Senaste nyheterna om Bokslut


Stendörren dubblade resultatet

Ökande förvaltningsresultat och god värdeutveckling innebar att Stendörren dubblade resultatet efter skatt till 609 mkr (309). Det är då belastat …

Fin värdeutveckling för D. Carnegie & Co

En värdeökning om 1938 mkr (1307) är huvudförklaringen till att D. Carnegie & Co ökar sin vinst före skatt till …

Lägre resultat men högre utdelning hos Magnolia

Magnolias rörelseresultatet slutade marginellt lägre jämfört med 2015, 355 mkr mot 358 mkr då. Resultat uppgick till 265 mkr (308) …

Agora vill dubbla beståndet på 3-5 år

Agoras första hela verksamhetsår slutar med ett  förvaltningsresultatet på 49 mkr. Hyresintäkterna uppgår till 330 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter …

Startar projekt om två miljarder under 2017

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 965 mkr (945) och hyresintäkter på 2 150 mkr (2 122) under 2016. Bolaget föreslår …

NP3 Fastigheter höjer utdelningen

Föreslår 2,4 kr/aktie i utdelning. NP3 redovisar ett förvaltningsresultat om 253 mkr (202) för 2016. Hyresintäkterna ökar med 30 procent …

Balders hyresintäkter ökar till 5,4 miljarder

”Bättre nyckeltal borde ge högre kurs”. Balders hyresintäkterna ökar med 98 procent till närmare 5,4 miljarder under 2016 (2,7). Årets …

Höjd utdelning föreslås i Wallenstam

Byggstartat 850 lägenheter. Wallenstam rapporterar ökat resultat och höjer utdelningen till 1,7 per aktie (1,5). Förvaltningsresultatet ökar med 9 procent …

Corem föreslår höjd utdelning

När Corem redovisas sitt bokslutskommuniké redovisar de ökade hyresintäkter med 19 procent till 723 mkr (607). Driftsöverskottet ökade med 19 …

Hufvudstaden redo investera 5–7 miljarder

Rekordlåg vakans. Topphyra på 7.000 kr/kvm.

Jämvikten borta hos starkt Hemfosa

Förvaltningsresultatet för Hemfosa 2016 uppgick till 1.812 mkr (1.363).  Resultat efter skatt uppgick till 3.583 mkr (2.339). Fastighetsvärdet nådde 34,7 …

Amasten ökar med 50 procent

Från ett besvärligt läge för några år sedan har Amasten successivt förbättrat och stabiliserat sitt resultat. Genom förvärv och ökad …

Pandox ökar resultatet något

Pandox helårsresultat uppgick till 2.214 mkr (2.131). Bakom det ligger ökade intäkter i fastighetsförvalningen och ökat driftnetto från den samt …

Diös ser ljus framtid

Diös meddelar att bokslutet innehåller bolagets starkaste resultatet någonsin och att innevarande år blir ännu bättre genom de stora förvärv …