Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Kungsleden ökade förvaltningsresultat med 23 procent

Genom ett växande fastighetsbestånd kunde Kungsleden redovisa ett successivt stigande förvaltningsresultat under 2013. Det sista kvartalet ökade det till 149 …

Stabilt från Specialfastigheter

1,3 miljarder i vinst. 2013 kan sammanfattas som ett starkt år för Specialfastigheter. Hyresintäkterna ökade framförallt beroende på färdigställda projekt …

Stabilt från JM

Fler sålda – Färre produktionsstarter. JM:s bokslut för 2013 är nu redovisat. Enligt segmentsredovisningen minskade intäkterna till 12.652 mkr (13.134) men …

Arnhult: ”Klöverns bästa resultat någonsin”

Rutger Arnhult kommenterar bankmarknaden och hyresmarknaden. Läs om Klöverns bokslut för 2013.

Försäljning sänkte intäkter hos Tribona

Helårsresultatet före skatt för Tribona  blev 152 mkr (224) och bakom den minskningen ligger främst minskade hyresintäkter samt ett sämre …

NCC ökar utdelningen med 20 procent

Det som lyfte NCC under det sista kvartalet var den stora resultatavräkningen inom Housing och Property Development.

Castellum höjer utdelningen för 16:e året i rad

Landets största noterade bolag presenterar siffrorna för 2013.

Starkt bokslut för NP3:s år två

Förvaltningsbolaget NP3 startade 2010 och har nu lämnat sitt andra bokslut. Verksamheten har utvecklats starkt, driftnettot har ökat till 70 …

Kanonresultat för Akelius

Med totalt 35.000 lägenheter i fyra länder redovisar Akelius Fastigheter ett mycket starkt resultat för 2012. Vinsten uppgår till hela 2,4 miljarder kronor och 900 miljoner kronor har lämnats i utdelning till ägaren.

Ingalill Berglund: ”2012 var framgångsrikt”

Atrium Ljungberg presenterade under fredagsmorgonen bolagets bokslut för 2012: – 2012 har varit ett framgångsrikt år på många sätt, inte …

Fastpartner siktar över 10 miljarder

FastPartner redovisade under torsdagen bolagets bokslut för 2012: Hyresintäkterna för år 2012 ökade med 37,6% och uppgick till 639,3 (464,7) …

Starkt resultat från Balder – Selin: ”Vi gnetar på”

Bokslutet för Balder 2012: Förvaltningsresultatet före skatt uppgick till 691 Mkr (516), motsvarande 3,73 kr per stamaktie (3,00) Hyresintäkterna uppgick …

Bättre förvaltningsresultat för Wallenstam

Wallenstams bokslutsrapport för 2012: Hyresintäkterna för 2012 ökar med 3 % till 1 576 Mkr (1 532). Förvaltningsresultatet ökar med …

Stabilt resultat för Pandox

Hotellfastighetsbolaget Pandox redovisade under onsdagen bolagets resultat för 2012: Pandox kassaflöde från den löpande verksamheten, exklusive engångsintäkter, inklusive 50 procent …