Samhällsfastigheter

Förvärvar av Areim och Skanska i Sjöstaden

Gör andra förvärvet inom segmentet på en månad.

Vacse fyllt Färgskrapan till 100 procent

Vacse har tecknat ett nytt hyresavtal avseende 1.462 kvm kontorsyta i fastigheten Färgskrapan, Sollentuna. Åklagarmyndigheten tillträder de nya lokaler under sommaren 2021. Därmed är Färgskrapans 17.000 kvm fullt uthyrda.

Vacse tecknar 25-årigt hyreavtal om 4.000 kvm med KB

Vacse uppför en tillbyggnation av befintlig fastighet i Håbo kommun om cirka 4.000 kvm där Kungliga biblioteket (KB) tecknat ett …

Vacse nått 6,4 miljarder

Här är nyckeltalen ur Vacses halvårsrapport:  Hyresintäkterna uppgick till 179,6 mkr (163,5), en ökning med 9,9 procent  Driftöverskottet uppgick till …

Vacse når 6 miljarder

Vacse, som ägs av sju pensionsstiftelser knutna till svenska storföretag, har presenterat sitt bokslut för 2018. Fastighetsbeståndets värde uppgick till 5.943 …

Vacse köper skolprojekt

Vacse förvärvar NCC:s skolprojekt på Björkö med Öckerö kommun som hyresgäst. Kommunen har tecknat ett 25-årigt hyresavtal och den nya …

Vacse förvärvar Norrköpings nya tingsrätt

Vacse utökar sitt bestånd av samhällsfastigheter genom förvärv av Sernekes projekt nya Tingsrätten i Norrköping. Fastigheten tillträds under 2022 och …

Skanska säljer nytt kontorshus till Vacse för 500 mkr

Skanska investerar i ett egenutvecklat kontorshus vid Skeppsbron i Jönköping. Fastigheten säljs samtidigt till Vacse för cirka 500 miljoner kronor och hyresgäster blir Jordbruksverket och Skogsstyrelsen.

Köper myndighetens nya kontorshus från Skanska

Castellum tappar stor hyresgäst i jättefastighet. Flyttar till område som kan bli oerhört hett.

Regeringen godkänner 25-årigt avtal till Vacse

Bolaget investerar 700 miljoner kronor i en ny byggnad.

Vacse köper ”blåljushus”

Köper Skanskas projekt i Tierp.

Lista: Bolagen som skickar flest till Almedalen 2017

Fastighetsbranschen tvekade länge inför Almedalen. Efter en kort analys är det nu ”all in” som gäller.

Vacse säljer till Stenvalvet

Affär på över halv miljard. Kontorspark, gymnasieskola och kontorshotell ingår i transaktionen. Säljer efter endast tre års innehav.

Vacse anställer vice VD

Henrik Molin rekryteras och blir vice verkställande direktör. Henrik Molin får ansvar för finans och transaktioner på Vacse och har tidigare arbetat …