Bonava säljer 313 bostäder i Finland

Bonava säljer 313 hållbara hyreslägenheter i Helsingforsregionen, Finland, till investeraren Taaleri. Affären inkluderar tre hyresrättsprojekt och uppgår till 85 miljoner euro.

Bonava förvärvar 235 byggrätter i Oslo

Bonava tecknar avtal om att förvärva cirka 12 000 kvadratmeter mark i Jessheim, Oslo, med planer på att utveckla cirka 235 svanenmärkta bostäder

”På kort sikt kommer försäljningsläget att bli svårare”

Bonava redovisar ett starkt andra kvartal och har som mål att hålla produktionen uppe, trots en förändrad marknad. Arbetet med att avveckla verksamheten i Ryssland fortsätter.

Bonava förvärvar byggrätter för 153 mkr i Haninge

Bonava har tecknat avtal om förvärv av fyra fastigheter om 90 000 kvadratmeter i Haninge, där Bonava avser att uppföra cirka 150 svanenmärkta bostäder. Säljaren är en privat fastighetsutvecklare och affären uppgår till 153 miljoner kronor i underliggande fastighetsvärde.

Bonava säljer 123 bostäder i Esbo

Bonava säljer 123 hyreslägenheter i Esbo, Finland, till investeraren IceCapital Housing Fund VI Ky. Parterna hemlighåller priset.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Bonava säljer totalt 137 lägenheter i Finland

Bonava säljer 76 hyreslägenheter i Åbo, Finland, till investeraren Taaleri och 61 hyreslägenheter i Tammerfors till investeraren eQ. Affärerna uppgår till 27 miljoner EUR och de första bostäderna förväntas färdigställas och överlämnas till kund under det tredje kvartalet 2023.

Bonava miljardköper byggrätter i Tyskland

Bonava har tecknat flera avtal om förvärv av cirka 560 byggrätter i Berlin och cirka 310 byggrätter i Leipzig. Affärerna uppgår till cirka 84 MEUR och omfattar både konsument- och hyresrättsprojekt.

Bonava justerar ner på grund av Ryssland

Med anledning av att Bonava i mars beslutade att avveckla verksamheten i S:t Petersburg har styrelsen fattat beslut att göra en mindre revidering av de finansiella mål som tidigare kommunicerats.

Kvartett utvecklar i centrala Upplands Bro

700 bostäder och 6.000 kvm butiker samt kontor. Det är kommunens plan för centrala Bro. Bakom satsningen finns fyra fastighetsägare i form av Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

K2A och Bonava ankarbyggare i sydöstra Uppsala

K2A och Bonava har utsetts till ankarbyggare för samhällsbyggnadsprojektet Västra stadsdelsnoden i de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. För K2A är det första gången bolaget utses till det.

Bonava drar tillbaka och reviderar incitamentsprogram

Styrelsen för Bonava har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman den 1 april avseende det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogrammet.

Får stor markanvisning vid nya tunnelbanan

18 bolag tävlade. Läs om planerna och priset.

Bonava stänger verksamheten i S:t Petersburg

Fem svenska i Ryssland blir snart fyra.