NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

NP3 öppnar nu på allvar för köp söder om sin norrländska marknad. Vd Andreas Nelvig pekar ut Västerås, Örebro och Karlstad som intressanta.

Andreas Nelvig, verkställande direktör, driver i sitt vd-ord i halvårsrapporten:

– Som jag skrev i vd-ordet för bokslutskommunikén är målet för 2019 att utvärdera och investera i för oss nya städer som ligger utanför vårt nuvarande geografiska fokus. Fördelen med detta är att vi får fler investeringsmöjligheter och därmed förbättrar utsikterna till att hitta rätt affärer. Jag ser intressanta möjligheter i vår geografiska närhet som till exempel Västerås, Örebro och Karlstad. Närheten till dessa orter möjliggör att vi initialt kan använda vår befintliga organisation. Fördelen med detta är att vi effektivt och snabbt kan bedöma marknadernas förutsättningar och våra investeringsmöjligheter och skapa en bra grund för en lönsam tillväxt från start.

Andreas Nelvig fortsätter:

– Det är en fortsatt intressant marknad där det skett flertalet stora affärer dock till avkastningsnivåer som ligger bortom de nivåer som är intressanta för NP3. Jag tror att NP3 kan vara med i nästa steg av dessa affärer då försäljningar i form av renodlingar kan komma att ske av förvärvare till dessa större bestånd. Det är primärt i sådana transaktioner, gärna i uppgörelser direkt med säljarna, som jag vill att vi fortsätter att verka i.

När NP3 redovisade sina nyckeltal i halvårsrapporten sånt det ut som följande:

  • Intäkterna ökade med 26 procent till 493 mkr (390).
  • Driftöverskottet ökade med 31 procent till 338 mkr (258).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 41 procent till 225 mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 99 mkr (77).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (193) vilket motsvarar 3,79 kr/stamaktie (3,35).

– Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 122 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år och ökningen i förvaltningsresultat per stamaktie uppgick till 29 procent. Förvaltningsresultatet per stamaktie för första halvåret uppgick till 3,71 kronor vilket innebär en ökning med 36 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Ökningen härleds primärt till en större fastighetsportfölj samt till uthyrningar och investeringar i befintligt fastighetsbestånd, kommenterar Andreas Nelvig.

Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent.

– Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Flyttar till AL:s nya – bantat från 14.000 till 1.200 kvm

FV berättar om vem som tappar hyresgäst och anledningen till lokalminskningen.

Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas. Se före/efter-bilder.

Tillbaka till förstasidan