Verkligheten kom ikapp – värdet föll 18 procent

För några veckor sedan beslutade styrelsen i Allokton att en kontrollbalansräkning skulle upprättas. Inte helt oväntat är värderingen en riktig rysare nu när företaget publicerar sitt bokslut för 2009. En ny värdering av fastighetsbeståndet visar på ett värde om 3465 miljoner, en nedvärderingar om 772 miljoner från förra årsskiftet. Det motsvarar en minskning med 18 procent.

Värdet vänder upp igen för Heba

Hebas bokslut visar att värdena på bolagets fastigheter åter stiger. Värdeförändringen var 123 miljoner motsvarande nära 4 procent (–160 miljoner …

Små värdeförändringar hos Wallenstam

Wallenstam redovisar något högre hyresintäkter, 1 250 (1 241) miljoner kronor i sitt bokslut för 2008. Driftnettot har ökat lite mindre, till 810,2 (803,7) miljoner. Resultatet efter skatt minskade dock till 368 (1 008) miljoner kronor, bland annat beroende på negativa värdeförändringar på fastigheter om -197 (787) miljoner kronor och räntederivat på -78 (6,6) miljoner kronor.

Hufvudstaden höjer utdelningen

Enligt Hufvudstadens bokslut ökade fastighetsförvaltningens bruttoresultat för jämförbart bestånd till 874 (839) miljoner kronor. Det förbättrade resultatet förklaras främst av högre hyror. Värdeminskningen i beståndet blev dock 1 629 (plus 2 598) miljoner kronor, vilket medförde ett resultat efter skatt på - 449 (2 401) miljoner kronor.

Positiva tongångar från Klövern

Liksom de andra fastighetsbolagen redovisar Klövern i sitt bokslut en brakförlust efter skatt, -476 (1 226) miljoner kronor. Förlusten är dock uteslutande ett resultat av nedskrivningar av värdet på fastigheter och derivat.
- Låga räntor, hög uthyrningsgrad och en potential i vakanta ytor innebär goda förutsättningar för en resultatförbättring, kommenterar Gustaf Hermelin bokslutet.

Värdefall för Diös gav förlust

Enligt Diös bokslut för 2008 ökade periodens intäkter till 469,9 miljoner kronor, vilket gav ett driftsöverskott på 260 miljoner kronor. Värdenedgångar på fastigheter och derivatinstrument har dock belastat resultatet och medfört att bolaget visar ett negativt resultat efter skatt, –138,2 miljoner kronor.

Castellum höjer utdelningen trots förlust

Castellum har levererat årets första bokslut bland de noterade fastighetsbolagen. Intresset inför rapporten har varit stort och fokus har legat på hur stora nedskrivningarna av fastighetsvärdena skulle bli. Det visade sig att Castellum skrev ner sina fastigheter med fyra procent under 2008, vilket motsvarar en nedskrivning på cirka 1,3 miljarder till 29,2 miljarder.

”Han tar med sig action till Sverige”

Nu har Skanska åter en svensk koncernchef. De senaste åren har han ansvarat för USA-verksamheten och brinner nu för att vidareutveckla byggbolaget. Han ser en unik chans till korsbefruktning av kompetenser inom Skanska.

British Land gör mångmiljardtapp

British Land – med många fastigheter i Londons finansdistrikt – skriver i sitt bokslut för 2007 ner fastighetsvärdena med drygt …

Stämmotalet

”Man måste komma på fluffiga saker att säga på bolagsstämman.”

Starkt bokslut från FastPartner

Sven-Olof Johanssons Fastpartner redovisar ett starkt resultat för 2007. Under året ökade hyresintäkterna med cirka 62 miljoner kronor och landade …

Corem lämnar första bokslutet

Corem, som är noterat på Nordic Growth Market, har lämnat sitt första bokslut efter några månaders verksamhet. Bolagets startades i …

Starkt bokslut av Wihlborgs

Wihlborgs resultat efter skatt för fjolåret blev 1114 miljoner kronor (850). I resultatet ingår värdestegringar, utifrån gjorda bedömningar av hyresnivå, hyresutveckling och förbättrade vakanstal, på fastighetsbeståndet om 1043 miljoner kronor.
- Öresundsregionens starka tillväxt syns tydligt i vårt resultat för 2007, säger Anders Jarl (bilden) VD Wihlborgs Fastigheter.

Prisfall för B-fastigheter

Enligt Paul Kivimets, svensk analyschef på Jones Lang LaSalle, har direktavkastningskraven på hela den svenska fastighetsmarknaden stigit i fjol, tvärtemot vad som hävdas i de flesta bokslut som fastighetsbolagen hittills levererat. Det framkom vid det seminarium ”Marknaden sätts på prov” som Fastighetsvärlden arrangerade under gårdagen.