Vacse nått 6,4 miljarder

Här är nyckeltalen ur Vacses halvårsrapport:

  •  Hyresintäkterna uppgick till 179,6 mkr (163,5), en ökning med 9,9 procent
  •  Driftöverskottet uppgick till 149,6 mkr (136,2) vilket är en ökning med 9,9 procent
  •  Förvaltningsresultatet uppgick till 107,7 mkr (51,8), en ökning med 107,6 procent
  •  Förvaltningsresultatet exklusive ränta på aktieägarlån uppgick till 107,7 mkr (95,7), en ökning med 12,5 procent
  •  Värdeförändringar på derivat har påverkat resultatet före skatt med -37,6 mkr (-2,4)
  •  Omvärdering av fastigheter har påverkat resultatet med 126,6 mkr (46,8) främst till följd av sänkta direktavkastningskrav
  •  Periodens resultat efter skatt uppgick till 156,4 mkr (89,0)
  •  Fastighetsbeståndets verkliga värde uppgick till 6 430,7 mkr (5 614,4) vid periodens utgång
  •  Under perioden har Vacse under sitt MTN­ program emitterat Gröna obligationer till ett värde av 600 mkr
  • Uthyrningsgraden vid periodens slut var 100 procent (100), och den genomsnittliga kontraktstiden uppgick till 10,6 år (10,7)

Vacse AB är ett fastighetsbolag grundat 2009 och inriktat på fastigheter med offentliga hyresgäster. Vacse befinner sig i tillväxtfas och det totala fastighetsinnehavet uppgår till drygt 6,4 miljarder kronor. Vacse är baserat i Stockholm och ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag.

Fler Nyheter från förstasidan

Affärsanalys

Säljer för att satsa på de egna skolorna

Hanna Käck på Cushman & Wakefild analyser en stor affär med utbildningsfastigheter i Stockholm.

Raset: McDonalds stänger tolfte i Stockholmsområdet

Se FV:s lista över alla nedstängningar.

Läs utdrag ur Mats Hederos nya bok Människobyn

Han var ansvarig för att genomdriva en av de största förändringarna och ombyggnationerna av Stockholms city. Berättar om tankarna.

Tar över efter Pane Fresco på Åhléns city

Förknippades länge med Paolo Roberto

Jätteavtal om 42.500 kvm – värde nästan 2 miljarder

Ett sammanlagt årligt hyresvärde på drygt 95 miljoner.

Öppnar flaggskeppsbutik på Biblioteksgatan

Världskänt märke öppnar sin första butik i Norden.

Genova köper efter att Oscar inte gick i mål

Nybyggd 08-fastighet om 4.200 kvm.

Westfield nummer två

Följer i Mall of Scandinavias fotspår. Döps om.

Flyttar till AL:s nya – bantat från 14.000 till 1.200 kvm

FV berättar om vem som tappar hyresgäst och anledningen till lokalminskningen.

Köper i Södertälje

Läs om bolagets totala bestånd.

”Oj, oj, det kommer bli hela havet stormar”

Fem experter ger sin syn på bostadsmarknaden.

Dick Harrison: ”Kommer upp i Joakim von Anka-pengar”

Professorn presenterade historiens bästa och sämsta investeringar under FV:s seminarium.

”Ränteutgifterna dubbleras till nästa årsskifte”

Chefsekonomen ser dock ett stort ljus mitt i allt mörker.

Trio redo investera 10-tals miljarder

Megasatsningens första del börjar utvecklas. Se före/efter-bilder.

Tillbaka till förstasidan