Senaste nyheterna om Tingsvalvet


Tingsvalvet i mål med köp – avkastning 8%

Tingsvalvet Fastighets AB har genomfört förvärv av och tillträtt sju fastigheter. Det handlar om den tidigare kommunicerade affären med Humble. Köpeskillingen är 133 miljoner kronor.

Tingsvalvet tar in 60 mkr

Tingsvalvet gör en företrädesemission på 59,8 mkr. Summan från företrädesemission ska finansiera bolaget de kommande tolv månaderna, och ska i sin helhet användas för framtida förvärv av fastigheter.

Nära köpa för 270 miljoner

Icke bindande avtal för tio fastigheter.

Tingsvalvet köper för 8,7 procent

Tingsvalvet förvärvar en industrifastighet ungefär 2-3 kilometer utanför centrala Gnosjö. Direktavkastningen mätt på uppskattat fastighetsvärde om 46,5 mkr uppgår enligt bolaget till 8,66 procent.

Tingsvalvet köper för 40 miljoner i Eskilstuna

Tingsvalvet har förvärvat en handels- och restaurangfastighet i Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 40 miljoner kronor.

Tingsvalvet i mindre köp i Eskilstuna

Tingsvalvet Fastighets AB har förvärvat en handelsfastighet i Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 24,5 miljoner kronor.

Tingsvalvet förvärvar för 60 mkr i Örebro

Tingsvalvet har förvärvat och tillträtt en industrifastighet i Örebro till ett fastighetsvärde om 60 miljoner kronor.

Tingsvalvet avlossar mindre köp i Karlskoga

Tingsvalvet har förvärvat två fastigheter till ett fastighetsvärde om sammanlagt 21 miljoner kronor, primärt för handelsändamål.

Tingsvalvet gör mindre köp – för 10,5 procent

Tingsvalvet har förvärvat en industrifastighet i Eda, i Värmland, till ett fastighetsvärde om 27 miljoner kronor.

Dubblar genom förvärv för 700 mkr – ny ägarbild

14 fastigheter ingår i transaktionen. Siktar på 5 miljarder inom tre år.