FV-Expert: Karriär

Ditt nätverk kan bli avgörande

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

I minst ett decennium har vi pratat kompetensbaserad rekrytering, man MÅSTE rekrytera kompetensbaserat! Eller måste man? Men kanske det mest relevanta – gör vi det?

I min roll som rekryterare träffar jag kunder som vill samarbeta när det finns ett behov av att tillsätta nya medarbetare. Vi sitter ner och tar fram en så kallad ”kravprofil”. Det innebär att vi ringar in den aktuella rollen genom att definiera vilka erfarenheter, kompetenser och egenskaper som krävs för att framgångsrikt axla rollen. För att lyckas genomföra en pricksäker rekryteringsprocess är det momentet grundläggande. Utifrån kravprofilen har jag som rekryterare sedan i uppgift att hitta en match. Under kravprofilsmötet har kunden vanligtvis tydliga krav på en viss utbildning, antal år i branschen samt några färdigheter. Jag i min tur har som målsättning att presentera 1–5 ”slutkandidater” för kunden som vi tillsammans utvärderar.

Det som ofta slår mig är att kunden i slutändan väljer den kandidat som de har klickat med, känner till eller har hört bra om, framför den som utifrån kravprofilen är mest kompetent.

Som anställd på Croisette Real Estate Partner agerar jag och mina 285 kollegor rådgivare inom affärsbenen transaktion, värdering & analys, lokalförmedling, kompetensförsörjning, förvaltning, försäkringsförmedling samt fastighets- bostadsrätts- och hyresförmedling. Även här slås jag av att möten bokas och affärer blir av mellan bekanta eller där tycke har uppstått. Det är såklart ingen raketforskning och i min mening väldigt rimligt – så vad är då poängen? Jag vill slå ett slag för nätverkande! Vikten av att faktiskt ta sig tid att knyta nya kontakter parallellt med att vårda sitt befintliga nätverk. Små ansträngningar som över tid kommer leda till ett utökat och värdefullt kontaktnätverk. Därför är mitt råd till dig;

  1. Skapa en profil på LinkedIn och verka aktivt (!) på plattformen. Registrera information rörande din profil, följ grupper som intresserar dig och lägg till personer du önskar ha i ditt nätverk.
  2. Agera nyfiket! Bjud branschkollegor på lunch eller kaffe. Vår dörr på Croisette står alltid öppen för dig som vill knyta en kontakt!
  3. Delta på några av alla fastighetsevent som anordnas. Seminarier, presentationer, housewarmings.
  4. Återkoppla! Om någon försöker nå ut till dig bör du återkoppla så snart du kan, oaktat ärende.

Med ovan sagt vill jag understryka att all utbildning är värdefull och något som ska uppmuntras till. Men när du står och tvekar kring ditt deltagande på ett branschevent eller den där nätverkslunchen, låt då min text bli en påminnelse. Troligtvis är det vid någon av dessa event som värdefulla kontakter knyts och framtida dörrar öppnas i din karriär!

Fler FV-Expert

FV-Expert: Fastighetsutveckling

Välj tidigt rätt väg i skattefrågorna

I samarbete med Svalner
Fastighetsutvecklingsprojekt pågår som regel under väldigt lång tid och många olika aktörer är involverade. Under hela processen uppkommer en mängd ...

FV-Expert: Projekt

Lönsamt med BIM i kalkylarbetet

I samarbete med Forsen
Digitalisering, BIM och 3D-modeller är vardagsmat för många företag i byggbranschen. Men vi utnyttjar inte tekniken fullt ut. Med BIM ...

FV-Expert: Uthyrning

“Rörelse på marknaden trots bistra tider”

I samarbete med Novier

Vi behöver inte räkna upp alla faktorer som just nu påverkar fastighetsmarknaden negativt men i Öresundsregionen skapar hamnutbyggnad och ny förbindelse med kontinenten optimism. Särskilt inom logistik och lagersegmentet ser tillväxten fortsatt positiv ut.

FV-Expert: Juridik

Alla talar om sex kolon tre

I samarbete med AG Advokat
Byggbranschen har drabbats av skenande kostnadsökningar på byggmaterial. Prischocken startade med pandemin och det har blivit värre genom kriget i ...

FV-Expert: Finansiering

Så främjar vi småföretagen och jobbtillväxten

I samarbete med Aros Kapital
En bra affärsidé blir lättare att förverkliga med ett ordentligt kapital. Likaså kan ett kapitaltillskott vara avgörande för att kunna ...

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Fortsatt högt tryck

I samarbete med Boardtalk

Många experter verkar vara överens om att inflation, stigande räntor och det utdragna kriget i Ukraina kommer att driva ekonomin …

FV-Expert: Transaktion

Nytänd hunger för affärer

I samarbete med Novier
Många frågetecken som skapade osäkerhet i våras har börjat att rätas ut och hösten inleds med optimism, en större tydlighet ...

FV-Expert: Finansiering

Svenska uppstickaren vann efter jämförelse

I samarbete med Aros Kapital
För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko. När det norska ...

FV-Expert: Projekt

Full kontroll hela vägen

I samarbete med Forsen
Byggbranschen är väldigt lokal, även för rikstäckande företag. När du handlar upp entreprenörer är det därför A och O att ...

FV-Expert: Hållbarhet

Så skapas morgondagens innovationer

I samarbete med Skanska

Innovationer för klimatet är ett brinnande aktuellt och viktigt ämne. Hur kan vi som samhällsaktörer öka innovationstakten för att lösa energibristen och samtidigt nå klimatmålen?

FV-Expert: Förvaltning

Extern förvaltning skapar långsiktiga värden

I samarbete med Novier
Nya regelverk, hållbarhetskrav, digitalisering, alltmer komplexa system och högt ställda krav från hyresgäster kräver i allt högre grad specialistkompetenser i ...

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Hög tid att höja lägstanivån rejält

I samarbete med Sehlhall
Efterfrågan på samhällsfastigheter överstiger utbudet, och konkurrensen om objekt har aldrig varit högre. Mycket talar således för att branschens konsolidering ...

FV-Expert: Juridik

Stämpelskatt vid förvärv genom fastighetsbildning?

I samarbete med AG Advokat

Lantmäteriet lämnade den 31 mars 2022 ett lagstiftningsförslag avseende generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom fastighetsbildning.

FV-Expert: Kontor

Rise and shine – Göteborg 2.0

I samarbete med Colliers

Göteborg är en stad i snabb förändring. En klassisk industristad som accelererar in i framtiden.

Tillbaka till förstasidan