Senaste nyheterna om Bonava


Bättre försäljning för Bonava

Antal sålda bostäder till konsument under första kvartalet för Bonava uppgick till 302. Det kan jämföras med 203 för motsvarande kvartal i fjol, alltså nästan 50 bättre.

Coop förvärvar av Bonava

Tecknar avsiktsförklaring om ny 3d-fastighet.

Bonava erhåller bygglov för 113 bostäder i Uppsala

Bonava har erhållit bygglov från Uppsala kommun och ska bygga 113 Svanenmärkta bostadsrätter i två etapper. Projektet Seminariet är beläget i Seminarieparken i centrala Uppsala och start av försäljning i den första etappen är planerad till den 28 april 2024.

Utspädning om 67 procent i Bonava

Befintliga ägare får ytterligare en smocka vid nyemissionen.

Bonavas försäljning föll 40 procent

Bonava sålde 356 (605) bostäder under fjärde kvartalet, alltså en minskning med 41 procent. Siffrorna för helåret blev 1.493 (2.536), även det 41 procent ner.

Bonava reviderar finansiella mål

Bonavas styrelse har fattat beslut om att göra revidering av de finansiella mål som fastställdes 2023. Målet att rörelsemarginal ska uppgå till lägst 10 procent på årsbasis från 2026 ligger fast medan målet att nettoskuldsättningsgraden inte ska överstiga 1,0x utgår. I stället införs nytt mål att avkastning på eget kapital ska uppgå till minst 15 procent över tid.

Bonavas CFO lämnar omgående

Bonavas vd Peter Wallin och Lars Granlöf har enats om att bolaget behöver en CFO med annan kompetens och erfarenhet. Lars Granlöf lämnar därmed rollen som CFO hos Bonava omgående.

Bonava ska genomföra miljardemission

Nordstjernan garanterar emissionen fullt ut.

Nacka försvarar rabatt på 110 miljoner

Bonava fick en 20-procentig rabatt på ett markköp på Sicklavallen i Nacka utan ny upphandling. Beslutet har överklagats men kommunen står fast vid att prissänkningen är skälig.

Bonava utvärderar ytterligare åtgärder

Delårsrapporten från Bonava bjuder inte på några överraskningar. Verksamheten går trögt och man nämner även att man nu ser över kapitalstrukturen.

Bonava sålt i Ryssland

Bonava har slutfört försäljningen av verksamheten i S:t Petersburg till det armeniska bolaget Star Development LLC, för 50 miljoner euro. Efter transaktionskostnader innebär det ett positiv resultat om 564 mkr. Transaktionen innebär att Bonava nu avslutat all verksamhet i Ryssland.

Bonava nära sälja i Ryssland – pengarna finns på banken

Ett enda godkännande saknas.

Fortsätter – efter Nordr och Bonavas avhopp

Motgång för stort stadsutvecklingsprojekt.

Bonava varslar 400

Hela var fjärde anställd berörs.