Projekt
Eon hyr 22.000 kvm lokaler från Castellum. Illustration: Kanozi Arkitekter

Första huvudkontoret som bara vill väl – Eon:s nya HK

Senare i år går startskottet för Eon:s nya nordiska huvudkontor i Malmö. FV kan nu publicera nya bilder på projektet som var 2018 års största uthyrning.

Det är det första projektet i Sverige där såväl byggnaden som hyresgästens arbete med inredningsdetaljer är certifierade enligt den nya Well-standarden. Castellum har tidigare varit involverade i två Well-projekt. Eminent i Hyllie där byggnaden är certifierad Core and Shell samt Castellums kontor i Stockholm där endast interiören är det.

Well kan i korthet beskrivas som ett som ett verktyg för att lyfta fram de många mjuka och svårmätbara värden som handlar om trivsel, hållbarhet, hälsa och livskvalitet. I det aktuella fallet tar det sig bland annat uttryck i väl synlig trappa medan hissarna får en mer undanskymd placering. Korta och ljusa korridorer samt en grön takträdgård med möjlighet både till enskilt arbete i särskilda poddar, samt möjlighet till möten och även rekreation i form av plats för yoga och ett mindre utegym.

Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore

Centralt i huset är också ett inomhustorg på entréplan som är placerat så att det uppmanar till spontana möten mellan anställda och besökare i huset. På entréplanet finns även, ännu inte uthyrda, lokaler för gym och restaurang vilka också kommer att följa Well-standarden. Genomgående för interiör och exteriör är den nordiska naturen som går igen i såväl materialval som i valet av växter till takträdgården.

– Vår ambition har varit att skapa ett hus dit medarbetarna ska vilja komma till även om man kan arbeta hemifrån, säger Daniel Hohenthal kontorschef på Kanozi i Malmö som ritat projektet.

Han framhåller vidare att tankegångarna kring välbefinnande, hållbarhet och de lösningar som finns i Eon-huset i sig inte är speciellt unika i moderna kontorsprojekt. Utan det unika är att man nu har ett verktyg för att konkretisera dessa aspekter som annars ofta tenderar att hamna i skymundan då projektet kommer i ett skarpt läge.

– Med Well-systemet bli de betydligt svårare att ignorera, säger Daniel Hohenthal.

Kontorsytorna är aktivitetsbaserade och ska då projektet står färdigt 2022 rymma arbetsplatser för 1500 medarbetare men det finns också planmässiga och tekniska möjligheter att utöka till 1800 medarbetare samtidigt som det även finns möjlighet för Eon att frånträda ytor och hyra till tredje part.

Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore
Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore

Parallellt med bygget av Eon-kontoret bygger Castellum den nya domstolsbyggnaden på andra sidan Carlsgatan. Entreprenör för domstolsbygget är Peab medan det ännu inte är klart vem som blir entreprenör för Eon-bygget.

Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore

– Vi kommer ändå att kunna nyttja synergieffekter mellan de båda projekten bland annat genom att effektivisera säkerhets och arbetsmiljöarbetet samt logistiklösningarna på de båda byggarbetsplatserna säger Anna Björklund projektutvecklingschef på Castellum.

Hon avslöjar vidare att de båda projekten kommer att dela energilösning i form av en ectogrid. Det är system som utvecklats av Eon och som närmast kan beskrivas som ett lokalt fjärrvärme- och fjärrkyla-nät och där såväl överskottsvärme som överskottskyla distribueras lokalt mellan de inkopplade fastigheterna med syfte att hålla energiförbrukningen nere.

Well-standarden rymmer inga krav på energieffektivitet därför är projektet även certifierat enligt Breeam Outstanding.

Utöver Eons huvudkontor och domstolsbyggnaden är det tänkt att alla nya byggprojekt i utvecklingen av den nya stadsdelen Nyhamnen ska kunna anslutas dit. Totalt planeras 13.000 bostäder och 6.000 arbetsplatser här. Och Castellums båda projekt utgör startskottet som sätter tonen för den nya stadsdelen vars fördjupade översiktsplan klubbades strax innan jul.

För att ta fram Eons nya huvudkontor initierades en tävling med 20 deltagare inledningsvis. Dessa gallrades sedan ner till fyra och efter att Eon bestämt att det nya kontoret skulle etableras i Nyhamnen så återstod två kandidater.

Kriterierna för valet av aktör var dels huset och dess utformning, läget men också byggherrens profilering kring hållbarhet och miljöprofilering, säkerhetsarbete då detta är centrala begrepp för Eon.

Valet föll på Castellum eftersom deras hus var bra samt var det alternativ som bäst tillgodosåg de behov Eon hade. Vidare stämde hållbarhets- och säkerhetsprofilen samtidigt som prisbilden var bra. Projektet är kostnadsberäknat till 1,1 miljarder för det 24.500 kvadratmeter stora huset varav Eon hyr ca 22.000 kvadratmeter med en kontraktslängd om 12 år räknat från inflyttning. Fullt uthyrt ger fastigheten en bedömd årlig hyresintäkt om 68,5 miljoner. Det är Castellums enskilt största uthyrning någonsin.

– Vår upplevelse var att Castellum såg det här som ett viktigt projekt som även innebar en varumärkessatsning från deras sida där man bröt ny mark och satsade på nytänkande både kopplat till energilösning men även hållbarhet fortsätter Palac. Well-certfieringen fick Eon upp ögonen för tack vare Castellums Eminent Hyllie och man insåg snart att den passade bolagets profil bra då hälsa och välmående är viktiga fokusområden för Eon men Linda Palac understryker att Well-certfieringen som sådan inte var avgörande i valet av Castellum.

Från Eon sida är ambitionen att skapa ett hållbart föredöme för så väl människorna som planeten. För sitt huvudkontor vill man skapa en energilösning som är nytänkande men samtidigt hållbar över tid, som är lätt att underhålla samt möjlig att vidareutveckla med ny framtida teknik. Det främsta exemplet är Ectogridlösningen för värme och kyla, där man skapar en lösning byggd på både innovativ och traditionell energilösning.

Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore
Illustration: Kanozi Arkitekter/Adore Adore

Fler Projekt

Projekt

Så blir AL:s nya Mälarterrassen

Atrium Ljungbergs projekt mitt i Slussen ska knyta ihop Söder. Den 6 juni invigs omgivningen.

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Tillbaka till förstasidan