Hyran är dragloket för värdena

Siffrorna för Svenskt Fastighetsindex 2017 redovisade. En sektor går särskilt starkt mot tidigare och levererar den bästa avkastningen sedan finanskrisen. Bostäder sackar dock rejält.

Rekordutveckling på svenska fastigheter

IPD Svenskt Fastighetsindex redovisar stark utveckling för 2016 för svenska fastigheter.

Värdestegringen åter högst på bostäder

Kontorsfastigheter visar den största totalavkastningen.

IPD: Fastighetsvärdena fortsätter att stiga

Värdeutvecklingen visade sig vara större under 2013 än under 2012.

Bostadshusen ökade med 3,9 procent i värde

Totalavkastningen på investeringar hyresbostäder i Sverige uppgick enligt IPD Svenskt Bostadsindex till 6,2 procent under 2010. Bostadsfastigheternas värde ökade med 3,9 procent medan direktavkastningen endast var 2,3 procent.

Diligentia utklassade index

Totalavkastningen blev höga 8,2 procent. Det blev ett riktigt bra resultat för 2009 för Diligentia. Företagets förvaltningsfastigheter ökade med 870 …

Bostadsfastigheter ökar avkastningen

IPD och Svenskt Fastighetsindex publicerar idag sitt Bostadsindex som visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige. Bostadsindex mäter avkastningen på både kommunägda och privatägda bostäder. Totalavkastningen var 5.2 procent år 2009, vilket var 10 procentenheter högre än året innan.

Diligentia gör stor nedskrivning

2008 års resultat för Diligentia efter skatt uppgår till –912 (3 146) miljoner kronor. I resultatet ingår värdeförändringar om –2 294 (3 979) miljoner, varav realiserad värdeförändring från avyttrade fastigheter med 368 (525) miljoner.

Höjdpunkter för och med svenskar

TISDAG 13 MARS Klicka här för bilder! 11.30–12.30 Esterelsalen, plan 5 Daniel Libeskind, formgivare till nya WTC-området i New York, …

Aberdeen spår vändning för kontorsfastigheter

Aberdeen Property Investors tror på en värdeökning för kontorsfastigheter i sin prognos för den svenska fastighetsmarknadens utveckling under 2005. Aberdeen …

Positivt index för bostäder, tungt för kontor

IPD / Svenskt Fastighetsindex har nu offentliggjort sina samlade data för fastighets-året 2004. Av dessa framgår att fastigheternas värde i …

Försiktig framtidsbild

I samband med att Svenskt Fastighetsindex höll seminarium igår tisdag den 23 mars, presenterades en enkätundersökning om hyres, vakans och …

Bra med kontor utanför Stockholm

Igår presenterades Svenskt Fastighetsindex mer utförligt vid ett press- och analytikermöte. Där framkom att den negativa redovisade totalavkastningen för kontor …

Osäkerhet om marknadens styrka

Vid Fastighetsvärldens seminarium på Berns i Stockholm igår levererades en rad påståenden och prognoser om framtiden. Jan Rosengren (DTZ) och …