NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

NP3 öppnar nu på allvar för köp söder om sin norrländska marknad. Vd Andreas Nelvig pekar ut Västerås, Örebro och Karlstad som intressanta.

Andreas Nelvig, verkställande direktör, driver i sitt vd-ord i halvårsrapporten:

– Som jag skrev i vd-ordet för bokslutskommunikén är målet för 2019 att utvärdera och investera i för oss nya städer som ligger utanför vårt nuvarande geografiska fokus. Fördelen med detta är att vi får fler investeringsmöjligheter och därmed förbättrar utsikterna till att hitta rätt affärer. Jag ser intressanta möjligheter i vår geografiska närhet som till exempel Västerås, Örebro och Karlstad. Närheten till dessa orter möjliggör att vi initialt kan använda vår befintliga organisation. Fördelen med detta är att vi effektivt och snabbt kan bedöma marknadernas förutsättningar och våra investeringsmöjligheter och skapa en bra grund för en lönsam tillväxt från start.

Andreas Nelvig fortsätter:

– Det är en fortsatt intressant marknad där det skett flertalet stora affärer dock till avkastningsnivåer som ligger bortom de nivåer som är intressanta för NP3. Jag tror att NP3 kan vara med i nästa steg av dessa affärer då försäljningar i form av renodlingar kan komma att ske av förvärvare till dessa större bestånd. Det är primärt i sådana transaktioner, gärna i uppgörelser direkt med säljarna, som jag vill att vi fortsätter att verka i.

När NP3 redovisade sina nyckeltal i halvårsrapporten sånt det ut som följande:

  • Intäkterna ökade med 26 procent till 493 mkr (390).
  • Driftöverskottet ökade med 31 procent till 338 mkr (258).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 41 procent till 225 mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 99 mkr (77).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (193) vilket motsvarar 3,79 kr/stamaktie (3,35).

– Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 122 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år och ökningen i förvaltningsresultat per stamaktie uppgick till 29 procent. Förvaltningsresultatet per stamaktie för första halvåret uppgick till 3,71 kronor vilket innebär en ökning med 36 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Ökningen härleds primärt till en större fastighetsportfölj samt till uthyrningar och investeringar i befintligt fastighetsbestånd, kommenterar Andreas Nelvig.

Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent.

– Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Tre institutioner har sålt för 13 miljarder på två år

Stora avyttringar. FV går igenom försäljningarna och vad som ligger bakom.

Höghus på Östermalm nobbas

Planerna på 450 bostäder och ett 18 våningar högt torn skickas åter till ritbordet.

JLL värvar fem

Läs om vilka som ansluter till rådgivningsfirman.

Fyra topptjänster tillsatta – några långsittare kvar

Fyra tjänstemanna-vd:ar suttit längre än 13 år. FV går igenom läget vid de största bolagen.

Fem kvar i kamp om stor myndighet

Beslut väntas inom några månader. Nästan 14.000 kvm på spel.

Spotify i våldsam ytexpansion av lokaler i Stockholm

Spotify gör ytterligare en lokalförhyrning. Nu på östra Södermalm. FV summerar förhyrningarna i Stockholm och berättar om den historiska expansionen.

Ny vd till Backahill

Familjen Erik Paulssons fastighetsbolag får en ny koncernchef.

Tidigare topp-vd startar nytt JV med Balder

Fokuserar på Stockholmsområdet. Berättar för FV om vilka segment som är intressanta.

Britta Blaxhult blir vd för ny norsk satsning i Sverige

Nytt jobb efter att ha lämnat Einar Mattsson.

Sandvik till Norra Djurgårdsstaden

Hyr 2.500 kvm av CA Fastigheter.

Gekås köper tre 16-våningshus för 735 miljoner

Boris Lennerhov, vd Gekås: ”Vi får en effektiv förvaltningsenhet med 330 hyresrätter i en fin miljö”.

Tillbaka till förstasidan