FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast har effekterna av covid-19 slagit mot fastighetsbolag med stor exponering mot retail, hotell och restaurang. Såväl fastighetsägare som operatörer vittnar om kraftigt reducerade besökstal vilket resulterat i ett statligt stödpaket för tillfälliga hyresrabatter.

Mitt under denna kris genomför Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet informationsinsamlingen inför förberedelserna till nästa fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter. Det många inte känner till är att de uppgifter som nu samlas in får mycket stor effekt på den kommande fastighetstaxeringen, i flera fall får dessa uppgifter en direkt avgörande betydelse för vissa fastigheters taxeringsvärden och alltså indirekt på fastighetsskatten för dessa fastigheter.

Syftet med informationsinsamlingen är att få ett underlag över hyresintäkter för helåret 2020 som därefter kan sättas i relation till ett bedömt avkastningskrav på kommersiella fastigheter under samma period. Utfallet indikerar nivån på kommande taxeringsvärden.

Med hänsyn till vårens extraordinära omständigheter bör vi vid nästa fastighetstaxering se betydligt lägre taxeringsvärden jämfört med fastighetstaxeringen 2019, förutsatt att omständigheterna till följd av covid-19 beaktas till fullo av Skatteverket. Hur hyresstöd ska beaktas är än så länge oklart. Det återstår även att se om Skatteverket kommer att sänka markvärden och genomsnittshyror i tillräcklig utsträckning.

För staten och Skatteverket kommer lägre taxeringsvärden att innebära att fastighetsskatten inte genererar ett lika betydande tillskott till de evigt sinande ladorna. Det kan därmed inte uteslutas att man arbetar fram en handläggningspraxis för att minimera detta potentiella bortfall.

Vi har under de senaste åren noterat att Skatteverket intagit en mycket mer fiskal inställning i frågor om fastighetsskatt och fastighetstaxering. Antalet skatteprocesser angående dessa frågor har ökat i proportion till Skatteverkets mer ambitiösa inställning att besluta om höga taxeringsvärden.

För att säkerställa att kommande taxeringsvärden inte blir för höga är det av stor vikt att fastighetsbolag och fastighetsägare sparar samtlig väsentlig dokumentation om hyresrabatter och andra åtgärder som vidtagits för att möta krisen under 2020. Det kommer att behövas vid nästa fastighetstaxering för att undvika felaktiga taxeringsvärden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Retail

Din e-middag är snart serverad

I samarbete med Nordier Property Advisors

Det diskuteras flitigt om e-handel och butiksdöd. Debatten har dock missat en viktig kanal inom e-handel när de talar om …

FV-Expert: Samhhällsfastigheter

Samhällsfastigheter, mer än en tillgångsplacering

I samarbete med Archus AB

För att investeringen ska visa sig fullt så säker och för att den offentliga sektorn ska vara nöjda med beslutet …

FV-Expert: Skatt

Avdragsrätten – en fråga om fakturering?

I samarbete med Svalner

Vi har under flera år följt hur Skatteverket har riktat in sig på att begränsa moder- och holdingbolags avdragsrätt för …

FV-Expert: Kontor

Är kontorsmarknaden död?

I samarbete med Colliers International

Kommer kontoret även i framtiden vara en viktig komponent för att skapa företagskulturer och attrahera duktiga medarbetare? Eller är kontorets storhetstid förbi?

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Sverige behöver 640 000 nya bostäder till 2027. Byggsektorn står för 20 procent av de totala klimatutsläppen och det är …

FV-Expert: Juridik

Löpande räkning – både enkelt och svårt

I samarbete med AG Advokat

I många stora byggprojekt är det vanligt med incitamentsbaserade ersättningsmodeller. De kan se lite olika ut men i grunden handlar …

FV-Expert: Hotell

Utmaningarna fortsätter

I samarbete med Annordia

En tuff höst väntar hotellen. Restriktioner kring resor och möten och uppmaning till hemarbete fortsätter gälla under hösten, vilket innebär …

FV-Expert: Samhällsfastigheter

Samhällsfastigheter – unika och utmanande projekt

I samarbete med Forsen

Jag ramlade in lite av en slump på samhällsfastigheter, och upptäckte ganska snabbt att det ena projektet inte är det andra likt.

FV-Expert: Finansiering

Vi behandlar ditt fastighetsprojekt unikt

I samarbete med Promentor Finans AB

Finansieringen ska bidra till en trygghet och lönsamhet i ditt fastighetsprojekt. En självklarhet kanske, då fastighetsaffärer generellt sett är en …

FV-Expert: Finansiering

Förståelse för fastighetskrediter

I samarbete med Promentor Finans AB

Det finns ofta en fördel att arbeta med en aktör som förstår branschen. En aktör med få beslutsled och som …

FV-Expert: Bostäder

Framtiden kräver flexibilitet idag

I samarbete med Skanska Sverige

Den pågående pandemin har fullkomligt skakat om och förändrat vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bostadens funktion har utökats …

FV-Expert: Inredningsarkitektur

Restauranger tar revansch med framsynt inredning

I samarbete med Archus AB

Trots att vi är mitt i en pandemi har vi märkt att många restauranger tar in experthjälp med inredningsdesignen. Anledningen …

FV-Expert: Juridik

Transaktionsjuridik – utanför boxen

I samarbete med AG Advokat

Den pågående pandemin har på ett snabbt och dramatiskt sätt förändrat förutsättningarna för fastighetsbranschen. Osäkerheten som följer i pandemins spår …

FV-Expert: Juridik

Hyresgäster på fallrepet

I samarbete med Brick Advokat

Det ökade antalet konkurser och företagsrekonstruktioner i sviterna av Corona innebär ekonomiska risker för fastighetsägare. Nedan ger vi råd om …

Tillbaka till förstasidan