Bonava miljardköper byggrätter i Tyskland

Bonava har tecknat flera avtal om förvärv av cirka 560 byggrätter i Berlin och cirka 310 byggrätter i Leipzig. Affärerna uppgår till cirka 84 MEUR och omfattar både konsument- och hyresrättsprojekt.

Bonava justerar ner på grund av Ryssland

Med anledning av att Bonava i mars beslutade att avveckla verksamheten i S:t Petersburg har styrelsen fattat beslut att göra en mindre revidering av de finansiella mål som tidigare kommunicerats.

Kvartett utvecklar i centrala Upplands Bro

700 bostäder och 6.000 kvm butiker samt kontor. Det är kommunens plan för centrala Bro. Bakom satsningen finns fyra fastighetsägare i form av Bonava, Sveafastigheter, Stena Fastigheter och Wilma Stadsutveckling.

K2A och Bonava ankarbyggare i sydöstra Uppsala

K2A och Bonava har utsetts till ankarbyggare för samhällsbyggnadsprojektet Västra stadsdelsnoden i de sydöstra stadsdelarna i Uppsala. För K2A är det första gången bolaget utses till det.

Bonava drar tillbaka och reviderar incitamentsprogram

Styrelsen för Bonava har beslutat att dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman den 1 april avseende det långsiktiga prestationsbaserade incitamentsprogrammet.

Får stor markanvisning vid nya tunnelbanan

18 bolag tävlade. Läs om planerna och priset.

Bonava stänger verksamheten i S:t Petersburg

Fem svenska i Ryssland blir snart fyra.

Bonava om sin verksamhet i S:t Petersburg

Bonava har verksamhet i S:t Petersburg sedan länge. Nu skriver bolaget att det är för tidigt att uttala sig om hur bolaget kommer att påverkas men givet situationens allvar ökar bolaget transparensen kring verksamheten i S:t Petersburg.

Fem svenska fastighetsägare i Ryssland

FV kartlägger. ✓ Skakat hand med Putin ✓ Avstår nya investeringar ✓ Försökt sälja ✓ ”Utgå från att du blir lurad” ✓ Säkerställa våra anställdas säkerhet.

Bonava förvärvar 270 byggrätter i Västerås

Bonava har tecknat avtal med kommunala Mimer om förvärv av cirka 270 byggrätter i Västerås. Affären uppgår till 133 miljoner kronor.

Nils Styf till Bonavas styrelse

Valberedningen i Bonava föreslår nyval av Nils Styf och Andreas Segal. Frank Roseen har avböjt omval.

Bonava förvärvar 550 byggrätter i Tyskland

Bonava förvärvar totalt 550 byggrätter i Leipzig och Berlin.

Bonava stärker sig successivt

Något färre sålda bostäder men förbättrat resultat. Under 2022 kommer bolaget byggstart 20 procent fler bostäder.

Bonava säljer till Sirius för 160 mkr i Helsingfors

Bonava säljer 53 hyreslägenheter i Helsingfors, Finland, till investeraren Sirius Capital Partners. Affären uppgår till 16 miljoner euro.