FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att större citykärnor och dominanta köpcentrum/retail-parker kommer vara mest motståndskraftiga medan lägen utan kritisk massa eller ett starkt ”convenience-” eller upplevelse-erbjudande har störst risk att påverkas negativt.

Inom de näst kommande åren kommer det överordnade temat i utvecklingsprojekt vara ”place-making”. Gränserna mellan sektorer suddas ut och det är idag otänkbart att utveckla en ny handelssatsning utan inslag av bostäder, kontor, co-working och fritid.

Flertalet retailers har tydligt lönsamhetsfokus och förändrar sina distributionsnätverk för att möta en omni-kanal värld.

Huvuddrivkraften bakom förändringen är tillväxten i online-handeln. I Sverige hade online under 2018 en marknadsandel på ca 8 % medan i Storbritannien var motsvarande andel redan uppe i ca 18 % av den totala handeln. Baserat på utvecklingen i bland annat Storbritannien gör vi nedan en generell framtidsspaning kring motståndskraften av olika format och lägen.

Mycket låg risk          

Designer outlet centrum
Inte så vanligt förekommande i Sverige men det finns goda exempel som Barkarby Quality Outlet, ofta stora upptagningsområden och skapar ett klart värde för flera kundkategorier.

Dagligvaruhandel ”convenience-koncept”, i city
Det mindre formatet växer över hela Europa och drivs av lokal konsumtion, starkt närliggande ”footfall” och ofta begränsad konkurrens.

Lyx
Lyxsegmentet har visat sig motståndskraftigt mot online-handeln. Tillväxten av höginkomsttagare och en ökad turism är några bidragande anledningar till att sektorn växer på flera platser i Europa.                       

Låg risk

”High-street” i större städer
De främsta stråken i framförallt Stockholm och Göteborg har relativt låg risk med ett högt besöksflöde och ökande turism, dessutom kommer den största delen av intäkterna generellt från kontor uppåt i husen.

 Köpcentrum, externhandel, regional upptagning
Ofta professionellt managerade av internationella ägare som exempelvis Mall of Scandinavia och med en brett utbud inom retail, ”food & beverage” och upplevelser och attraherar ett stort besöksflöde. Kräver ett aktivt och professionellt management där hyresgäster/kategorier som inte skapar värde aktivt byts ut.

Retail parks
Retail parks i goda kommunikationslägen och med en kritisk massa är efterfrågade av retailers och handeln på de flesta platser går fortsatt relativt bra.

Medium risk

Köpcentrum, större i citylägen
Den normalt relativt stora andelen beklädnad utsätts för konkurrens av onlinehandel. Bra utbud av food & beverage och ständig uppdatering av butiksmixen är kritisk.

Kommundelscentrum
Dagligvaruhandel har en mycket lägre andel online handel och kommundelscentrat är relativt motståndskraftigt ofta med en service-komponent, naturliga flöden och handelsytor inom sällanköp av mindre till mellanstorlek.

Hög risk

Varuhus
”Main stream”-koncept som riktar sig brett har på många ställen problem, något vi har fått erfara i Sverige med Åhléns många stängningar runt om i landet. 

High-street, mellanstora städer
Formatet har ofta konkurrens från stark externhandel. 

Mycket hög risk

Dagligvaruhandel, hypermarkets
Generellt är de riktigt stora formaten med en stor andel non-food under press av både online-handeln och framgångsrika lågpriskoncept som exempelvis Rusta och Jysk.

High-street, mindre städer
Formatet, som ofta är en huvudgata, är under press från online-handel, externhandel och utbudet i större städer.

Förändringen av retaillandskapet kommer gå mycket snabbt, det blir än viktigare med rätt fundamenta så som läge, kommunikationer och grannar. Det som skiljer ut vinnarna är bl.a. förmågan och viljan att agera samt att aktivt arbeta med sitt bestånd och förstå sina hyresgästers behov.

Ovan framtidsspaning är så klart en generalisering, vid intresse av en specifik diskussion kring ett läge/projekt är ni varmt välkomna för ett samtal.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

FV-Expert: Affärsjuridik

Fem frågor vid etablering av ett JV

I samarbete med AG Advokat

Utvecklingen på fastighetsmarknaden leder till olika finansieringslösningar. Ett alternativ kan vara att söka investerare som går in som delägare i …

FV-Expert: Hyresgästrelationer

Bygg hyresgästrelationer á la Göteborgsmodellen

I samarbete med Novi Real Estate

Hyresgästrelationen är avgörande för fastighetens lönsamhet, hyresgästernas trivsel och arbetsglädjen för förvaltarteamet. Nyckeln till en lyckad hyresgästrelation är teamarbete, närvaro och tillgänglighet. I Göteborg ser vi resultatet av detta arbetssätt extra tydligt.

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Morgondagens skolor – kameleonter med många funktioner

I samarbete med Archus

Morgondagens lärmiljöer är flexibla, hållbara och kreativa. Dessutom är de yteffektiva, byggda i flera plan och inredda med omsorg för …

FV-Expert: Projektledning

Transparens A och O vid stora samordningsprojekt

I samarbete med Forsen

En grundläggande förutsättning för att ett stadsutvecklingsprojekt ska fungera är att samtliga inblandade parter förstår vikten av att samarbeta kring …

FV-Expert: Affärsjuridik

Missa inte semesterparagrafen

I samarbete med AG Advokat

En hyresgäst får som huvudregel inte överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke eller hyresnämndens tillstånd. Hyresnämndens tillstånd kan i huvudsak endast …

FV-Expert: Logistik

Framtidssäkra logistiken

I samarbete med Colliers International

I samband med att vi tog fram en unik sammanställning om den svenska logistikmarknaden, under parollen ”Logistics is the new black”, kunde vi konstatera att intresset aldrig varit större för segmentet, såväl från växande hyresgäster såsom avkastningstörstande investerare.

FV-Expert: Stadsutveckling

Framtiden är aldrig långt borta

I samarbete med ÅWL Arkitekter

Det politiska läget i landet är i skrivande stund fortsatt osäkert och sannolikheten för ett extraval ökar. Ovissheten gör det omöjligt att förutsäga hur bostadspolitiken kommer att utvecklas innan en ny regering är på plats.

Tillbaka till förstasidan