FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om butiksdöden; Food & Beverage, och närmare bestämt hemleverans av restauranglagad mat. Denna ”dolda” marknad inom matleverans omsätter i dagsläget 35 miljarder dollar per år, globalt. Enligt en rapport från investmentbanken UBS prognostiseras denna omsättning att år 2030 ligga på 365 miljarder dollar per år. Notera i sammanhanget att denna prognos togs fram innan pandemin, kanske föremål för revidering? I Sverige hade vi en total omsättning på restaurangmarknaden under 2019 på strax över 140 miljarder kr, inkl. moms. 48 procent av maten som köptes från en restaurang under middagstimmarna var take-away. Innan pandemins intåg på svensk mark hade vi aldrig någonsin i Sverige sett så många nya koncept inom Food & Beverage på den svenska marknaden. Men vad drev denna utveckling, och vad kan vi förvänta oss framgent?

Fastighetsägarna till köpcentrum har under de senaste åren fått lära sig den hårda vägen att det krävs ett ökat fokus på hyresgästmixen än tidigare; ytterligare diversifiering av hyresgästmixen adderade besöksanledningar för kunderna, vilket drev besöksantal till platsen. Tidigare butiksytor i anslutning till köpcentrum har i större utsträckning omvandlats till alternativa användningsområden, där just Food & Beverage tagit en allt högre andel av den totala uthyrningsbara arean. Nya koncept och kedjor såg möjligheter till etableringar, och marknaden blomstrade.

Foodora, Uber Eats, Wolt. Chansen är stor att du har sett någon av dessa loggor. Hela världens kök finns tillgängligt med en touch-tryckning på din smartphone. Detta är en marknad som har haft en explosiv utveckling sedan start. Tillväxten sker över hela Sverige men särskilt i Stockholm.

”Cloud Kitchen” eller ”Ghost Kitchen” är redan ett etablerat fenomen i London och New York sedan ett decennium tillbaka. Bakgrunden till detta är att kreativa fastighetsägare omvandlade tidigare svåruthyrda lokaler till ett större antal tillagningskök. Här hyr sedan restauranger in sig, för deras tillagning av mat. Maten transporteras sedan till konsumenten via budverksamheter. Vi ser en liknande trend på marknaden i Sverige, några få aktörer har vågat satsa än så länge, men fler kommer det att bli.

Redan innan COVID -19 stod restaurangbranschen inför en digitaliseringsprocess. Med tillkommande restriktioner från Folkhälsomyndigheten samt Sveriges regering, där budskapet är att man skall undvika alla icke nödvändiga besök inom både butik samt restaurang, är jag beredd att sticka ut hakan och hävda att sviterna av COVID -19 påskyndar denna digitalisering. Framtidens restaurangsupplevelser kommer i en högre utsträckning att levereras av virtuella restauranger. Intåget av det nya restaurangfenomenet i Sverige är tacksamt för fastighetsägare med svåruthyrda lokaler. De fastighetsägare som tidigt är insiktsfulla och kreativa i sin nyuthyrning kommer vara vinnarna när restaurangbranschen ställer om.

Vad kommer du att beställa till middag?

Fler FV-Expert

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Tydligt besked om moms vid coworking

I samarbete med Svalner

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har meddelat två mycket efterlängtade domar om coworking – en fråga som under många år vållat stora …

FV-Expert: Hållbara affärer

Ökad cirkularitet minskar våra klimatutsläpp

I samarbete med Skanska

Med tydliga mål går det att uppnå stora saker. Under 2015 satte Skanska Sverige målet att vi ska vara klimatneutrala i hela värdekedjan 2045. Redan 2030 ska vi ha halverat våra klimatutsläpp som till en betydande del kommer från material och produkter. Vi kan minska klimatutsläppen avsevärt genom ökad cirkularitet där vi nyttjar material och produkter mer resurseffektivt vilket minskar uttag av råvara och andel avfall som deponeras.

FV-Expert: Lokaluthyrning

Skapa snabba intäkter på dina vakanser!

I samarbete med Stayaround Sverige AB

Sedan 2018 har vi på Stayaround hjälpt fastighetsägare såsom bl.a Balder, CBRE Global Investors och Castellum att hyra ut över …

FV-Expert: Stadsutveckling

Samverkan ger även mindre fastighetsägare stora möjligheter

I samarbete med Archus

Liksom allt annat går det trender i affärsstrategier när det kommer till stadsutveckling. Archus har analyserat vad som händer inom …

FV-Expert: Bostadsutveckling

Så ska uppstickaren utmana bostadsjättarna

I samarbete med OBOS

Bostadsutvecklaren OBOS kliver nu på allvar in i storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg med en offensiv satsning på nya bostadsrätter. ”Målet är att bli störst i Sverige inom fem år”, säger Sofia Ljungdahl, VD på OBOS Nya Hem.

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

Stat, kommun och landets regioner står inför ett dramatiskt investeringsbehov mot bakgrund av en växande befolkning och allt fler yngre och äldre. Den offentliga sektorn vänder sig i allt högre grad till privata fastighetsägare. Flera offensiva och starka investerare har växt fram och skapat starka positioner inför detta skifte. I en andra våg ser vi nu mer finansiellt orienterade aktörer som, särskilt i osäkra tider, lockas av segmentet utifrån dess egenskaper som passiv finansiell placering med långa kontrakt, offentligt finansierad hyresgäst och låg restvärdesrisk.

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

Tillbaka till förstasidan