Bonavas försäljning föll 40 procent

Bonava sålde 356 (605) bostäder under fjärde kvartalet, alltså en minskning med 41 procent. Siffrorna för helåret blev 1.493 (2.536), även det 41 procent ner.

Annons

VD och koncernchef Peter Wallin kommenterar:

– Även om det är tidigt att tala om en vändning kan vi notera en gradvis ökande aktivitetsnivå under fjärde kvartalet i fråga om antalet intressenter på visningar, bokningar och försäljningar. Marknadsläget kan fortfarande påverkas snabbt av förändringar i inflations- och ränteförväntningarna. Under kvartalet resultatavräknades 1 444 (1 668) bostäder och nettoomsättningen uppgick till 5,0 miljarder SEK (5,7). Vår underliggande bruttomarginal uppgick till 13,6 procent (14,3) där effekter av selektiva prissänkningar drar ned marginalen jämfört med föregående år.

– Vi har medvetet hållit tillbaka antalet produktionsstarter sedan början av 2022 på grund av den växande osäkerheten i marknaden, vilket innebär att vi kommer ha en väsentligt lägre affärsvolym 2024. Vi har även anpassat vår kostnadsvolym därefter. Vårt huvudfokus är att starta lönsamma projekt när rätt förutsättningar finns.

Bonavas nyckeltal:

Fjärde kvartalet, oktober – december 2023*

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 989 (5 664) MSEK
 • Underliggande bruttomarginal 13,6 (14,3) procent
 • Bruttomarginalen uppgick till 13,5 (10,3) procent
 • Rörelseresultat före jämförelsestörande poster uppgick till 464 (351) MSEK och rörelsemarginalen var 9,3 (6,2) procent
 • Jämförelsestörande poster om -37 (-56) MSEK har redovisats under kvartalet
 • Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till 427 (295) MSEK och rörelsemarginalen var 8,6 (5,2) procent
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 940 (-105) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 2,70 (1,46) SEK
 • Antal sålda bostäder var 356 (605)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 394 (534)
 • Antal byggrätter uppgick till 28 900 (29 400)
 • Ett finansieringspaket presenterades den 20 december vilket innebär förlängning av kreditfacilitetsavtal om 4,5 miljarder SEK under tre år, en garanterad företrädesemission om minst 1 miljard SEK och förlängning av befintligt obligationslån om 1,2 miljarder SEK med tre år

Tolv månader, januari – december 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 13 269 (13 987) MSEK
 • Underliggande bruttomarginal 11,8 (14,8)
 • Bruttomarginalen uppgick till 10,7 (12,1) procent
 • Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster uppgick till 660 (858) MSEK och rörelsemarginalen var 5,0 (6,1) procent
 • Jämförelsestörande poster om totalt -1 279 (-56) MSEK har redovisats under året
 • Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster uppgick till -619 (802) MSEK och rörelsemarginalen var -4,7 (5,7) procent
 • Kassaflöde före finansieringsverksamhet uppgick till 716 (-3 345) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -10,66 (4,10) SEK
 • Antal sålda bostäder var 1 493 (2 536)
 • Antal produktionsstarter uppgick till 1 333 (2 513)
 • Antal byggrätter uppgick till 28 900 (29 400)
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2023

Fler Nyheter från förstasidan

Investerar i södra Europa

Berättar för FV om framtidsplanerna.

Arnhult miljardsäljer privat till nya Muro Invest

21 fastigheter ingår i transaktionen.

Smällkaramell: Söker hela 20.000 kvm nytt

FV avslöjar storbolagets kraftiga minskning av kontorslokaler. Mer än halvering kan vänta. Svår vakans kan vänta för börsbolag.

Wihlborgs hyr ut 3.300 kvm

Fastigheten köptes för drygt ett år sedan med hög vakans. Nu fullt uthyrd.

Arena i svårt område åter på tapeten

Kan placeras på fastighet med flera stora projekt på gång.

Älvsjö, P.A.C.E, ny stadsdel.

Vill skapa ny stadsdel i Älvsjö – helt byggd i trä

Förslag: Kvartersstad i klassisk stil. 5.000 bostäder och 10.000 arbetsplatser.

Förvaltarens första stora nya sedan 80-talet

”Trots ett omvärldsläge som gör att många byggen står still tar vi ansvar och fortsätter att utveckla”.

Kritik mot landshövdingen

Anklagas för att vilja styra frågor inom byggnation och exploatering.

Topp lämnar Skanska

Slutar efter 18 år. FV berättar om nya jobbet. Danielsson: ”Jag önskar honom all lycka till i framtiden”.

Barings säljer snabbt till Kappahl för 600 miljoner

Säljer lyckat innehav – men vill egentligen köpa mer. Dubbelsmäll för annat fastighetsbolag.

Vectura förvärvar byggrätter om 50.000 kvm

Fortsätter att hålla ett rejält högt affärstempo.

Fastator tar nedskrivning på 69 miljoner

Läs om turerna och den aktuella fastigheten – i kanonläge på Södermalm.

Sparbössan köper grannhus på Östermalm

Omfattar 2.800 kvm kontor och fransk bistro med vinbar i gatuplan.

Tillbaka till förstasidan