Projekt
Kvartersindelning gör shoppingcentret till en naturlig förlängning av bostadsområdet.

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Kongahälla shopping, Kungälv

Läge:
Vid Marstrandsmotet direkt öster om E6.

Entreprenör:
Serneke

Total yta (kvm):
38.000

Fördelning:
Två våningsplan handel, restaurang och nöje, Ett plan hälsa, fitness, vård samt kontor.

Projektkostnad (ca):
1,2 mdr

Byggherre:
Adapta Fastigheter 50 procent, Alecta 50 procent

Öppnar:
2019 första kvartalet.

Arkitekt:
Rstudio for architecture

Visa faktaruta

Det tänkta upptagningsområdet omfattar norra Göteborgs kommun, Kungälv, Ale, västra delarna av Angered samt södra Stenungsund. Enligt beräkningar som analysföretaget WSP gjort bor cirka 150 000 människor där.

Centrum i regionen är Kungälv, där det invid E6:ans östra sida vid Marstrandsmotet sedan 15 år fanns en stor ödetomt med ett bra läge för handel.

Först att inse det var KF Fastigheter som planerade att bygga ett Coop Forum med kompletterande volymhandel på platsen. I samband med renodlingsprocessen inom KF-koncernen skulle dock merparten av fastigheterna och projekten, inklusive det i Kungälv, avyttras.

Det Göteborgsbaserade fastighetsbolaget Adapta som hittills huvudsakligen inriktat sig på big box-handel såg tidigt att området hade potential och att det fanns behov för mer än volymhandeln. I juni 2015 skrevs köpeavtalet mellan KF och Adapta under. För att trygga projektet gick även Alecta in som hälftenägare i februari i år.

Köpcentrumet sträcker sig i nord-sydlig riktning utmed E6:an. Längst i norr anläggs en markparkering med plats för 300 fordon, och under köpcentrumet byggs ett parkeringsgarage med plats för ytterligare 600 fordon. Direkt söder om köpcentrumet bygger Västtrafik Kungälvs nya resecentrum som när det är färdigt 2018 förväntas få en genomströmning av cirka 2 miljoner resenärer per år.

Närheten till nya resecentrum är en nyckelfaktor.

Direkt öster om köpcentrumet, på det grönområde som i dag skiljer projektområdet från Ica Maxi lite längre bort, uppförs nu 900 lägenheter vilka kommer att vara färdigställda när Kongahälla Shopping öppnar.

Historisk inspiration
Köpcentrumet har delats upp i tre distinkta huskroppar för att det ska utgöra en naturlig förlängning av gatu- och kvartersstrukturen i den nya bostadsstadsdelen som byggs intill. Inspirationen till husens plåtfasader kommer från det nordiska trekungamötet i Kungälv år 1101. Huset närmast resecentrum är det danska, vars vita perforerade fasad med koboltblå, upplyst bakgrund ska föra tankarna till Royal Copenhagen-porslin. Den röda fasaden på norra delen ska ge intrycket av ett norskt trähus med kopparinslag, ornamentik och varierad fönstersättning. Den svenska mittdelen är mer nedtonad med en bred sockel och jugenddekorationer på bottenplanets fasad.

– Tack vare sin storlek och sitt strategiska läge utmed E6 och vid Marstrandsmotet ser vi Kongahälla Shopping både som ett regionalt köpcentrum och som en förlängning av Kungälvs stadskärna eftersom ungefär 10.000 människor kommer att ha gångavstånd hit, säger Adapta Fastigheters marknadschef Charles Larsson.

Det kommer också att avspeglas i hyresgästmixen där andelen mat, dryck och nöjen blir hög. Normalt för regionala köpcentrum är runt 6–7 procent medan man i Kongahälla siktar på 12 procent.

Första planet vars huvudentré vetter mot parkeringen i norr inleds med ett elektronikkluster, därefter följer heminredning och fritid. Längst in dagligvaror med en Coop-butik om 4.000 kvadratmeter samt Systembolaget som ankare för att säkra ett bra kundflöde genom våningsplanet. Där finns även rulltrapporna till plan 2 i anslutning till två torg. På den östra sidan, mot de nya bostadskvarteren kommer även mer serviceorienterade verksamheter att etableras, vilka får egna entréer mot gatan. Utseendemässigt får bottenvåningen en avskalad, funktionell och nästan industriell utformning för att matcha det vardagliga utbudet.

Eftersom köpcentrumet byggs i souterräng kommer den södra entrén mot resecentrum att vara på plan 2.

Alla tre sektionerna på plan 2 får ljusgårdar, varav den södra ska ge intrycket av att ligga utomhus. Utformningen blir mer sammanhållen än på utsidan men val av metaller i inredningen och innertakens utformning ska anknyta till de tre olika ländernas särdrag.

Adapta räknar med att många boende i det nya bostadsområdet kommer att ta vägen till resecentrumet genom köpcentrumet och att flödet därför kommer att vara starkt i den södra delen. Det är också där som nöjesutbudet förläggs. Klar är O’Learys som etablerar restaurang på plan 2 och evenemangsdel på plan 3.

Lite längre in på plan 2 söderifrån sett återfinns också Kongahälla shoppings foodcourt.

–Vi kommer dock inte att använda begreppet foodcourt eftersom vi anser att det lätt ger associationer till en steril, slamrig miljö. Vi eftersträvar en mer ombonad restaurangmiljö där det ska finnas 8–10 mataktörer att välja bland, säger Charles Larsson.

Det huvudsakliga temat för butikerna på plan 2 är mode. Längst in från den södra entrén räknat finns H&M som ankare. Det kompletteras med ungt mode. Där finns även en kafécourt samt scen och gradäng­trappa. Mot mitten av våningsplanet blir modebutikerna mer varumärkesorienterade. Den luftiga atmosfären åstadkoms genom takhöjden som är 10 meter.

–Vi upptäckte ganska snart att det fanns efterfrågan på mer än butiker. Därför har vi skapat en gemensam loungedel och entréstruktur för verksamheter inom hälsa och välbefinnande på plan 3. Detta har aldrig gjorts i Sverige tidigare, åtminstone inte i den här omfattningen, vi talar om nästan 6 000 kvadrameter, säger Larsson.

Resterande delen av plan 3 blir moderna kontorsytor, något som också har visat sig vara mycket efterfrågat.

Ytorna på plan 1 är redan i princip fullt uthyrda medan plan två har en uthyrningsgrad om 50-60 procent. Trots att butiksaktörerna generellt håller en försiktigare etableringstakt i dag har intresset för Kongahälla varit stort och Adapta räknar med att butiksytorna ska vara fullt uthyrda när man slår upp portarna den 28 mars 2019.

Fler Projekt

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Tillbaka till förstasidan