Tingsvalvet tar in 60 mkr

Tingsvalvet gör en företrädesemission på 59,8 mkr. Summan från företrädesemission ska finansiera bolaget de kommande tolv månaderna, och ska i sin helhet användas för framtida förvärv av fastigheter.

Annons

Styrelsen i Tingsvalvet har beslutat om en nyemission av aktier av serie B med företrädesrätt för Tingsvalvets befintliga aktieägare. Företrädesemissionen omfattas till 100 procent av tecknings- och garantiåtaganden. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Tingsvalvet cirka 59,8 mkr före transaktionskostnader. Bolaget har även beslutat att återuppta processen avseende listbytet till Nasdaq First North Stockholm. Listbytet avses genomföras efter att företrädesemissionen har genomförts.

Tingsvalvet har tidigare varit ett fastighetsbolag fokuserat på att äga och förvalta två kontors- och handelsfastigheter i Karlstad.

Under inledningen av 2022 fastställde Tingsvalvet en ny strategi, med samma verksamhetsinriktning, men med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter med starka kassaflöden och geografisk koncentrering till Mellansverige med fokus på regionstäder.

I takt med den nya strategin beslutade Tingsvalvet på bolagsstämman den 23 maj 2022 att förvärva samtliga aktier i RetailFast Holding AB. Förvärvet av RetailFast Holding AB, vars fastighetsvärde vid förvärvet uppgick till cirka 681,5 mkr, medförde en attraktiv diversifiering av Tingsvalvets fastighetsbestånd samt en portföljstorlek som möjliggjorde utvecklingen av en långsiktigt förmånlig kapitalstruktur.

Sedan dess har bolaget genomfört ett flertal förvärv och under 2023 förvärvades totalt åtta fastigheter med ett totalt avtalat marknadsvärde om cirka 250,8 mkr.

Tingsvalvet äger i dag 34 fastigheter med en total uthyrningsbar yta om 138.113 kvadratmeter inom kategorierna handel, lager och logistik, industri och kontor. Tingsvalvets fastigheter kännetecknas av långa, KPI-justerade, s.k. triple net-avtal med en genomsnittlig återstående hyrestid uppgående till 8,1 år.

Bolaget har för avsikt att fortsätta sin verksamhet med fokus på förvärv, utveckling och förvaltning av kommersiella fastigheter och söker kontinuerligt efter attraktiva fastigheter att förvärva.

Mot bakgrund därav har styrelsen med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2023, beslutat att genomföra företrädesemissionen. Emissionslikviden från företrädesemissionen uppgår till cirka 59,8 mkr, före transaktionskostnader om cirka 1 miljon kronor. Nettolikviden från företrädesemissionen om cirka 58,8 mkr är avsedd att finansiera bolaget under de kommande tolv månaderna, och avses i sin helhet användas för framtida förvärv av ytterligare fastigheter.

Fler Nyheter från förstasidan

”Det är en enorm hyresförlust och stor skada”

Drabbad fastighetsägare berättar för Fastighetsvärlden om vad som händer nu, efter raset utanför Stenungsund.

Logistea dubblar till 13 miljarder

Framstående fastighetsinvesterare storägare i båda. Zuckerman till FV: ”Matchar varandra oerhört väl”.

Bildextra: Höghus tar plats i ny stadsdel

Utökar med 189 lägenheter. Byggnaderna blir 19, 16 och 7 våningar höga.

Västerås köper stationshuset av Jernhusen

Västeråsbolaget VCAB köper Jernhusens 51 procent.

SPG, Oslo

Köper FutureBuilt-projekt

Cirkulärbostadsprojekt som innefattar 240 bostäder.

Ny skola i Stockholm blir inte av

Behovet av skolplatser sjunker kraftigt – då läggs planen på grundskola och idrottshall ner.

Hyr ut 3.600 kvm

Det noterade bolaget tappar även två hyresgäster.

Bygger nytt i Solna

Smått historiskt besked.

Får toppjobb av regeringen

Ska leda Sverige till spets.

Logistik-vakanser dubblats – stabilare framöver

Se utvecklingen i 14 heta delmarknader i Stockholms- och Göteborgsområdet.

Bryter avtal om polishus i norrort

Andra tappade projektet under 2024.

Liljewall, Malmö, EON.

Bilder: Så blir Malmös nya landmärke

70 meter hög vattentank i Norra hamnen. Liljewall vann arkitekttävling.

Nrep miljardköper från Skanska

Drygt 20.000 kvm ingår i transaktionen.

Tillbaka till förstasidan