Omkring 100 000 personer beräknas passera området dagligen och NCC hoppas på att unika butiker ska locka många kunder. Illustration: FOJAB

Från parkering till Malmös ansikte utåt

Nya Triangeln är ett projekt i miljardklassen. Intill stationen för Citytunneln och det befintliga köpcentrumet uppförs nu en ny galleria, kontor och bostäder som ger området en nystart.

Den tidigare ödetomten i centrala Malmö, intill Triang­eln, har varit utrymme för både parkeringsplatser och många visionära planer. Under 80-­talet var det meningen att det nya stadsbiblioteket skulle byggas där. Det blev inte av utan istället valde man att bygga ut det befintliga biblioteket.

Lite senare var det tänkt att stationen för Citytunneln skulle placeras där, men även dessa planer justerades. Idag finns stationen istället på tomten in­till, framför kyrkan.

Det var i samband med att den lösningen togs fram som planeringen av Nya Triangeln påbörjades. Under de tio år som hunnit passera från projektidé till att första spadtaget togs – i slutet av augusti i fjol – har pro­jektet bibehållit mycket av den utformning som tidigt skissades, med vissa undantag.

– Utformningen har tippat över till att innehålla fler bo­städer under de senaste årens planering, berättar Ulrika Lind­mark på NCC.

Från utgång till entré
Det NCC hoppas att göra med projektet är att ge området en ny framsida. Mycket tack vare stationen för Citytunneln som har fått slutet av centrum att bli början istället. Det är där, när man lämnar stationen, som re­senärerna kommer att möta Nya Triangeln.

– Istället för att vara en utpost för centrum blir det entrén till det, säger Lindmark.

Starkt flöde
Själva närområdet har en blan­dad karaktär och det går att finna statsteater, skola, konst­ hall och mycket bostäder. In­nerstaden med alla sina butiker leder till platsen och tack vare tågstationen och den knutpunkt för bussar som också finns här räknar man med att omkring 100 000 personer passerar plat­sen varje dag.

Det här är inget externt köp­centrum som man tar bilen till för att köpa en ny TV, det här är cityhandel och flödet av männis­kor är viktigt. Kollektivtrafiken förstärker läget.

Av de 37.000 kvadratmeter som projektet består av upptar handeln omkring 12.000 kva­dratmeter. Gallerian om två våningar kommer att innehålla 60–70 butiker, vilket innebär att det NCC riktat in sig på är aningen mindre butiker.

Precis som så många konkur­renter vill bolaget locka kedjor som finns i Europa men inte i Sverige för att undvika att upp­ levas som snarlikt andra köp­ centrum.

Siktet är unik cityhandel med flaggskeppsbutiker som lyfter köpcentrumet och än så länge har avtal skrivits för omkring 40 procent av ytorna.

Handeln knyts samman
Det intilliggande köpcentret Triangeln, som ägs av Vasakro­nan, har ungefär dubbelt så stor handelsyta. Detta kommer att knytas ihop med Nya Triangelns galleria. Just nu investerar Vasa­kronan 300 miljoner i en större om­ och tillbyggnad av sin del och målsättningen är att den ska bli färdig lagom till att Nya Tri­angeln slår upp dörren och ge en nystart för hela området.

Handelsplatsen ska interiört upplevas som en enhet. Däre­mot finns det inga planer på att knyta ihop de två delarna exte­riört genom deras gestaltning, och vad namnet på den nya utbyggda gallerian blir är ännu inte bestämt.

Kontor och bostäder
Omkring 4.600 kvadratmeter av nyproduktionen blir kontor, fördelat över fyra plan ovanpå gallerian. Det översta kontors­våningsplanet blir indraget och får en terrass.

Det finns få nybyggda kontor i centrum och från NCC:s sida räknar man med hyror i samma nivå i som vid Hjälmarekajen och Universitetsholmen i Västra hamnen. Hittills har dock inga avtal skrivits och uthyrningsar­betet har precis påbörjats. Till en början kommer man att rikta in sig på att inte hyra ut mindre än halva våningsplan.

Bostadsdelen av projektet finns i fyravåningshus längs med gatan men också i ett höghus om elva våningar ovanpå kontoren och gallerian. Totalt är det 188 bostäder som byggs. De boende kommer att ha två entréer, en för de i höghuset och en för de som bor längs med gatan.

En unik del i planerna för bostäderna är de specialgjorda cykelhissarna som kommer att finnas i båda entréerna och låta boende och arbetande ställa sina cyklar på den gård som byggna­derna omgärdar.

Komplexa indelningar
Det är ett komplext projekt där tredimensionell fastighetsbild­ning använts. Handelsdelen inklusive garage utgör stamfas­tighet – och sedan blir det en 3D­-fastighet för kontorsdelen och två 3D­-fastigheter för bo­städerna. Lägenheterna upplåts med bostadsrätt. Fastigheterna kommer troligen ha flera olika ägare framöver.

– Komplexiteten i kombina­tion med att bygga något så pass stort mitt inne i staden har varit en utmaning, berättar Ulrika Lindmark.

Som numera är brukligt kom­mer projektet vara grönt och kontors­- och köpcentrumdelen klassas som ”very good” enligt BREEAM.
När fastigheterna, med dess hållbara utformning, står färdi­ga 2014 kommer det ha innebu­rit en investering i miljardklas­sen och centrala Malmö får en revitalisering av ett område som tidigare inte utnyttjats optimalt. De som saknar den gamla par­keringsplatsen får köra ned i det nya garaget med 400 platser.

Fler Projekt

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett forskningsinriktat äldreboende beläget strax intill Astrazenecas forskningscentrum i Mölndal.

Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart två bostadstorn där det inte sparats på terasser och balkonger.

Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Projekt

Stark miljöprofil för prestigeprojekt

Om mindre än två år ska Castellums kontorshus, med solceller och va-lösning via regnvatten stå klart. Projektet är redan nu en succé vad gäller uthyrningen, endast en mindre del kvarstår att hyra ut.

Tillbaka till förstasidan