FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

Sverige behöver enligt Boverket omkring 530000 nya bostäder till 2029. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är därför viktigt att de här bostäderna utvecklas på ett sätt som minskar klimatpåverkan. Dessutom behöver bostaden uppmuntra och förenkla en hållbar livsstil hos de som bor där. Tillsammans med politiker och andra aktörer behöver vi som projektutvecklings- och byggbolag hitta nya vägar för att stärka incitamenten för att få fler att kunna välja miljöcertifierade och hållbara bostäder. Det finns redan en stark efterfrågan.

Nyligen presenterade vi Bostadsrapporten där vi frågat 2 300 människor om hur de vill bo år 2030. Resultatet är tydligt. Närmare 8 av 10 svarar att man vill bo i en hållbar bostad. Redan idag kan vi på Skanska erbjuda klimatneutrala bostäder. Våra första klimatneutrala bostäder byggs i Bunkeflostrand, Malmö och Partille utanför Göteborg.

För att nå ända fram behövs ekonomiska incitament från politiken. Skanska har föreslagit en grön flyttbonus, som skulle innebära kraftigt sänkt reavinstskatt, för den som väljer att flytta till en miljöcertifierad bostad som är byggd med låg klimatpåverkan. Ett annat exempel är att införa en bonus malus-modell likt den för bilar även för bostäder.

Bostaden kan, precis som biffen och bilen, stå för en betydande del av klimatutsläppen. Hur vi lever i våra bostäder är viktigt. Det är därför glädjande att Skanskas Bostadsrapport visar att människor värderar smarta lösningar som gör hemmet mer hållbart. Listan över vad man helst skulle vilja se i sin bostad 2030 toppas av smarta system som effektiviserar resursförbrukningen i hemmet. Hela 63 procent uppger detta.

Vi är övertygade om att framtidens bostäder behöver vara klimatneutrala. När vi står inför att bygga alla nya bostäder som behövs är det viktigt att det görs på ett sätt som bidrar till att uppnå Sveriges klimatmål. Skanska har också ett eget mål om att bli klimatneutrala till 2045. Bostadsrapporten 2030 visar tydligt att det finns en stark efterfrågan på hållbara bostäder som underlättar och uppmuntrar en hållbar livsstil. Det är precis så vi behöver utforma och bygga framtidens bostäder.

 

Vad tycker och tänker de som ska bo i framtidens bostäder? För att ta reda på det har vi frågat 2 300 personer runt om i landet hur de vill bo 2030. Resultatet är Bostadsrapporten 2030. Vi ser att hållbarhet är lika viktigt för allmänheten som det är för oss på Skanska men det är alltför få som aktivt letar en hållbar bostad. För att stärka incitamenten behöver vi tillsammans med övriga aktörer och politiker hitta lösningar och nya vägar.

Här hittar du Bostadsrapporten 2030:
https://www.skanska.se/om-skanska/press/rapporter/bostadsrapporten-2030/

 

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

Tillbaka till förstasidan