Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Fastpartner på 6 miljarder

Vid årsskiftet hade Fastpartners bestånd ett värde om 5.990 mkr (5.099). Under året har bolaget köpt fastigheter för 619 mkr …

Heba börjar växa igen

Resultatet före skatt uppgick till 289,7 mkr (201,1) hos Heba för helåret 2011. En stor del av det förbättrade resultatet kommer …

Lägre resultat för Wallenstam

Wallenstam har presenterat resultatet för 2011. Hyresintäkterna ökar med 6 % till 1.532 Mkr (1.450). Resultat efter skatt uppgår till 736 Mkr (1.572). Vinst per aktie …

Mycket låg vakans hos Hufvudstaden

Lägre vakanser och högre hyror resulterade i att Hufvudstadens rörelseresultat före värdeförändringar ökade till 933 miljoner (913) för 2011. Värdeförändringen …

Lägre marginal i Skanskas byggverksamhet

Resultatet under fjärde kapitalet blev något lägre än analytikernas förväntningar på Skanska, det hamnade på 1046 mkr. Samtidigt är det …

Förbättrat resultat för Akademiska Hus

I bokslutrapporten för 2011 visar Akademiska Hus fastighetsrörelse ett förbättrat resultat jämfört med 2010. Resultatet före skatt, men exklusive värdeförändring i …

2,5 miljarder i vinst för Vasakronan

Hyrorna upp 2 procent i snitt. Landets i särklass största fastighetsbolag, Vasakronan, har publicerat det ekonomiska resultatet för 2011.  Hyresintäkterna …

Jernhusen: 12 procent upp

Hög investeringstakt. Jernhusen har presenterat resultatet för 2011 och det ser ut som följande: Fastighetsintäkterna uppgick till 1.094 (1.014) MSEK, en …

Wihlborgs: ”Inga tecken på avmattning”

Resultatet för 2011 nu offentliggjort.

Stort uthyrningsnetto för Fabege

Resultatet för 2011 blev lägre än året innan vilket är en konsekvens av att fastighetsbeståndet minskat. Uthyrningen i förvaltningsbeståndet och i projekten lovar dock att intäkterna från beståndet ska öka i år och kommande år.

NCC behåller utdelning om 10 kronor

Ett riktigt starkt sista kvartal under 2011 hos NCC innebär att helårsresultatet blev väsentligt bättre än vad som befarades tidigare …

Castellum: ”Avmattningen börjar märkas”

Som första fastighetsbolag har Castellum nyss presenterat resultatet för 2011. Resultatet efter skatt sjönk, men bolaget höjer ändå utdelningen.

Ackord till våren för Allokton

Mitt under rekonstruktionsarbetet avlämnar Allokton sitt bokslut för 2010. Resultatet efter skatt landade på 611 (–735) miljoner, en effekt av …

Stort intresse för konkursade Alloktonhus

Konkursförvaltaren för Alloktons fastigheter i Falun-Borlänge har haft en intensiv vecka. Såväl lokala som rikstäckande och internationella intressenter har hört …