Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Högre hyror lyfter Hufvudstaden

Vid lunchtid under torsdagens presenterades Hufvudstadens bokslut: Fastighetsförvaltningens bruttoresultat ökade med 13 procent och uppgick till 1 065 mnkr (945), …

Peab sänker utdelningen med 25 procent

De redan kända nedskrivningarna på 675 mkr inom byggverksamheten, varav totalt 300 mkr för Tele2 Arena i Stockholm och nedskrivningar …

Arnhult: ”Utväxling och ökad lönsamhet under 2013”

Ett allt större Klövern presenterade ett sämre resultat för 2012 än för 2011, men med ett bättre förvaltningsresultat. VD Rutger Arnhult kommenterar bokslutet.

Bästa resultatet från Sagax – ser affärsmöjligheter

Lägsta investeringstakten på flera år – Mindus ser affärsmöjligheter. Sagax presenterade under onsdagsmorgonen bokslutet för 2012. Hyresintäkterna för ökade till 824,1 miljoner …

Ökad försäljning hos JM under Q4

Något lägre försäljning men fortsatt bra intjäning och stark balansräkning gör att styrelsen föreslår en höjning av utdelningen

Vasakronans bokslutsrapport 2012

Vasakronan, landets största fastighetsbolag med ett bestånd värderat till 84 miljarder kronor, presenterade vid lunchtid (7/2) bokslutet för 2012: Hyresintäkterna ökade …

Bokslut: Skanska sålde fastigheter för 6,3 miljarder

Lämnar utdelningen oförändrad på 6 kronor per aktie. Rörelseresultatet för Skanska blev 1740 Mkr (1333) under det sista kvartalet, betydligt …

Vasallen krympt till 753 miljoner

Räknar med försäljning i Vaxholm under 2013. Vasallens bokslut för 2012 visar en avkastning på 6,5 procent vilket överträffar förväntningarna …

Bättre resultat för Wihlborgs

Wihlborgs fortsätter att växa framgår det av bolagets bokslut för 2012. Årets resultat uppgick till 823 Mkr (665), per aktie 10,71 …

Nettouthyrning om 141 Mkr hos Fabege

Fabege ökade sina hyresintäkter till 1.869 Mkr (1 804) under 2012, och driftsöverskottet förbättrades till 1.264 Mkr (1.227). I jämförbart …

Bokslutskommuniké från NCC

NCC presenterade under onsdagsmorgonen resultatet för 2012: 1 oktober – 31 december 2012 Orderingång 15 423 (14 932) MSEK Nettoomsättning …

Rikshem visar resultat om 83 miljoner

Fördubblat bestånd och försäljningar grejade vinsten. Genom stora förvärv under 2011 ökade marknadsvärdet på Rikshems bestånd från 6 miljarder till …

Ett större och starkare Diös

Diös förvaltningsresultat för 2011, exklusive transaktionskostnader uppgick till 146,1 Mkr (128,3) en ökning under perioden med 14 procent mot föregående …

Selin: ”En fortsatt god efterfrågan på lokaler”

Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 516 miljoner kronor.