Emission

Senaste nyheterna om Emission.


Aros strax över teckningsnivån vid inledande handel

Aktiekursen för Aros Bostad stamaktie låg under förmiddagen den första noteringsdagen på Nasdaq First North mellan 57–58 kronor, strax över teckningskursen om 56 kronor per aktie.

Glädje hos Oscar – stort intresse för emission

Marknaden mycket intresserad av att vara med i Oscar Properties nya giv.

Grönt ljus för Oscars finansiering

Men sval respons på utbyteserbjudandet för preferensaktier

Estea i fondemission: ”Nya affärer presenteras inom kort”

Estea etablerar fonden Estea Omsorgsfastigheter genom en emission uppgående till drygt 355 miljoner kronor. ”Kommer inom kort att kunna presentera affärer som ytterligare bidrar med förutsägbara och trygga kassaflöden till fonden”.

Estea vill ta in 300 mkr

Tar in pengar för bland annat framtida förvärv.

Agoras emision övertecknades

Agoras tar in 160 mkr. Företrädesemissionerna av stamaktier i Agora tecknades till 113,5 procent. Bolaget tillförs därmed totalt 160,1 mkr, före …

Så går Castellums nyemission till

Aktieägare som inte går med i emissionen späds ut med 33 procent.

Allokton fick in 4,8 miljoner

Företrädesemissionen i Allokton AB tecknades, med och utan företrädesrätt, till totalt 55 procent. Det innebär att företaget nu endast tillförs …

Rekonstruerat bolag köper in sig i ICT

Fundior AB, som är noterat på Aktietorget köper in sig i ICT Fastigheter genom en riktad emission till 14 ägare …

Nyemission i Sagax

Lindahl biträder AB Sagax i samband med ökning av bolagets eget kapital med 90 miljoner kronor genom en riktad emission …

Rurics emission gav 65 procent

Ruric, Russian Real Estate  Investment Company, har avslutat en företrädesemission av aktier. Bolaget tillförs cirka 107 miljoner kronor före emissionskostnader. …

80 miljoner till krisande Allokton

Genom olika nyemissioner har Allokton tillförts ny likviditet, och samtliga pågående diskussioner om försäljningar avbryts nu meddelar styrelsen.

Ny emission för att stärka Ruric

Ruric meddelar i sin halvårsrapport att man vill ta in över 300 miljoner kronor i en nyemission för att stärka …

JMs styrelse vill ha incitamentsprogram

JMs styrelse föreslår att årsstämman 2007 beslutar om ett konvertibelprogram för medarbetare i Sverige och ett prestationsaktieprogram för ledande befattningshavare. …