NP3:s nya drag: Vill köpa i Västerås, Örebro och Karlstad

NP3 öppnar nu på allvar för köp söder om sin norrländska marknad. Vd Andreas Nelvig pekar ut Västerås, Örebro och Karlstad som intressanta.

Andreas Nelvig, verkställande direktör, driver i sitt vd-ord i halvårsrapporten:

– Som jag skrev i vd-ordet för bokslutskommunikén är målet för 2019 att utvärdera och investera i för oss nya städer som ligger utanför vårt nuvarande geografiska fokus. Fördelen med detta är att vi får fler investeringsmöjligheter och därmed förbättrar utsikterna till att hitta rätt affärer. Jag ser intressanta möjligheter i vår geografiska närhet som till exempel Västerås, Örebro och Karlstad. Närheten till dessa orter möjliggör att vi initialt kan använda vår befintliga organisation. Fördelen med detta är att vi effektivt och snabbt kan bedöma marknadernas förutsättningar och våra investeringsmöjligheter och skapa en bra grund för en lönsam tillväxt från start.

Andreas Nelvig fortsätter:

– Det är en fortsatt intressant marknad där det skett flertalet stora affärer dock till avkastningsnivåer som ligger bortom de nivåer som är intressanta för NP3. Jag tror att NP3 kan vara med i nästa steg av dessa affärer då försäljningar i form av renodlingar kan komma att ske av förvärvare till dessa större bestånd. Det är primärt i sådana transaktioner, gärna i uppgörelser direkt med säljarna, som jag vill att vi fortsätter att verka i.

När NP3 redovisade sina nyckeltal i halvårsrapporten sånt det ut som följande:

  • Intäkterna ökade med 26 procent till 493 mkr (390).
  • Driftöverskottet ökade med 31 procent till 338 mkr (258).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 41 procent till 225 mkr (159), motsvarande 3,71 kr/stamaktie (2,73).
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 99 mkr (77).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 230 mkr (193) vilket motsvarar 3,79 kr/stamaktie (3,35).

– Kvartalets förvaltningsresultat uppgick till 122 miljoner kronor vilket är en ökning med 35 procent jämfört med samma kvartal föregående år och ökningen i förvaltningsresultat per stamaktie uppgick till 29 procent. Förvaltningsresultatet per stamaktie för första halvåret uppgick till 3,71 kronor vilket innebär en ökning med 36 procent i jämförelse med motsvarande period i fjol. Ökningen härleds primärt till en större fastighetsportfölj samt till uthyrningar och investeringar i befintligt fastighetsbestånd, kommenterar Andreas Nelvig.

Fastighetsvärdet uppgick till 10,3 miljarder kronor på balansdagen vilket är en ökning från föregående år med 19 procent.

– Då renodlingen av vårt bestånd i all väsentlighet nu är genomförd ligger fokus framgent på tillväxt via förvärv och projektverksamhet.

Fler Nyheter från förstasidan

Här är fastigheten som är värd nästan 10 miljarder

FV berättar om landets dyraste fastighet. Ökat i värde 115 procent på nio år.

Köper vårdfastigheter i Finland och kontor i Sverige

”Förvärvet innebär ett viktigt steg in i segmentet för äldreboenden i Finland”.

Första hyresgästen klar för jätteprojektet Varvsstaden

Välkänd arkitektfirma gör den första kontorsförhyrningen.

Två nya ägare ansluter till Lansa – vill dubbla till 7 miljarder

Vd Claes Malmkvist berättar om de framtida utmaningarna för det unga bolaget.

Här är norska krogkedjans expansionsplaner i Sverige

Familjeföretaget skyndar långsamt.

Storägare stöder jätteköpet av Hemfosa

Kämpar för att få igenom köpet av 40-miljardersbolaget.

”Etiska hackare” hyr 2.000 kvm – flyttar inom CBD

Lämnar Kungsgatan för att flytta till större lokaler nära Sergels torg.

Rutger Arnhult tar över stort projekt efter Björn Ulvaeus

Vill utöka projektet till 70.000 kvm. Planerar för bland annat 1.000 mindre bostäder.

Hon blir ny vd på Rikshem – ”Det är ett drömjobb”

Klart med ny vd för 50-miljardersbolaget. Nya vd:n berättar för Fastighetsvärlden.

Kungsleden tilldelas fint pris för satsning på mångfald

Kungsledens mål att öka andelen anställda med utländsk bakgrund till 15–20 procent.

Skanska satsar på kontor i Beverly Hills

Historisk investering en kilometer från Rodeo Drive. FV berättar mer om planerna.

Porträtt

Tillbaka i fokus för ny era

Nu ska Stefan Dahlbo säkerställa att Fabege åter lägger i en ny växel som Stockholms största stadsdelsutvecklare. Läs en längre porträttintervju.

Linda Jonsson lämnar Veidekke – blir politiskt sakkunnig

Från fastighetsbranschen till toppolitiken.

Oscar: ”Stabil grund att stå på”

Utfallet av erbjudandet klart. Hälften av ”preffarna” byts ut mot nya stamaktier.

Tillbaka till förstasidan