Bokslut

Senaste nyheterna om Bokslut.


Höjd utdelning föreslås i Wallenstam

Byggstartat 850 lägenheter. Wallenstam rapporterar ökat resultat och höjer utdelningen till 1,7 per aktie (1,5). Förvaltningsresultatet ökar med 9 procent …

Corem föreslår höjd utdelning

När Corem redovisas sitt bokslutskommuniké redovisar de ökade hyresintäkter med 19 procent till 723 mkr (607). Driftsöverskottet ökade med 19 …

Hufvudstaden redo investera 5–7 miljarder

Rekordlåg vakans. Topphyra på 7.000 kr/kvm.

Jämvikten borta hos starkt Hemfosa

Förvaltningsresultatet för Hemfosa 2016 uppgick till 1.812 mkr (1.363).  Resultat efter skatt uppgick till 3.583 mkr (2.339). Fastighetsvärdet nådde 34,7 …

Amasten ökar med 50 procent

Från ett besvärligt läge för några år sedan har Amasten successivt förbättrat och stabiliserat sitt resultat. Genom förvärv och ökad …

Pandox ökar resultatet något

Pandox helårsresultat uppgick till 2.214 mkr (2.131). Bakom det ligger ökade intäkter i fastighetsförvalningen och ökat driftnetto från den samt …

Diös ser ljus framtid

Diös meddelar att bokslutet innehåller bolagets starkaste resultatet någonsin och att innevarande år blir ännu bättre genom de stora förvärv …

73-miljardersbolag driver projekt för 17 miljarder

Akademiska Hus bakom 11.000 studentbostäder. Akademiska Hus har beslutade och planerade projekt om 16,7 miljarder. Bolagets investering på Campus Albano …

Substansen upp 50 procent hos Victoria Park

Fortsatt god expansionstakt genom förvärv och renoveringar innebar en bra ökning av förvaltningsresultatet hos Victoria Park. Det ökade med 43 …

Kungsledens nettouthyrning ökade rejält

Bokslutet för Kungsleden visar att förvaltningsresultatet ökade 5 procent, upp till 990 mkr (942). Samtidigt uppgick värdeförändringar i fastighetsportföljen till …

Oscar dubblar resultatet

Oscar Properties dubblar sitt resultat till 392 mkr (204). Resultatet per stamaktie uppgick till 12,76 kr (6,09). Rörelseresultatet ökade till …

Peab lyfter utdelningen med nära 40 procent

Peab mer än dubblar sitt resultat efter skatt till 1.727 mkr (798), vilket motsvarar 5,85 kr per aktie (2,71). Rörelseresultatet …

Klövernbeståndet värt 39 miljarder

Klöverns resultat efter skatt ökade med 13 procent till 2.259 mkr (2.008), vilket motsvarar 2,11 kr (1,83) per stamaktie. Styrelsen …

Wihlborgs prickar nästan 3 miljarder

Wihlborgs resultat uppgår till 2.976 mkr (2.278), vilket motsvarar ett resultat per aktie om 38,72 kr (29,64). Styrelsen föreslår en …