Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Ett av Stockholms mest centrala kvarter ska bli ännu mer centralt – Pembroke vill bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Access i centrala Stockholm

Läge
Regeringsgatan/Mäster Samuelsgatan

Fastighet
Hästen 21

Total yta (BTA)
40.000 kvm

Arkitektfirma
Schmidt Hammer Lassen, som har ritat Den sorte diamant (Kungliga bibliotektet) i Köpenhamn.

Byggherre
Pembroke

Våningar
Nio ovan mark, på toppen av Brunkebergsåsen.

Färdigställande
2026

Historia
Passagenhuset ritades av arkitekten Bengt Lindroos. Stod klart 1974.

Visa faktaruta

(Artikeln publicerades ursprungligen i magasinet Fastighetsvärlden nr 2/2023)

Fasadvepan hänger över byggnaden som är på väg att rivas, byggnaden som är mest känd som Passagenhuset. Tungrivningen pågår och ska vara klar till sommaren. Då kan arbetet med att börja resa det nya huset påbörjas.

Som för så många andra projekt i city har det tagit tid. Passagenhuset, ritat av Bengt Lindroos, stod klart 1974 och var grönmarkerat av Stadsmuseet och därmed av högt kulturhistoriskt värde. Varje kontorsvåning i det gamla huset var utkragat med 20 centimeter för att skapa horisontella uppdelningar.

Enligt Pembroke var byggnadens ekonomiska livslängd utmätt. Ett rejält omtag skulle krävas för att få till en funktionell byggnad. Att projektet skulle överklagas var inte direkt oväntat i ett Stockholm där det har blivit norm. Den 23 maj förra året vann dock detaljplanen laga kraft – cirka nio år efter att projektet påbörjades.

Flexibla kontor
I detaljplanen går att läsa att ett ”delvis bevarande varken gav önskade kulturmiljövinster eller i tillräckligt hög grad uppfyllde målen rörande stadsliv under fler av dygnets timmar, ett fortsatt attraktivt city eller tillgång till kontorsarbetsplatser av hög internationell klass”.

Och en stor del av projektet är – förutom att ge liv till platsen – att bygga kontorsarbetsplatser av hög kvalitet. Den gamla byggnaden har en låg takhöjd, som lägst 2,1 meter, vilket rimmar dåligt med vad stora bolag i dag efterfrågar. Nu kommer det bli 3 meter från golv till tak.

– Vad är det som gör att en fastighet är flexibel över tid och kan förändras utifrån förändrade behov? Där gör takhöjden väldigt stor skillnad. Titta på både NK och Åhléns City – helt olika tidsepoker, men båda två har förmågan att förändras och därmed överleva över tid, säger Linn-Marie Nordh, projektansvarig för Hästen 21 på Pembroke som äger fastigheten.

Med fönster från golv till tak på de nio våningarna blir ljusinsläppet större. Den gamla byggnaden hade sju våningar. En annan vinning är en fördubbling av arbetsplatser från 1.000 stycken, i de cirka 21.800 kvadratmeter stora kontorslokalerna, vilket motsvarar ungefär två Hötorgsskrapor.

Den största hyresgästen är Swedbank, som kommer att ta flera våningsplan. Varje våningsplan är designat för att kunna delas in i separata enheter, vilket möjliggör för fyra företag på varje våning, som är cirka 3.000 kvm. I gatuplan kommer publika ytor handel, kaféer och restauranger om en yta på cirka 9.800 kvadratmeter.

Entré från Mäster Samuelsgatan.

Anknyter till stenstaden
Huset, som har Mästerhuset och NK som grannar, ska uppföras med en arkitektur som anknyter till stenstaden. Natursten, stål och glas ska knyta samman fasaden med Ferdinand Bobergs NK-fasad, något som också står tydligt uttryckt i detaljplanen.

Arkitektfirman bakom designen är Schmidt Hammer Lassen, som vann arkitekttävlingen som utlystes för projektet 2014. Enligt Kristian Ahlmark, design director på firman, ska hela projektet Access, som är arbetsnamnet för kvarteret, etablera ett bättre urbant sammanhang, där hörnet av Regeringsgatan och Mäster Samuelsgatan ska bli en livsviktig korsning i innerstaden.

– De öppna fasaderna tar upp livet på gatan och skapar en dynamik mellan områdets brukare och byggnaden. Fastigheten ska vara en katalysator för flöde och rörelse längs Regeringsgatan ner mot Riksdagshuset, slottet, parken och längs Mäster Samuelsgatan och ska skapa en koppling till stadens livliga centralstation. Byggnaden tolkar de utmärkande särdragen hos Stockholms befintliga dimensioner och höjder samtidigt som den tillför ett nytt och unikt arkitektoniskt uttryck som stödjer Stockholms vision om att skapa en tät stad, rik på atmosfär, säger Kristian Ahlmark.

Förhoppningen är också att kunna öppna upp mellan de olika byggnaderna i kvarteret. Från Smålandstorget har man sedan 2017 rak access in i PK-huset. Där gick Smålandsgatan fram mot Regeringsgatan, men byggdes bort i samband med att NK byggdes ut och fick ytterligare en entré mot Regeringsgatan.

Att däremot göra en koppling mellan Hästen 21 och PK-huset har stött på patrull i form av infarten under grannhuset Mästerhuset. Lastfaret servar exempelvis hela Moodgallerian. För en koppling mellan nya byggnaden och NK lever hoppet dock fortfarande.

– Vår ambition är att kunna öppna upp mellan Hästen 21 och NK-huset. Vi tror väldigt starkt att kopplingar mellan byggnaderna gör mycket för kvarteret, säger Linn-Marie Nordh på Pembroke.

Högre än Passagenhuset
27 lägenheter om max 35 kvm ska byggas i delen mellan Mästerhuset och kontorshuset. Det blir tre lägenheter på vardera av de nio våningsplanen som alla vetter mot Mäster Samuelsgatan. Total bostadsyta blir cirka 1.600 kvadratmeter. Det nya huset blir 47,9 meter högt, lite högre än Mästerhuset med sina 47 meter. Det gamla var 33 meter högt.

– Vi hade en lång diskussion om vad staden tål i förhållande till vad som blir en bra produkt. Det är svårt att bygga högt i Stockholm eftersom vår stad har en väldigt karaktäristisk stadsprofil som är annorlunda mot andra städer. Vi har en ­relativt låg skyline där det historiskt är kyrkor och statsmakten som har fått tillåtas att sticka upp, och allt eftersom staden har utvecklats har man försökt värna det och bibehålla vår kultur, även om vi måste kunna bygga nytt, säger hon.

Redan 2008 förvärvade Pembroke sin fastighetsportfölj i sin helhet i Stockholm, med det som i dag är Mästerhuset, Hästen 21, PK-Huset och Smålandstorget. En bit upp på Mäster Samuelsgatan i korsningen mot Malmskillnadsgatan ligger ytterligare en fastighet som Pembroke äger – Putten 15. Vad bolaget har för planer för den återstår att se.

Så här såg det ut på platsen i mitten av juni 2023. Foto: Fastighetsvärlden
Så här fastigheten ut tidigare, känd som ”Passagenhuset”. Foto: Fastighetsvärlden

Fler Projekt

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Tillbaka till förstasidan