FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet att gå från fastighetsägare till hyresgäst måste dock det privata tillföra betydligt mer än enbart kapital. De måste tillföra projektutvecklingskompetens och förvaltningskvalitet utifrån förståelse för användarens/hyresgästens verksamhet och långsiktiga behov.

Beroende på vilken part som initierar utvecklingen av en samhällsfastighet kan den komma att regleras av Lagen om offentlig upphandlingen, LOU, eller angränsande lagrum beroende på dess innehåll. Men oaktat om det är en privat eller offentlig utvecklare och oaktat om det är en privat eller offentlig långsiktig fastighetsägare är förståelse för slutkunden, användaren/hyresgästen, avgörande för att en investering ska bli lyckad.

Inom flera av landets kommuner och regioner har investeringsbehovet varit påtagligt under flera år och kompetens om samhällsfastigheter har växt fram inom den egna organisationen. I andra kommuner och regioner är erfarenheten inte lika djup och behovet av externa samarbetspartners större. Oavsett om kunskap finns om samhällsfastigheter generellt, eller inom ett givet delsegment, har användaren olika metoder och arbetssätt att planera och bedriva sin verksamhet, varför det är helt avgörande att få in slutkundens perspektiv tidigt i planeringen av en ny samhällsfastighet.

Specialiserade fastighetsbolag, utvecklare och arkitekter kan bistå med erfarenhet, metoder och verktyg för att utforma samhällsfastigheter på ett hållbart sätt. På Archus har vi valt att fokusera på en involverande arbetsprocess, som vi prövat vid både utveckling av skola och vårdboende. I det första exemplet har vi låtit det gå så långt att vi, genom elevdialog, låtit elever vara med och påverka utformningen vilket gett goda resultat både sett till den fysiska gestaltningen och påverkat framtida arbetssätt. Med en samlad kompetens inom affärsutveckling, projektledning, arkitektur, landskap, inredning och hyresgästens kunskap om morgondagens arbetssätt skapas en samhällsfastighet som blir ännu mer hållbar ur både ett investerarperspektiv och ur ett hyresgästperspektiv.

Genom aktiva och specialiserade fastighetsägare samt rådgivare som involverar hyresgästen vid moderniseringar kan samhällsfastigheten bli den goda långsiktiga investeringen som efterfrågas av både investerare, brukaren och samhället i stort. Utan kunskap och utan dialog med hyresgästen är risken istället stor att den blir allt annat än en god investering och att restvärdesrisken är betydande vid det långa hyresavtalets slut.

Kunskap, involvering och aktiv förvaltning med rätt rådgivare och arkitekt är viktigare än förmågan att bedöma restvärdesrisken. Då blir antagandet mindre viktigt och sannolikheten för en långsiktig hyresrelation betydligt högre. För samhällsfastigheter känns det extra viktigt och vi på Archus hoppas att begreppet samhällsfastigheter ska bli känt som mer än en passiv finansiell placering – samhällsfastigheter ska utgöra en aktiv del i samhällsutvecklingen i nära samverkan med människan som lever och verkar i byggnaden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan