Projekt
Eftersom tomtytan är liten så är grönytorna till stor del integrerade i fastigheten. Odling på de inglasade balkongerna uppmuntras.

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart två bostadstorn där det inte sparats på terasser och balkonger.

Docks

Läge
Västra hamnen, Malmö

Projektkostnad
Ej klart

Arkitekt
Fojab Arkitekter

Byggherre
JM

Total yta (BTA)
19.700 kvm

Färdigställande/inflytt
2024–2025

Historia
Kockumsvarvet till 1998. 2008 ville Wihlborgs bygga hotell här.

Certifiering
Miljömärkt med Svanen.

Visa faktaruta

Insprängt mellan Docksplatsen och Dockan Marina vid inloppet till Nyhamnen, ett hundratal meter från platsen där den ikoniska Kockumskranen en gång stod, kommer om några år ett nästan lika spektakulärt byggnadsverk att torna upp sig. Det handlar om JM:s bostadsprojekt Docks som med sin högsta höjd om 79 meter kommer att ge Turning Torso viss konkurrens om blickfånget i Malmös framtida skyline. Samtidigt utgör den ännu ett steg i Västra hamnens omvandling från industri- och hamnområde till en blandstad med bostäder.

Ursprungligen var planen att Malmös största hotell, 85 meter högt med 29 våningar och 390 rum, skulle ha uppförts på den aktuella fastigheten Torrdockan 7, och 2010 lämnade Wihlborgs, som då var markägare in en ansökan om detaljplaneändring. Men överklaganden kombinerat med en vikande hotellmarknad gjorde att de planerna aldrig kom att förverkligas.

I stället utlyste Malmö stad en arkitekttävling som vanns av Fojab Arkitekter med det nu aktuella bostadsprojektet. Projektet fångade JM:s intresse, och de inledde arbetet med detaljplanen för drygt två år sedan. I juli 2020, i samband med att den nya detaljplanen vann laga kraft, sålde Wihlborgs fastigheten till JM för 110 miljoner kronor.

Gestaltningen av projektet är gjord med rationalitet i åtanke och innebär också att exploateringsgraden inom planområdet blir hög. Byggnaden består av en basbyggnad som blir fem våningar hög och på vilken två torn om 18 respektive 26 våningar byggs. Byggnaden blir avsevärt högre än den omkringliggande bebyggelsen, men uppdelningen i två separata torn gör att den ändå kommer att upplevas som mindre massiv och påträngande än det tidigare hotellprojektet, vilket också var det främsta skälet till de överklaganden som gjordes. Samtidigt innebär det att de lägenheter som ligger inåt får bättre får bättre utsikt än de annars skulle ha fått.

– Tornen är rektangulära, vilket möjliggör en bra produktionseffektivitet och även ger möjligheter att skapa bra planlösningar, säger Henrik Ljungfelt som är projektledare på JM och ansvarig för Docks.

Balkongerna, där varannan är öppen och varannan är inglasad, ska ge en påtaglig reliefverkan till exteriören. Samtidigt ska det bidra till en hög boendekvalitet eftersom de flesta lägenheterna får minst två balkonger.

Byggnadstekniken är rationell, och den rektangulära formen på tornen underlättar skapandet av bra planlösningar. Tre lägenheter högst upp i varje torn får JM:s premiumkoncept. De blir 117–201 kvadratmeter stora med priser från 15 miljoner kronor.

Levande fasad
Den del av fasaden som inte upptas av balkonger utförs i galvaniserat stål som ska ge fasaden liv genom att skifta i olika nyanser och ge olika uttryck beroende på ur vilken vinkel den betraktas, årstid och tid på dygnet. Det ska även ge projektet en industriell touch. En exteriör av stål och en interiör som domineras av olika träslag är samtidigt en oblyg blinkning till den fartygsbyggartradition som är förknippad med platsen.

Närheten till vattnet medför också praktiska problem. På grund av översvämningsrisken får den lägsta nivån för golv i bostäder inte understiga tre meter över havet, varför nedre plan i projektet utgörs av cirka 700 kvadratmeter lokalyta som fördelas på sju lokaler, en restaurang och ett kafé samt butiker och kontor. Alla lokalerna i bottenplan har sedan direkt tillgång tillen gemensam atriumgård där det troligen kommer att blir uteservering.

Eftersom tomten är relativt liten blir även grönytorna begränsade, I detaljplanen anges en grönytefaktor på 0,50. Det gröna inslaget inskränker sig därför i huvudsak till atriumgården i bottenplan samt bostadsgården på plan sex där byggnaden delar sig i två torn. Dessutom är en tanke med de inglasade balkongerna att de boende ska komma att vilja odla där och på så sätt bidra till att det blir ett grönt kvarter.

Konstruktionen av Docks är tämligen konventionell, med en stomme i betong, skalväggar, sandwichelement och plattbärlag hela vägen upp till taket. Det hjälper till att hålla kostnaden nere.

För de 157 lägenheterna inrättas i källarplan ett garage med cirka 30 platser, samtliga elbilsplatser. Till detta kommer ytterligare 90 platser i ett närliggande parkeringshus. Dessutom kommer det att finnas cykelparkering i två våningar förbundna med en ramp. En gemensamhetslokal samt två övernattningslägenheter kommer att finns till de boendes förfogande.

Sex lägenheter, tre högst upp i varje torn kommer att vara utrustade enligt JM:s koncept Premium. Det innebär högre standard i inredningsmaterial, i vissa fall bastu samt en mer spektakulär planlösning med en eller flera takterrasser.

– Det kommer att finnas en lägenhet som har tre terrasser och fem balkonger. Det finns ingen annan lägenhet i Malmö med de kvaliteterna i dag, säger Henrik Ljungfelt.

JM har börjat sponta och förbereda marken, sanera samt göra inledande schaktarbeten. Därefter handlar det om ungefär tre års byggtid. JM har ännu inte beslutat om de ekonomiska kriterierna för byggstart, men preliminärt räknar bolaget med att Docks kan stå inflyttningsklart vid årsskiftet 2024–25.

– Intresset för projektet är stort, och jag tror aldrig att vi haft ett projekt med så många intressenter i Malmö tidigare, säger Henrik Ljungfelt.

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Tillbaka till förstasidan