Slakt: Flykt från fastigheter

33 bolag i lista. Nio hade vid klockan 11 backat med mer än 5 procent. Endast ett bolag ligger på plus för de senaste 12 månaderna.

Emilshus gör nyemission och noterar stamaktierna

Vill ta in 756 mkr via nyemission där NP3 och Sagax garanterar en stor del.

Glädjefnatt för fastighetsaktier

Efter en vecka med främst en dyster utveckling för fastighetsaktier bjöd onsdagen på starka uppgångar för väldigt många bolag.

Blytung vecka för fastighetsaktier

Den senaste tiden är det bostadsbolag och bostadsutvecklare som har varit sänken på börsen.

NP3 förvärvar för 365 mkr

NP3 har i sex transaktioner förvärvat åtta fastigheter till ett fastighetsvärde om 365 miljoner kronor primärt för industriändamål.

NP3 följer upp laddat miljardköp med ännu en affär

Förvärvat ett bestånd med 16.000 kvm lokaler.

NP3 köper för 546 mkr

Fyra affärer, men en står för nästan allt.

Förvaltningsresultatet ökade med 19 % hos NP3

17-miljardersbolaget NP3 har haft ett aktivt 2021, med bland annat ett rekordköp i Skellefteå. Bolagets förvaltningsresultat ökade med 19 % under fjolåret.

Måndagen blev rysardag för fastigheter på börsen

Flera stora fastighetsbolag drogs med i den kraftigt negativa kursutveckling som Stockholmsbörsen hade under måndagen.

NP3 köper för 234 miljoner kronor i sex orter

NP3 har i sju transaktioner förvärvat 11 fastigheter till ett fastighetsvärde om 234 miljoner kronor primärt för industriändamål.

NP3 förvärvar i Karlstad och Sundsvall för 133 mkr

NP3 Fastigheter har i fem transaktioner förvärvat fem fastigheter till ett fastighetsvärde om 133 miljoner kronor och avyttrat sex fastigheter till ett fastighetsvärde om 256 miljoner kronor.

Förvärvar av Bonnier-koncernen för kvarts miljard

28.700 kvm industri- och kontorsfastigheter i sex svenska städer.

Bäckvall utökar i NP3

NP3:s grundare och största aktieägare Lars Göran Bäckvall utökar sitt ägande i det Sundsvallsbaserade bolaget.

Galna premier & minimala rabatter på börsen

Uppvärdering under de senaste månaderna ger många möjligheter till nya affärer med nytryckta aktier som betalning.