Senaste nyheterna om fastighetsindex


Rekordhög avkastning

När MSCI redovisar fastighetsindex för 2015 så är det flera fastighetskategorier som ligger på rekordnivåer.

Tolv månader gav 1,5 procent i ökade värden

För de senaste tolv månaderna, fram till september 2013, var totalavkastningen 7 procent enligt IPD.

CBD återhämtar sig rejält

– Kontor i Stockholm CBD, som under den finansiella krisen såg värden falla kraftigt, har under 2010 återhämtat sig rejält, säger Christina Gustafsson VD för IPD Norden som på tisdagen offentliggjorde 2010 års upplaga av Svenskt Fastighetsindex.

Diligentia utklassade index

Totalavkastningen blev höga 8,2 procent. Det blev ett riktigt bra resultat för 2009 för Diligentia. Företagets förvaltningsfastigheter ökade med 870 …

Bostadsfastigheter ökar avkastningen

IPD och Svenskt Fastighetsindex publicerar idag sitt Bostadsindex som visar avkastningen på hyresbostäder i Sverige. Bostadsindex mäter avkastningen på både kommunägda och privatägda bostäder. Totalavkastningen var 5.2 procent år 2009, vilket var 10 procentenheter högre än året innan.

Ohelig allians

Lennart Weiss, VD vid NAI Svefa.

Kalkylerar med växande index

Få vet så mycket om hur fastighetsmarknaden fungerar som Christina Gustafsson. Hon har varit med och metodiskt mätt avkastning och nyckeltal i dussinet år.

Diligentia gör stor nedskrivning

2008 års resultat för Diligentia efter skatt uppgår till –912 (3 146) miljoner kronor. I resultatet ingår värdeförändringar om –2 294 (3 979) miljoner, varav realiserad värdeförändring från avyttrade fastigheter med 368 (525) miljoner.

Kraftiga prisfall i Storbritannien och Irland

För femte kvartalet i rad visade IPDs fastighetsindex i Storbritannien en negativ totalavkastning under det tredje kvartalet 2008.  Nedgången var …

Höjdpunkter för och med svenskar

TISDAG 13 MARS Klicka här för bilder! 11.30–12.30 Esterelsalen, plan 5 Daniel Libeskind, formgivare till nya WTC-området i New York, …

Aberdeen spår vändning för kontorsfastigheter

Aberdeen Property Investors tror på en värdeökning för kontorsfastigheter i sin prognos för den svenska fastighetsmarknadens utveckling under 2005. Aberdeen …

Positivt index för bostäder, tungt för kontor

IPD / Svenskt Fastighetsindex har nu offentliggjort sina samlade data för fastighets-året 2004. Av dessa framgår att fastigheternas värde i …

Stockholmshyrorna fortsätter falla

Jones Lang LaSalle’s fastighetsindex för 28 europamarknader – ”Property Clock” – visar ett generellt mindre hyresfall för flertalet marknader under …

Försiktig framtidsbild

I samband med att Svenskt Fastighetsindex höll seminarium igår tisdag den 23 mars, presenterades en enkätundersökning om hyres, vakans och …