FV-Expert: Retail

Retailrevolutionen fortsätter

I samarbete med Cushman & Wakefield

Rätt lägen och format kommer sannolikt fortsättningsvis erbjuda god avkastning för retailers, fastighetsägare och investerare. Generellt är vår syn att större citykärnor och dominanta köpcentrum/retail-parker kommer vara mest motståndskraftiga medan lägen utan kritisk massa eller ett starkt ”convenience-” eller upplevelse-erbjudande har störst risk att påverkas negativt.

Inom de näst kommande åren kommer det överordnade temat i utvecklingsprojekt vara ”place-making”. Gränserna mellan sektorer suddas ut och det är idag otänkbart att utveckla en ny handelssatsning utan inslag av bostäder, kontor, co-working och fritid.

Flertalet retailers har tydligt lönsamhetsfokus och förändrar sina distributionsnätverk för att möta en omni-kanal värld.

Huvuddrivkraften bakom förändringen är tillväxten i online-handeln. I Sverige hade online under 2018 en marknadsandel på ca 8 % medan i Storbritannien var motsvarande andel redan uppe i ca 18 % av den totala handeln. Baserat på utvecklingen i bland annat Storbritannien gör vi nedan en generell framtidsspaning kring motståndskraften av olika format och lägen.

Mycket låg risk          

Designer outlet centrum
Inte så vanligt förekommande i Sverige men det finns goda exempel som Barkarby Quality Outlet, ofta stora upptagningsområden och skapar ett klart värde för flera kundkategorier.

Dagligvaruhandel ”convenience-koncept”, i city
Det mindre formatet växer över hela Europa och drivs av lokal konsumtion, starkt närliggande ”footfall” och ofta begränsad konkurrens.

Lyx
Lyxsegmentet har visat sig motståndskraftigt mot online-handeln. Tillväxten av höginkomsttagare och en ökad turism är några bidragande anledningar till att sektorn växer på flera platser i Europa.                       

Låg risk

”High-street” i större städer
De främsta stråken i framförallt Stockholm och Göteborg har relativt låg risk med ett högt besöksflöde och ökande turism, dessutom kommer den största delen av intäkterna generellt från kontor uppåt i husen.

 Köpcentrum, externhandel, regional upptagning
Ofta professionellt managerade av internationella ägare som exempelvis Mall of Scandinavia och med en brett utbud inom retail, ”food & beverage” och upplevelser och attraherar ett stort besöksflöde. Kräver ett aktivt och professionellt management där hyresgäster/kategorier som inte skapar värde aktivt byts ut.

Retail parks
Retail parks i goda kommunikationslägen och med en kritisk massa är efterfrågade av retailers och handeln på de flesta platser går fortsatt relativt bra.

Medium risk

Köpcentrum, större i citylägen
Den normalt relativt stora andelen beklädnad utsätts för konkurrens av onlinehandel. Bra utbud av food & beverage och ständig uppdatering av butiksmixen är kritisk.

Kommundelscentrum
Dagligvaruhandel har en mycket lägre andel online handel och kommundelscentrat är relativt motståndskraftigt ofta med en service-komponent, naturliga flöden och handelsytor inom sällanköp av mindre till mellanstorlek.

Hög risk

Varuhus
”Main stream”-koncept som riktar sig brett har på många ställen problem, något vi har fått erfara i Sverige med Åhléns många stängningar runt om i landet. 

High-street, mellanstora städer
Formatet har ofta konkurrens från stark externhandel. 

Mycket hög risk

Dagligvaruhandel, hypermarkets
Generellt är de riktigt stora formaten med en stor andel non-food under press av både online-handeln och framgångsrika lågpriskoncept som exempelvis Rusta och Jysk.

High-street, mindre städer
Formatet, som ofta är en huvudgata, är under press från online-handel, externhandel och utbudet i större städer.

Förändringen av retaillandskapet kommer gå mycket snabbt, det blir än viktigare med rätt fundamenta så som läge, kommunikationer och grannar. Det som skiljer ut vinnarna är bl.a. förmågan och viljan att agera samt att aktivt arbeta med sitt bestånd och förstå sina hyresgästers behov.

Ovan framtidsspaning är så klart en generalisering, vid intresse av en specifik diskussion kring ett läge/projekt är ni varmt välkomna för ett samtal.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

FV-Expert: Stadsutveckling

Morgondagens infrastruktur – avgörande för hela Sverige

I samarbete med Archus AB

Titta i backspegeln, så ser du trenderna. Med den nyvunna insikten om att vi behöver ett mer hållbart samhälle, toppat …

FV-Expert: Hotell

Jämnare hyresintäkter med fler turister

I samarbete med Annordia

På den svenska hotellmarknaden är det vanligt med omsättningsbaserade hyresavtal, vilket innebär att fastighetsägarens hyresintäkter varierar över tid. I sin …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan för utveckling av större projekt en tydlig trend

I samarbete med Archus Development

Tidigare har många kommuner drivit fastighetsaffärerna och därmed också dikterat villkoren. Idag ägs många fastigheter i ett kvarter av flera …

FV-Expert: Affärsjuridik

Medvetet risktagande eller ren okunskap?

I samarbete med AG Advokat

Byggbranschens standardavtal föreskriver att entreprenören ska ha en allriskförsäkring för skador på entreprenaden. Entreprenören ska också ha ansvarsförsäkring för entreprenadverksamhet. …

FV-Expert: Stadsutveckling

Smart stadsutvecklingsprocess löser problematiken

I samarbete med Archus Development

Smart stadsutveckling har blivit ett sätt för kommuner att lösa problematiken med utslitna skolor, kommunhus och badhus. I stället för dyra ny- och ombyggnationer externfinansieras de nya byggnaderna samtidigt som marken utvecklas till bostäder.

FV-Expert: Byggprojektledning

Kulturhistoriska byggnader måste ges tid

I samarbete med Forsen

Våra kulturhistoriska hus måste få leva, användas och anpassas för modern verksamhet utan att vi förvanskar kulturarvet. Som projektledare är det min uppgift att ro projektet i hamn, få fastighetsägarens krav att samsas med hyresgästens visioner samtidigt som vi tar hänsyn till husets kulturhistoriska förutsättningar och myndighetskrav.

FV-Expert: Boendetrender

Är svensken på väg att krypa ur sin mussla?

I samarbete med Archus Arkitekter AB

Hållbara livsstilsboenden, speciellt inriktade på olika målgruppers krav och önskemål. Så kan de starkaste boendetrenderna sammanfattas. Ökade byggpriser och förändrat …

FV-Expert: Handel och logistik

Framtida konsumtionsmönstret – ett konstant köptillstånd

I samarbete med Nordier Property Advisors

I framtiden kommer allt och alla, från individer till den fysiska shoppingmiljön vara uppkopplade mot internet dygnet runt. Vi som …

FV-Expert: Rekrytering

Så rekryterar du Greta Thunberg-generationen

I samarbete med Studentresurs

Är det egentligen någon skillnad på de unga som är födda på 2000-talet och tidigare generationer? Vad krävs av företagen …

FV-Expert: Bostadsmarknad

Nya skattefrågor på en förändrad bostadsmarknad

I samarbete med Svalner

Det har väl inte undgått någon att marknadsförutsättningarna avseende bostadsrätter har förändrats markant under det senaste året. Detta påverkar givetvis …

Tillbaka till förstasidan