Vacse köper två polishus

Med förvärvet följer en stor utbyggnadsmöjlighet i södra Stockhomsregionen.

Vacse förstärker i toppen

Fastighetsklubben har blivit en betydande investerare på fastighetsmarknaden.

Vacse köper i Strängnäs

Vasallen säljer den del av det tidigare P10-området som redan är utvecklat och fyllt med hyresgäster.

Vacse emitterar obligationslån

Vacse emitterar icke-säkerställt obligationslån om 1.400 mkr med en löptid om fem år. Lånet emitteras i två delar, varav 250 …

Kungsleden säljer hus för en halv miljard

I två affärer avyttrar Kungsleden för 110 mkr i Stockholm  respektive 396 mkr i Visby. Bolaget gör en liten vinst på försäljningarna.

Vacse når 3,2 miljarder genom nytt förvärv

Klubben fortsätter sin sin starka offensiv inom fastigheter.

Vacse köper polishus för 300 mkr

Skanska säljer det nya polishuset i Södertälje för cirka 300 miljoner kronor.  Köparen är Vacse AB, ett konsortium av pensionsstiftelser. …

Vacse köper nya hovrätten i Malmö för 361 miljoner

”Investeringsklubb” köper hus med långt hyreskontrakt från DNB.

Hyresgäst attraherar pensionskapital

Attunda tingsrätt i Sollentuna förvärvades i november av Vacse för 320 miljoner kronor. Säljare var Skanska som uppförde byggnaden kring …

Vacse vill köpa för ytterligare 1,5 Mdr

"Fastigheter i denna form är en intressant placering". Läs även vad Vacse betyder.