Börsyra: SSM upp med 40 procent efter rapport

Bostadsutvecklarna har haft det tufft. Men efter SSM:s rapport på torsdagsmorgonen drog aktiekursen iväg. Upp runt 40 procent runt lunchtid. Positivt resultat och stärkt finansiell ställning, uppskattades av investerarna. Största ägare numera är SBB, Amasten och Welandson.

SSM:s börskurs har under veckan legat ganska stabilt runt 7 kronor per aktie. 07.30 på torsdagsmorgonen släpptes bolagets rapport. Strax efter 10-tiden nådde kursen hela 15,80 för att sedan falla åter något. Runt lunchtid var kursen stabil runt 10 kronor per aktie, alltså en uppgång med cirka 40 procent.

När börsen stängde var SSM-kursen 9 kronor, en uppgång på 28 procent.

Senast kursen var uppe över 10 kronor var den 9 mars, när börsen föll på grund av pandemin. Några veckor dessförinnan hade kursen toppat på 15,20. SSM börsnoterades i början av april 2017. Kursen då var 58 kronor per aktie.

I rapporten presenteras ett positivt andra kvartal, med bland annat ett positivt resultat om 3 miljoner kronor och en fulltecknad nyemission. I övrigt har bolaget genomfört en amortering och inflyttning har skett i bolagets projekt West Side Solna samt Metronomen. SSM har även produktionsstartat projektet Platform West i Täby.

De tre största ägarna i SSM är Amasten (29,6%), SBB (29,6%) och Welandson (13,1%).

Nyckeltal april-juni 2020:

●  Nettoomsättningen ökade till 54,6 (20,4) MSEK,
varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
●  Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.
●  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.
●  Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.
●  Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.
●  Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.
●  Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.

Mattias Lundgren, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:

– Det idoga omstruktureringsarbete som bedrivits sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för lite mer än ett år sedan har sänkt fasta kostnader och reducerat risker i projektportföljen. Därmed skapas successivt en stärkt finansiell stabilitet. Det är glädjande att se att SSM som en effekt av detta redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). 

Lundgren avslutar vd-ordet med följande:

– Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad. 

Missa inte! Årets viktigaste heldag om samhällsfastigheter

Tisdag den 1 december 2020, Stockholm.
Klicka här för mer info!

Fler Nyheter från förstasidan

Buden på Gasklockan – vilka har råd med projektet?

Budtiden har gått ut. FV berättar om vad som händer de kommande månaderna.

CA tvingas göra halt vid Gasverkstomten

Vd Johan Damne berättar för FV vad som hänt.

Mannheimer Swartling flyttar till NCC:s nya

Hyr de tre översta våningarna i spektakulärt projekt.

Fiaskot: Inte ett enda bud på miljardcentrum

Fastighetsvärlden berättar varför den tänkta storaffären faller. Har fått kalla handen från investerarna. Säljaren förlänger tidsfristen med hela ett år.

Tidigare folkhemsjätten planerar fler nedläggningar

Tiden har sprungit i kapp kedjan som överlevt sig själv – krympt med 75 procent sedan storhetstiden.

50 Mäktigaste

50 Mäktigaste 2020: Idag platserna 23–25

För 15:e året har fastighets- och byggbranschen röstat fram vem som anses Mäktigast.

Långläsning: Så överlevde Wallenstam krisen

I den nyutgivna boken ”Mot alla odds” berättar Hans Wallenstam om en av de mest dramatiska perioderna i Sveriges moderna historia – 90-talskrisen. FV bjuder på ett smakprov ur boken, där läsaren kastas in mitt i stormens öga.

McDonalds stänger ytterligare tre centrala

Har stängt 22 restauranger i stadskärnor på fem år. Det visar Fastighetsvärldens kartläggning.

Max-ar expansionen

McDonalds konkurrent berättar för FV om framtidsplanerna. Läs vad kedjan söker.

Film: Så blir nya satsningen i Hagastaden

”Internationell känsla”. Inkluderar: coworking, restaurang och takbar.

SBB i ny rekordaffär

Förvärvar för cirka 2,3 miljarder kronor.

62 procent vill kunna fortsätta jobba hemifrån

Kan resultera i stora konsekvenser för fastighetsägarna.

Nytt svenskt PropTech-initiativ

Ska investera 100 miljoner kronor i bolag i tidiga skeden.

Här är Dackhedens nya jobb

Lämnade under oklara omständigheter. ”Jag brinner för fastigheter och för att göra affärer”.

Tillbaka till förstasidan