Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Storförlust när Concent "drar av plåstret"

Efter några år med mycket positiva resultat, som nu kan konstateras uppblåsta, visar Concent ett resultat om minus 600 miljoner för …

Tobin sålde för 892 mkr under 2016

Hos Tobin Properties minskade antalet sålda, produktionsstartade och pågående produktioner av bostäder under 2016. Men rörelseresultatet ökade till 48,2 mkr …

Växande Brinova där värdetillväxt dominerade

Genom nyförvärv ökade Brinova sina hyresintäkter kraftigt till 111,6 mkr (39,1) vilket gav ett förvaltningsresultat om 33,4 mkr (11,5). Resultatet …

Projektutveckling lyfter Sernekes resultat

Serneke levererar sitt första bokslut som börsnoterat bolag och kan visa upp ett rörelseresultat som växte till 411 mkr (128) …

SBB gjorde resultat på en miljard

Det första året för SBB i Norden (från mars 2016) gjorde bolaget ett resultat efter skatt uppgick till 1.007 mkr.  …

Prime Living fortsätter att låna till driften

Projektvolymen sväller hos Prime Living och även hyresintäkterna. Bolaget satsar hårt på studentbostäder som byggs med moduler, främst tillverkade i …

Fastpartner fortsätter öka förvaltningsresultatet

Med sikte på att i slutet av 2017 nå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 750 mkr har Fastpartner nu …

Stendörren dubblade resultatet

Ökande förvaltningsresultat och god värdeutveckling innebar att Stendörren dubblade resultatet efter skatt till 609 mkr (309). Det är då belastat …

Fin värdeutveckling för D. Carnegie & Co

En värdeökning om 1938 mkr (1307) är huvudförklaringen till att D. Carnegie & Co ökar sin vinst före skatt till …

Lägre resultat men högre utdelning hos Magnolia

Magnolias rörelseresultatet slutade marginellt lägre jämfört med 2015, 355 mkr mot 358 mkr då. Resultat uppgick till 265 mkr (308) …

Agora vill dubbla beståndet på 3-5 år

Agoras första hela verksamhetsår slutar med ett  förvaltningsresultatet på 49 mkr. Hyresintäkterna uppgår till 330 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter …

Startar projekt om två miljarder under 2017

Atrium Ljungberg redovisar ett förvaltningsresultat på 965 mkr (945) och hyresintäkter på 2 150 mkr (2 122) under 2016. Bolaget föreslår …

NP3 Fastigheter höjer utdelningen

Föreslår 2,4 kr/aktie i utdelning. NP3 redovisar ett förvaltningsresultat om 253 mkr (202) för 2016. Hyresintäkterna ökar med 30 procent …

Balders hyresintäkter ökar till 5,4 miljarder

”Bättre nyckeltal borde ge högre kurs”. Balders hyresintäkterna ökar med 98 procent till närmare 5,4 miljarder under 2016 (2,7). Årets …