Stark tillväxt inom Coworking – flexibla arbetsplatser lockar talanger

Flexibla arbetsplatser lockar och coworkingbolagen tar för sig allt mer. Cushman & Wakefields VD Agneta Jacobsson blickar in i framtiden.

Agneta Jacobsson, Cushman & Wakefield

Visa faktaruta

Det är inte längre fråga om kontor eller kontorsytor, det är en fråga om var attraktiva talanger vill arbeta. Den flexibla arbetsplatsen är här för att stanna, eftersom synen på arbete fundamentalt har förändrats i världen med de nya generationer som nu börjar sina karriärer.

Krav på ökad flexibilitet är idag en stark drivkraft i samhället. Fastigheter och lokaler kommer inte att vara undantagna. Utvecklingen i samhället gör att fastighetsägare måste börja tänka om och tänka nytt när de möter framtidens nyttjare. En våg av flexibla operatörer drar nu fram och ifrågasätter starkt existerande affärs- och uthyrningsmodeller.

I en ny rapport, Coworking 2018, från Cushman & Wakefield är det tydligt att London har befäst sin position som global ledare när det gäller flexibla arbetsplatser, både när det gäller antal kvm och antal operatörer. I Stockholm finns idag uppskattningsvis cirka 70 000 kvm renodlade co-workingytor som drivs av co-workingoperatörer, vilka ej inkluderar kontorshotell eller business centers.

Sedan år 2012 har flexibla arbetsplatser stått för 10,6% av uthyrningen i London. Vänder man på det och tittar på hur mycket de företag som tillhandahåller flexibla arbetsplatser hyr in på marknaden så var det i Centrala London så mycket som 21% år 2017. Det är mer än en dubblering från de tre åren innan. Det antal företag som erbjuder flexibla arbetsplatser börjar alltså bli en dominerande spelare som hyresgäst, och de växer lavinartat.

Stockholm är en av de städer där en ökning av efterfrågan på flexibla arbetsplatser är trolig. Anledningen är en kraftig utveckling Tech-sektorn, som leder till en positiv arbetsplatstillväxt i hela Norden. Stockholm har blivit en global hub för innovatörer, start-ups och ett kluster för talanger. Till detta kommer sjunkande vakanser och höga hyror som driver på utvecklingen av alternativ och flexibilitet. Andra städer som är speciellt aktuella för utveckling av co-working koncept är Amsterdam, Berlin, Barcelona/Madrid, Paris och Warszawa.

Vad är det då som driver på utvecklingen av flexibla kontorsarbetsplatser och Coworking? En faktor är självklart att tekniken numera gör det möjligt att arbeta flexibelt. En annan faktor är ökningen av freelance-arbeten inom alla områden. PeoplePerHour som är en oberoende freelance onlinemarknadsplats spår att 1 av 2 personer kommer att arbeta som konsult/freelance redan år 2020. Men det är inte bara mindre företag som vill arbeta mer flexibelt. Det stora skiftet kommer när större företag börjar önska sig större flexibilitet som en del av sin strategi eller till och med sin Globala strategi. Denna utveckling har börjat och leverantörerna av flexibla kontorslösningar tecknar allt oftare 1–3 års avtal med större hyresgäster. Anledningen för större företag att välja flexibla kontorslösningar är tillgång till en mer innovativ miljö, kanske med korsbefruktning från andra företag. De flexibla kontorslösningarna har i regel 10–20 procent som social yta, erbjuder kanske kontorsservice och annan gemensam service HR-tjänster, lönehantering, juridisk hjälp, olika events, utbildning och mentorskap. Det finns också en stark inriktning på det så viktiga hälsoperspektivet samt olika typer av klubb-medlemskap, variationerna är många.

Ett tillkommande skäl till att flexibla kontorslösningar kan få ytterligare betydelse är att förhyrningar under 12 månader är undantagna från de nya IFRS 16 reglerna som tvingar företag att annars ta upp hyreskontrakt i balansräkningen som en leasingskuld. Flexibla arbetsplatser verkar även i övrigt falla utanför IFRS16 reglerna.

Hur man än ser på detta är utvecklingen snabb. Den går från en mer produktfokuserad fastighets- och lokalmarknad till fokus på individen, hyresgästen eller företaget och på deras behov av efterfrågad service men också upplevelser för.

Det återstår att se hur de svenska fastighetsägarna reagerar antingen de hyr ut lokaler till operatörer eller börjar erbjuda liknande koncept själva i hela eller delar av fastigheter. Ett antal har redan börjat i dessa tankar. Fastighetsbranschen kommer alltmer in i upplevelsebranschen om man vill attrahera hyresgäster. Företag som WeWork är på väg mot Sverige och Norden och söker nu lokaler för etablering.

Fler Krönikor

Krönika

Fastighetsvärdering 2022 – en svårbemästrad pardans

Anders Elvinsson, värderingschef vid Cushman & Wakefield, i en FV-krönika om utmaningen att värdera när snabba skiften uppstår.

Krönika

Tillsätt en kommission

”Inför framtiden borde en kommission tillsättas.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Coliving och hotell blir en bra kombo

”Att minska styrkan i det ofrivilliga varumärket ’Loneliness in Sweden’ vore en välgärning.”

Krönika

En björntjänst med för höga krav

”Klockan två en fredagseftermiddag är pendelstationerna på ön knökfulla med hantverkare”.

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Drömmer som Magdalena

”I sömnen kom den, den inre monologen, grubblerier från statsministern själv.”

Krönika

EU har problem

Från EU hörs allt oftare krav på att bojkotta den ryska gasen. Men att omvandla ord till handling går trögt. …

Krönika

Varför fokus på fler byråkrater?

”Som om Boverket skulle ha bättre lokal koll än kommunerna.”

Krönika

Ansvarsutkrävande – var god dröj

Riksbanken – denna vördnadsbjudande institution. Höjd över partipolitisk småskurenhet. Arbetsplats för 100-tals högutbildade ekonomer. Ledd av en direktion bestående av …

Krönika

Miljölagen måste göras om i grunden

”Politikerna stiftar lagar med motstridiga mål.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Förlåt mig. Hur kan man ha så fel?

”Nu tycker jag synd om hotellägare och operatörer igen.”

Krönika

När kommer inflationen?

”Minsta signal om att inflationen är på väg upp får investerarna att ta position.”

Foto Jan Wifstrand
Krönika

Visitismen är Sveriges framtid

”Samtliga jag talar med – undantagslöst – saknar de sociala kontakterna”

Krönika

Renässans för fastighetsskatten?

”Fastighetsskatten är godtycklig – dess avkastning går inte att beräkna”

Krönika

Utseende är inte allt

”Att sälja radhus och villor kan vara svårt i det polisen kallar särskilt utsatt område.”

Tillbaka till förstasidan