Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Corem höjer utdelningen

Förvaltningsresultatet viker svagt nedåt men Corem väljer att höja utdelningen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,70 kr per aktie (0,60) …

Expansionsutrymme om 1,5 miljarder hos Platzer

Bokslutet för Platzer visade ett 28 procent högre förvaltningsresultat än i fjol.

Starkt resultat från Hufvudstaden

Hufvudstaden har presenterat sitt bokslut för 2013 enligt följande: Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 7 procent och uppgick till 1 135 …

Victoria värderar upp inköpta bestånd

Det är värdeökning som helt skapar Victoria Parks resultat så här långt.

Sagax höjer utdelningen rejält

Med ett förvaltningsresultat som ökade med 25 procent och ett resultatet efter skatt som förbättrades till 937 mkr (482) känner …

Sista kvartalet lyfte Peab ovanför nollstrecket

Ett resultat före skatt om 475 mkr under det fjärde kvartalet räddade Peabs helårsresultat till att sluta med positiva siffror. …

Kungsleden ökade förvaltningsresultat med 23 procent

Genom ett växande fastighetsbestånd kunde Kungsleden redovisa ett successivt stigande förvaltningsresultat under 2013. Det sista kvartalet ökade det till 149 …

Stabilt från Specialfastigheter

1,3 miljarder i vinst. 2013 kan sammanfattas som ett starkt år för Specialfastigheter. Hyresintäkterna ökade framförallt beroende på färdigställda projekt …

Stabilt från JM

Fler sålda – Färre produktionsstarter. JM:s bokslut för 2013 är nu redovisat. Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12.652 mkr (13.134) men …

Arnhult: ”Klöverns bästa resultat någonsin”

Rutger Arnhult kommenterar bankmarknaden och hyresmarknaden. Läs om Klöverns bokslut för 2013.

Försäljning sänkte intäkter hos Tribona

Helårsresultatet före skatt för Tribona  blev 152 mkr (224) och bakom den minskningen ligger främst minskade hyresintäkter samt ett sämre …

NCC ökar utdelningen med 20 procent

Det som lyfte NCC under det sista kvartalet var den stora resultatavräkningen inom Housing och Property Development.

Castellum höjer utdelningen för 16:e året i rad

Landets största noterade bolag presenterar siffrorna för 2013.

Starkt bokslut för NP3:s år två

Förvaltningsbolaget NP3 startade 2010 och har nu lämnat sitt andra bokslut. Verksamheten har utvecklats starkt, driftnettot har ökat till 70 …