Börsyra: SSM upp med 40 procent efter rapport

Bostadsutvecklarna har haft det tufft. Men efter SSM:s rapport på torsdagsmorgonen drog aktiekursen iväg. Upp runt 40 procent runt lunchtid. Positivt resultat och stärkt finansiell ställning, uppskattades av investerarna. Största ägare numera är SBB, Amasten och Welandson.

SSM:s börskurs har under veckan legat ganska stabilt runt 7 kronor per aktie. 07.30 på torsdagsmorgonen släpptes bolagets rapport. Strax efter 10-tiden nådde kursen hela 15,80 för att sedan falla åter något. Runt lunchtid var kursen stabil runt 10 kronor per aktie, alltså en uppgång med cirka 40 procent.

När börsen stängde var SSM-kursen 9 kronor, en uppgång på 28 procent.

Senast kursen var uppe över 10 kronor var den 9 mars, när börsen föll på grund av pandemin. Några veckor dessförinnan hade kursen toppat på 15,20. SSM börsnoterades i början av april 2017. Kursen då var 58 kronor per aktie.

I rapporten presenteras ett positivt andra kvartal, med bland annat ett positivt resultat om 3 miljoner kronor och en fulltecknad nyemission. I övrigt har bolaget genomfört en amortering och inflyttning har skett i bolagets projekt West Side Solna samt Metronomen. SSM har även produktionsstartat projektet Platform West i Täby.

De tre största ägarna i SSM är Amasten (29,6%), SBB (29,6%) och Welandson (13,1%).

Nyckeltal april-juni 2020:

●  Nettoomsättningen ökade till 54,6 (20,4) MSEK,
varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
●  Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.
●  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.
●  Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.
●  Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.
●  Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.
●  Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.

Mattias Lundgren, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:

– Det idoga omstruktureringsarbete som bedrivits sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för lite mer än ett år sedan har sänkt fasta kostnader och reducerat risker i projektportföljen. Därmed skapas successivt en stärkt finansiell stabilitet. Det är glädjande att se att SSM som en effekt av detta redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). 

Lundgren avslutar vd-ordet med följande:

– Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad. 

Fler Nyheter från förstasidan

Blir ny konsult-vd

Jobbat inom rådgivningsbolaget i 15 år.

20-tal padelhallar stänger

Beslut från stor aktör. Även flera konkurser. ”Kan användas för lager och logistik”

McDonalds stänger mer centralt

Stänger den 29:e centrala restaurangen på sex år.

Bonava köper för 312 miljoner

Byggrätter för 230 bostäder ingår i affären.

Fastator säljer aktier till Pierre Ladow

”Behovet ökar. Produktioner flyttas hem och länder ska bli mer självförsörjande”

Genesta hyr ut 6.000 kvm efter stor Ica som flyttar

Fyller upp efter stor hyresgäst som satsat på eget projekt i närheten.

Krog med takservering till stora kontorssatsningen

En lokal återstår att hyra ut.

Lyfter storhotell med ny skybar och stor restaurang

Hotell med 323 rum i Stockholm. Avtal om 24 år när segdraget område ska få fart.

Satsar en miljard i Solna – utökar inför nya hot

44 procent uthyrt i fastigheten. Börsbolag avyttrar.

Pressat SBB gör upp med Kåpan – frigör kapital

Ska även sälja sin 50% stora andel i Svenska Myndighetsbyggnader, med fastigheter för 12 miljarder, under hösten.

Affär mellan Point och Diös kraschar

Avbryter affären med hänvisning till förändrade finansiella villkor.

Batljan: ”Vi är självkritiska”

SBB:s vd i intervju om bolagets kommunikation, om kommande miljardförsäljingar och hur han och kollegorna mår.

Alla elva dömda har överklagat

FV berättar vad som hänt och vad som väntar framöver.

Hotell byter ägare – option om att köpa fastigheten

1800-talsbyggnad med sjöläge.

Tillbaka till förstasidan