Hemfosa förvärvar för 3,6 miljarder

Köper portfölj med 51 kommersiella fastigheter till Nyfosa.

Midstar köper nya hotellet på Landvetter

Swedavia säljer den hotellfastigheten som är under uppförande (klar under slutet av 2020) på Landvetter Airport till Midstar. Nordier Property …

Allianz köper för 1,8 miljarder på Kungsholmen

Gör sitt första förvärv på sex år på den svenska marknaden. Säljaren har sålt för 3,5 miljarder på Kungsholmen på ett halvår.

Porträtt

Ansvar för 100 miljarder

AMF är den institution som satsar hårdast på fastigheter. Sedan några månader tillbaka är Pernilla Arnrud Melin ansvarig för bolagets fastighetsinvesteringar. Nya segment och marknader kan vara att vänta.

Förvärven stod för tillväxten hos Pandox

Intäkterna från fastighetsförvaltningen hos Pandox ökade under första halvåret med 0,5 procent för jämförbara enheter och justerat för valutakurseffekter. Driftnettot …

Corem tappade i förvaltningsresultat

Högre hyresintäkter räckte inte att parera höga driftskostnader under det första kvartalet samt ett något sämre finansnetto hos Corem. För …

Värdet i fokus i D Carnegies resultat

De stora förvärven som nyligen tillträtts av D. Carnegie & Co har endast delvis börjat påverka intäkterna. Det stora numret …

Fondbolags-vd spår tuff höst för utvecklare

”Det handlar inte längre om ett psykologiskt stopp utan ett mekaniskt stopp.”

Peab satsar – ”Det är en oslipad diamant”

Planerar för ett hotell med 75 rum.

Höga hyresnivåer för Kungsleden i Västerås

Efter att ha hyrt ut 50 procent av projektet kan Kungsleden nu starta omvandlingen av byggnaden i centrala Västerås.

Optimism samt förbättrade kreditvillkor

Obligationslösningar fortsätter inte att växa starkt bland fastighetsbolagen. Bankernas bättre villkor är troligen anledningen till det.

SBB i flera förvärv för totalt 730 miljoner

Samhällsbyggnadsbolaget fortsätter att växla upp verksamheten. Det senaste förvärvet innehåller en stor del bostäder.

Stendörren i liten affär i Upplands Väsby

Stendörren har ingått avtal med Starbo Holding AB om förvärv av fastigheten Glädjen 1:56 intill E4:an vid Trafikplats Glädjen i …

Större bestånd börjar ge resultat hos NP3

NP3:s resultat efter skatt uppgick till 193 mkr (231) för första halvåret. Det motsvarar 3,35 kr/stamaktie (4,24). Tappet beror helt …

Bra halvår för Castellum

Ett tydligt förbättrat förvaltningsresultat räcker inte riktigt till för att täcka upp för lägre värdeutveckling hos Castellum. Intäkterna för januari-juni …

Castellum utvecklar eget coworkingkoncept

Med ett bra kontorsbestånd i många stora städer ser Castellum möjligheter i trenden med nya mer flexibla arbetsplatser.

”I Norra Djurgårdsstaden är det Klondike”

Välfyllt seminarium i Almedalen om hur segregationen kan byggas bort.

Platzer köper från Vasakronan i Göteborg

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1.068 mkr.

Hemfosa skaffar ny transaktionschef

Inför renodlingen av verksamheten har man funnit vem som ska ansvara för transaktionerna.

Bostadsmarknaden mättad i stora delar av Göteborg

16 områden i Storgöteborg har undersökts. I hälften av dem är marknaden för nyproducerade bostadsrätter mättad.