FV-Expert: Skatt

Covid-19:s effekt på fastighetsskatten i framtiden

I samarbete med Svalner

Våren 2020 har medfört stora utmaningar för de flesta branscher. Fastighetsbranschen har mött den tuffaste utmaningen sedan finanskrisen. Allra hårdast har effekterna av covid-19 slagit mot fastighetsbolag med stor exponering mot retail, hotell och restaurang. Såväl fastighetsägare som operatörer vittnar om kraftigt reducerade besökstal vilket resulterat i ett statligt stödpaket för tillfälliga hyresrabatter.

Mitt under denna kris genomför Skatteverket tillsammans med Lantmäteriet informationsinsamlingen inför förberedelserna till nästa fastighetstaxering 2022 för hyreshusenheter. Det många inte känner till är att de uppgifter som nu samlas in får mycket stor effekt på den kommande fastighetstaxeringen, i flera fall får dessa uppgifter en direkt avgörande betydelse för vissa fastigheters taxeringsvärden och alltså indirekt på fastighetsskatten för dessa fastigheter.

Syftet med informationsinsamlingen är att få ett underlag över hyresintäkter för helåret 2020 som därefter kan sättas i relation till ett bedömt avkastningskrav på kommersiella fastigheter under samma period. Utfallet indikerar nivån på kommande taxeringsvärden.

Med hänsyn till vårens extraordinära omständigheter bör vi vid nästa fastighetstaxering se betydligt lägre taxeringsvärden jämfört med fastighetstaxeringen 2019, förutsatt att omständigheterna till följd av covid-19 beaktas till fullo av Skatteverket. Hur hyresstöd ska beaktas är än så länge oklart. Det återstår även att se om Skatteverket kommer att sänka markvärden och genomsnittshyror i tillräcklig utsträckning.

För staten och Skatteverket kommer lägre taxeringsvärden att innebära att fastighetsskatten inte genererar ett lika betydande tillskott till de evigt sinande ladorna. Det kan därmed inte uteslutas att man arbetar fram en handläggningspraxis för att minimera detta potentiella bortfall.

Vi har under de senaste åren noterat att Skatteverket intagit en mycket mer fiskal inställning i frågor om fastighetsskatt och fastighetstaxering. Antalet skatteprocesser angående dessa frågor har ökat i proportion till Skatteverkets mer ambitiösa inställning att besluta om höga taxeringsvärden.

För att säkerställa att kommande taxeringsvärden inte blir för höga är det av stor vikt att fastighetsbolag och fastighetsägare sparar samtlig väsentlig dokumentation om hyresrabatter och andra åtgärder som vidtagits för att möta krisen under 2020. Det kommer att behövas vid nästa fastighetstaxering för att undvika felaktiga taxeringsvärden.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

FV-Expert: Juridik

EU:s klimattaxonomi är här!

I samarbete med AG Advokat

EU-kommissionen har nu publicerat sitt detaljförslag till klimattaxonomi, ett initiativ för att styra investeringar mot hållbara verksamheter. Tanken bakom taxonomin …

FV-Expert: Värdering

Hur höjer du värdet på din fastighet?

I samarbete med Colliers

Fastighetsägare strävar ofta efter att öka värdet på sina fastigheter för att få högre betalt den dag de väljer att sälja, eller för att få bättre lånevillkor vid en omfinansiering. Men hur gör man det på bästa sätt? Vi går igenom några tips och konkreta saker att tänka på när man vill öka värdet på sina fastigheter.

FV-Expert: Byggprojektledning

Samverkan är nyckeln vid industriprojekt

I samarbete med Forsen

Att bygga en industrifastighet – skiljer det sig så mycket från vilket kontorsprojekt som helst?
Jodå. Och om man inte gör rätt från början kan det betala sig dyrt i slutänden. För det är trots allt skillnad på människa och maskin.

Tillbaka till förstasidan