Fin värdeutveckling för D. Carnegie & Co

En värdeökning om 1938 mkr (1307) är huvudförklaringen till att D. Carnegie & Co ökar sin vinst före skatt till 2 072 mkr, vilket är 46 procent högre än förra året. Men även förvaltningsresultatet ökade, från 186 mkr till 269 mkr.

Under året har hyresintäkterna ökat till 1 284 mkr (1 217) och driftnettot förbättrats till 630 mkr (554)

Bolaget anger skälet till högre intäkter och lägre kostnader till att man genomfört stora värdeskapande investeringar.

– Sammanlagt har renoveringarna under 2016 möjliggjort en ökning av hyresintäkterna om 4,7 procent för jämförbara fastigheter, 3,8 procentenheter över den allmänna hyresutvecklingen, samtidigt som underhållskostnaderna minskat med 3,5 procent. Detta reflekteras i en ökning av driftnetto överstigande 13 procent för jämförbara fastigheter, vilket förklarar merparten av värdeökningen, kommenterar VD Ulf Nilsson.

Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 22,20 kronor (16,10). Det justerade egna kapitalet (EPRA/NAV) ökade 39 procent jämfört med fjärde kvartalet i fjol och uppgick vid periodens slut till 101,96 kronor/aktie (73,50).

Fler Nyheter från förstasidan

Bra drag i gröna distriktet

Många aktörer ger insikter om olika perspektiv på hållbarhet.

Köper i skuggan av jätte

Betalar 300 miljoner för nyutvecklad gränshandel.

Villkoren för Titania klara

Inför teckningsperioden har man nu satt teckningskursen. Totalt tar bolaget in högst 430 miljoner före emissionsomkostnader.

Misslyckande blir stor markanvisning

Ska bygga i södra Stockholm. 160 bostäder ingår.

Förvärvar i Florida

Svenskt bolag köper kontorsfastighet norr om Miami.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Wallenstam 08-säljer till SBB för över miljarden

Överraskande försäljning. Fastigheter i Gröndal och Sundbyberg.

Bildextra: JM bygger spektakulärt

26 våningar högt. Totalt 157 bostäder. Priset högst upp: Över 15 miljoner kronor.

SBB får sin första markanvisning i Stockholm

Ser stora utvecklingsmöjligheter intill sitt bestånd i huvudstaden.

Han pekas ut som ny bostadsminister

Flera personer med insyn i både socialdemokraterna och bostadsmarknaden uttalar sig för Fastighetsvärlden.

Klart: Domen mot näringslivstopparna

Det blir påföljden för Nilsson och Olofsson.

FV-film: Mäktiga satsningen Space

Nytt innehåll mitt i Stockholm. Se Fastighetsvärldens producerade film från Space. 

Bilder: Så är nya Space

FV har besökt de häftiga lokalerna om 7.500 kvm inför öppning. Följ med in!

”Ursprungliga målet uppnås på riktigt nu”

Avgående vd:n Mats Hederos om storsatsningen.

Tillbaka till förstasidan