FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast har effekterna av covid-19 slagit mot fastighetsbolag med stor exponering mot retail, hotell och restaurang. Såväl fastighetsägare som operatörer vittnar om kraftigt reducerade besökstal vilket resulterat i ett statligt stödpaket för tillfälliga hyresrabatter.

Mitt under denna kris genomför Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet informationsinsamlingen inför förberedelserna till nästa fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter. Det många inte känner till är att de uppgifter som nu samlas in får mycket stor effekt på den kommande fastighetstaxeringen, i flera fall får dessa uppgifter en direkt avgörande betydelse för vissa fastigheters taxeringsvärden och alltså indirekt på fastighetsskatten för dessa fastigheter.

Syftet med informationsinsamlingen är att få ett underlag över hyresintäkter för helåret 2020 som därefter kan sättas i relation till ett bedömt avkastningskrav på kommersiella fastigheter under samma period. Utfallet indikerar nivån på kommande taxeringsvärden.

Med hänsyn till vårens extraordinära omständigheter bör vi vid nästa fastighetstaxering se betydligt lägre taxeringsvärden jämfört med fastighetstaxeringen 2019, förutsatt att omständigheterna till följd av covid-19 beaktas till fullo av Skatteverket. Hur hyresstöd ska beaktas är än så länge oklart. Det återstår även att se om Skatteverket kommer att sänka markvärden och genomsnittshyror i tillräcklig utsträckning.

För staten och Skatteverket kommer lägre taxeringsvärden att innebära att fastighetsskatten inte genererar ett lika betydande tillskott till de evigt sinande ladorna. Det kan därmed inte uteslutas att man arbetar fram en handläggningspraxis för att minimera detta potentiella bortfall.

Vi har under de senaste åren noterat att Skatteverket intagit en mycket mer fiskal inställning i frågor om fastighetsskatt och fastighetstaxering. Antalet skatteprocesser angående dessa frågor har ökat i proportion till Skatteverkets mer ambitiösa inställning att besluta om höga taxeringsvärden.

För att säkerställa att kommande taxeringsvärden inte blir för höga är det av stor vikt att fastighetsbolag och fastighetsägare sparar samtlig väsentlig dokumentation om hyresrabatter och andra åtgärder som vidtagits för att möta krisen under 2020. Det kommer att behövas vid nästa fastighetstaxering för att undvika felaktiga taxeringsvärden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Juridik

Nya arbetsmiljöregler påverkar många

I samarbete med AG Advokat
Som ni vet förekommer det tyvärr inom byggbranschen fortfarande många arbetsolyckor, och ibland med dödlig utgång. Branden på Liseberg i ...

FV-Expert: Hållbarhet

Att säkerställa hållbar Fastighetsutveckling och Taxonomilinjering

I samarbete med RED Management
Att gå över från traditionella, miljömässigt opassande, så kallade bruna fastigheter, till hållbara och gröna alternativ är inte bara en ...

FV-Expert: Uthyrning

Många fastighetsägare missar hållbarhetsaffären

I samarbete med Novier

Hållbarhet omfattar idag alla delar av hyresmarknaden för retail och kontor. Men många fastighetsägare hänger inte med i svängarna och drar på sig onödiga kostnader när marknaden snabbt förändras. Genom bättre planering och flexibilitet skapas fler möjligheter att utveckla nya lönsamma affärer.

FV-Expert: Fastighetsdata

En katalysator för ESG, EU-taxonomin och riskhantering

I samarbete med Fastighetsloggen
I en värld där hållbarhetskrav och miljöansvar formar vårt framtidsscenario, framstår öppen data som en ovärderlig tillgång för fastighetsbranschen. Den ...

FV-Expert: Hållbarhet

Starta rätt och gör smarta val

I samarbete med Forsen
Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan, vilket gör det nödvändigt att genomföra förändringar för att anpassa ...

FV-Expert: Solenergi

Gynnsamt läge för solceller efter prisras

I samarbete med EnergiEngagemang
Regeringens mål är att Sveriges elproduktion ska fördubblas de kommande decennierna. Samtidigt har priserna på solpaneler rasat. Tajmingen är därför ...

FV-Expert: Transaktion

Därför vänder transaktionsmarknaden 2024

I samarbete med Novier

Efter de senaste årens stiltje ser vi nu tydliga tecken på att transaktionsmarknaden håller på att vakna till liv. Flera faktorer pekar på att aktiviteten kommer att accelerera under 2024.

FV-Expert: Juridik

Utländska direktinvesteringar i fastigheter

I samarbete med AG Advokat

Säkerhetsfrågorna är högt upp på agendan och med en ny lag om utländska direktinvesteringar på plats behöver fastighetsbranschen snabbt ta till sig hur den berör olika transaktioner.

FV-Expert: Facility Management

Låt förvaltning och teknik samverka på riktigt

I samarbete med CBRE GLOBAL WORKPLACE SOLUTIONS (GWS)

Tekniska framsteg spelar en avgörande roll i dagens snabbrörliga fastighetsbransch. Genom automatisering och digitalisering transformeras industrin med smarta lösningar för drift, säkerhet och effektiviserade arbetsflöden. Denna artikel demonstrerar CBRE verksamhet och deras applicering av dessa verktyg som kan hjälpa er fastighet att optimera framtidens tekniska fastigheter

FV-Expert: Marknadsföring

Ny tjänst – marknadsföring till en fast kostnad

I samarbete med Property Passion
Fastighetsbranschen befinner sig just nu i mer osäkra tider där sälj och marknad ofta skalas bort. För tolv år sedan ...

FV-Expert: Projektledning

Grön kompetens kvalitetssäkrar projektet

I samarbete med Forsen
Gör rätt från början! Det är en självklar sanning inom de flesta områden. Och när man jobbar med parker och ...

FV-Expert: Kontorslokaler

Läge att se över hyresavtalen

I samarbete med Niras
För många företag är lokalkostnaderna en av de största utgifterna och eftersom de i regel har en direkt koppling till ...

FV-Expert: Besiktning

Dags att styra upp besiktningsmarknaden

I samarbete med SBR Byggingenjörerna
De allra flesta småhus i Sverige besiktigas i samband med överlåtelse. Överlåtelsebesiktningen ska upplysa en köpare om fastighetens fysiska skick. ...

FV-Expert: Fastighetsinformation

Bättre energidata ger bättre fastighetsaffärer

I samarbete med Värderingsdata
Har du tillräcklig kunskap och insikt om dina fastigheters energiprestanda och dess betydelse? Den svenska fastighetssektorn är en av de ...
Tillbaka till förstasidan