Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett forskningsinriktat äldreboende beläget strax intill Astrazenecas forskningscentrum i Mölndal.

Goco Care

Läge
Förändringens gata 2, Mölndal.

Projektkostnad
Ej offentligt.

Arkitekt
Liljewalls Arkitekter.

Byggherre
Vectura och Nextstep.

Total yta (BTA)
9.700 kvm

Färdigställande/inflytt
2024

Entreprenör
Billström Riemer Andersson AB, BRA Bygg.

Certifiering
LEED Gold.

Visa faktaruta

På ett tidigare industriområde invid E20 strax söder om centrala Mölndal växer nu Goco Health Innovation City fram. Det är en miljardsatsning på nya forsknings- och utvecklingsmiljöer, där en ny stadsdel byggs upp med fokus på forskning och hälsa med visionen att skapa en plats med potential att vara ledande inom life science.

Initiativet till satsningen togs av Astrazeneca 2016 då man insett att vägen framåt var innovation och samarbete. Sedan tidigare ägde läkemedelsbolaget stora markarealer i anslutning till sin anläggning i Mölndal. Man vände sig till Wallenbergsfärens fastighetsbolag Vectura med en förfrågan om partnerskap. Man ville även ha en nyskapande och innovativ kraft i det nya projektet, och blickarna riktades mot Nextstep som då nyligen på uppseendeväckande kort tid utvecklat stadsdelen nya Hovås. De båda aktörerna är nu hälftenägare och driver Goco Health Innovation City-projektet gemensamt.
Detaljplanearbetet för det 100 000 kvadratmeter stora området vann laga kraft år 2019 efter en process som endast tog 15 månader. I dag har cancerdiagnostikföretaget Fujirebio Diagnostics flyttat in i egna toppmoderna lokaler.

I Goco House, som är områdets signaturbyggnad om 21 000 kvadratmeter med kontorslokaler, coworking, konferens och restaurang, påbörjas inflyttningen i december. Där kommer även Goco Arena, en samverkansplattform för life science, att lokaliseras. Företaget Atleva, verksamma inom hand- och fotkirurgi flyttar in i Goco Clinic under 2023, och Mölnlycke Health Cares nya huvudkontor står klart sista kvartalet 2024. Utöver detta uppför Trenum, bostadsutvecklare som ägs av Balder och Tredje AP-fonden, tre bostadskvarter med 450 bostäder som står klara etappvis till år 2025.
Här etableras nu även äldreboendet Goco Care. Boendet får ett tillgängligt läge och blir den första byggnaden som möter besökare till Life science-staden som snabbt växer fram bredvid Astra Zeneca i Mölndal.

Hela Goco Heath Innovation City-området omfattar 100 000 kvadratmeter och ligger direkt söder om Astrazenecas forskningsanläggning i Mölndal.

 

Morgondagens hälsovård

Syftet med Goco Care är att skapa en en satsning riktad mot vårdgivare som vill samarbeta inom hälsovård. Först på plats är Norlandia som öppnar ett forskningsinriktat äldreboende med 60 lägenheter i tre våningsplan i Goco Care – den nya byggnaden för omvårdnad i Goco Health Innovation City som invigs redan under första kvartalet 2024.
Byggnaden om sex våningar, cirka 9 700 kvadratmeter BTA, skapar entrén till området. Här möts man av ett vackert torg och en allé in i området. Innehållet i byggnadens tre nedersta våningsplan är fortfarande på planeringsstadiet, med en förhoppning om en livsmedelsbutik, restauranger och en vårdcentral. Norlandia Care kommer att bedriva äldreboende i byggnadens tre översta våningsplan, inklusive en terrass om cirka 400 kvadratmeter.

– Fasaden uppförs i skiffer som vi valt eftersom det har samma låga koldioxidavtryck som trä men är beständigt och i princip underhållsfritt. Vi har dock valt att blanda skifferfasaden med ljust trä för att skapa ett mjukare intryck, säger Eva Blomberg, senior projektledare, på Goco Health Innovation City.

Äldreboendets utformas på varje våningsplan med två avdelningar om tio lägenheter i respektive avdelning med en tillhörande del för samvaro och kök. Gemensamt för våningarna blir samlingssal, personalrum och ett sinnesrum. Sinnesrummet är en plats där det med ljud och ljus möjliggör skapande av olika sinnesstämningar utifrån olika teman.
Boendet får en innovationsprofil och öppnar för samarbeten och forskningsprojekt med målet att hitta nya lösningar och arbetssätt som förbättrar äldrevården. Syftet är att tillhandahålla en miljö där det ska vara lätt att testa och utvärdera olika tekniska lösningar, sätt att arbeta och där nya forskningsrön kan få möta verkligheten på ett sätt som annars kan vara svårt att genomföra.

Ett forskningsprojekt har redan diskuterats tillsammans med Age Cap – en sammanslutning av institutioner och forskare på Göteborgs universitet och Chalmers. Projektet undersöker hur konst kan påverka välbefinnandet hos de äldre och låter dem påverka vilken konst som visas på äldreboendet.

– Vi tyckte projektet var intressant eftersom vi vill vara en del av samhället och bidra till utvecklingen av äldreomsorgen. Vår ägare uppmuntrar och är drivande i att vi ska ha en innovativ kultur i koncernen och här fanns det verkligen möjligheter att i samverkan med olika aktörer bidra till hur framtidens äldreboende ska kunna se ut, säger Dusanka Reljanovic, regionchef på Norlandia och fortsätter:

– Norlandias fokus områden är mat och aktiviteter, våra koncept och arbetssätt är vår grund. Där hälsofrämjande arbete är en del, och inom Goco finns stora möjligheter att titta på den forskning som bedrivs.
Ett betydande antal aktörer, intresserade av samverkan och samskapande, är redan i kontakt med Norlandia. Detta ger en stark indikation av hur unikt det till ytan ordinära äldreboendet kommer att bli när verksamheten startar.

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Tillbaka till förstasidan