Senaste nyheterna om Karlstad


Vill bygga om Ruds centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen i Karlstad har upprättat förslag till detaljplan för Ruds centrum. Planen är att befintliga centrumlokaler rivs och ersätts med bostäder lokaler för centrumändamål i bottenplan.

Torngrund har köpt i Karlstad – och skrivit 10-årigt hyresavtal

Torngrund Group har förvärvat fastigheten Västra torp 1:93 i Karlstad och i samband med förvärvet signerat ett hyresavtal med hyresgästen Entrack om 2.090 kvm LOA. Avtalet är ett 10-årigt triple-net-avtal.

IWG och Regus expanderar – igen

IWG och Regus har under våren kommunicerat ett flertal öppningar av coworkingkontor runt om i Sverige. Nu öppnar ytterligare fyra enheter i Hagsätra och i Västra Götaland.

SBS säljer för 132 mkr

Säljer bostäder i Karlstad.

Hyran höjs med 5,3 procent i Karlstad

Efter strandade förhandlingar mellan Fastighetsägarna GFR och Hyresgästföreningen i Värmland har nu en skiljeman beslutat att hyran i Karlstad ska höjas med 5,3 procent. För övriga lägenheter i Värmland höjs hyran mellan 5,2 till 5,7 procent efter förhandlingar mellan Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen.

Skanska satsar på vattennära bostäder i Karlstad

Skanska fortsätter utvecklingen av inre hamnen i Karlstad och inleder snart bygget av bostadsrättsföreningen Diamanten. Det blir två byggnader med underliggande garage med totalt 69 bostadsrättslägenheter i varierande storlekar som ska stå färdiga till hösten 2025.

Batljan säljer till Logistea

Två fastigheter på två orter byter ägare.

Nordic PM tecknar förvaltningsavtal med Karlstadshus

Nordic PM har ingått ett förvaltningssavtal med Stiftelsen Karlstadshus avseende bostadsförvaltning, fastighetsdrift och servicetjänster. Avtalet innebär att Nordic PM tar förvaltningsansvaret för Stiftelsen Karlstadshus samlade fastighetsbestånd, om totalt 2 600 bostäder i Karlstad.

Löfbergs flyttar rosteri – behåller kaffeskrapan

Planerar flytt från anrikt rosteri på Bryggudden i centrala Karlstad till Välsviken i östra delen av staden. Men det blir inga bostäder i ”kaffeskrapan”.

MSB utökar med 2.000 kvm hos Företagsparken

Företagsparken meddelar att man stärker samarbetet med MSB genom en tilläggsuthyrning om 2.000 kvm i fastigheten Vålberg 1:430 i Karlstad. Man har också förlängt befintligt hyresavtal med Höganäs Verkstad om 7.500 kvm i fastigheten Röret 8.

Auktionsverk istället för padelhall

Första, andra, tredje – såld! Nu är det klart att det blir Karlstad-Hammarö Auktionsverk som flyttar in i Bryggudden Arena som tidigare använts som padelhall. Totalt handlar det om 1.700 kvm.

Vill också höja hyror med 12 procent

Fastighetsägarna Karlstad vill, liksom Syd, Stockholm och Göteborg, höja hyrorna med 12 procent för 2024.

Vill bygga högt hotell

Inväntar besked från politikerna.

Ismåsen bygger hotell bredvid Löfbergs Arena

Projekterat Mästaren i Karlstad är igång. Projektet består av en ny byggnad med bland annat 66 hotellrum som kommer att byggas ihop med befintliga Löfbergs Arena.