FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast har effekterna av covid-19 slagit mot fastighetsbolag med stor exponering mot retail, hotell och restaurang. Såväl fastighetsägare som operatörer vittnar om kraftigt reducerade besökstal vilket resulterat i ett statligt stödpaket för tillfälliga hyresrabatter.

Mitt under denna kris genomför Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet informationsinsamlingen inför förberedelserna till nästa fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter. Det många inte känner till är att de uppgifter som nu samlas in får mycket stor effekt på den kommande fastighetstaxeringen, i flera fall får dessa uppgifter en direkt avgörande betydelse för vissa fastigheters taxeringsvärden och alltså indirekt på fastighetsskatten för dessa fastigheter.

Syftet med informationsinsamlingen är att få ett underlag över hyresintäkter för helåret 2020 som därefter kan sättas i relation till ett bedömt avkastningskrav på kommersiella fastigheter under samma period. Utfallet indikerar nivån på kommande taxeringsvärden.

Med hänsyn till vårens extraordinära omständigheter bör vi vid nästa fastighetstaxering se betydligt lägre taxeringsvärden jämfört med fastighetstaxeringen 2019, förutsatt att omständigheterna till följd av covid-19 beaktas till fullo av Skatteverket. Hur hyresstöd ska beaktas är än så länge oklart. Det återstår även att se om Skatteverket kommer att sänka markvärden och genomsnittshyror i tillräcklig utsträckning.

För staten och Skatteverket kommer lägre taxeringsvärden att innebära att fastighetsskatten inte genererar ett lika betydande tillskott till de evigt sinande ladorna. Det kan därmed inte uteslutas att man arbetar fram en handläggningspraxis för att minimera detta potentiella bortfall.

Vi har under de senaste åren noterat att Skatteverket intagit en mycket mer fiskal inställning i frågor om fastighetsskatt och fastighetstaxering. Antalet skatteprocesser angående dessa frågor har ökat i proportion till Skatteverkets mer ambitiösa inställning att besluta om höga taxeringsvärden.

För att säkerställa att kommande taxeringsvärden inte blir för höga är det av stor vikt att fastighetsbolag och fastighetsägare sparar samtlig väsentlig dokumentation om hyresrabatter och andra åtgärder som vidtagits för att möta krisen under 2020. Det kommer att behövas vid nästa fastighetstaxering för att undvika felaktiga taxeringsvärden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

FV-Expert: Transaktioner

Irrationell inbromsning

I samarbete med Pangea Property Partners

Vi har sett det tidigare. Efter IT-krisen sjönk transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden 30 procent och efter finanskrisen var raset …

FV-Expert: Landskapsarkitektur

Utflyktsboom i pandemins spår

I samarbete med Archus AB

I takt med att staden förtätas ställs högre krav på parker och gatumiljöer för att svara upp mot att allt fler människor ska samsas på en mindre yta. Vi vill träffas ute och umgås, både i och runt om staden. Det är några av trenderna som Archus spår kommer att påverka morgondagens landskapsarkitektur mycket.

FV-Expert: Hållbarhet

Bygg mer klimatsmart

I samarbete med Skanska

Det är inte många som vet att 20 procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från bygg- och anläggningssektorn. Vår sektor har …

FV-Expert: Affärsjuridik

Corona och force majeure vid hyra

I samarbete med AG Advokat

För aktörer inom fastighets- och byggbranschen uppstår frågor om hur Corona (sjukdomen Covid-19) påverkar projekt och partsrelationer. Vi har att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Bygga på industrimark – så hanterar du riskerna

I samarbete med Forsen

Vad finns dolt under marken? Oftast ingenting. Om vi inte bygger på gammal industrimark. Då kan det finnas föroreningar som …

FV-Expert: Retail

Butiksdöd skapar möjligheter

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att det går knackigt för retail har knappast undgått någon. Butiker stänger och antalet vakanta butiker ökar. Tråkigt, men detta …

FV-Expert: Logistik

Logistiken tar plats i finrummet

I samarbete med Colliers International

När vi summerar 2019 ser vi att direktavkastningen nått rekordlåga nivåer och i de främsta logistiklägena ligger den nere på …

Tillbaka till förstasidan