Börsyra: SSM upp med 40 procent efter rapport

Bostadsutvecklarna har haft det tufft. Men efter SSM:s rapport på torsdagsmorgonen drog aktiekursen iväg. Upp runt 40 procent runt lunchtid. Positivt resultat och stärkt finansiell ställning, uppskattades av investerarna. Största ägare numera är SBB, Amasten och Welandson.

SSM:s börskurs har under veckan legat ganska stabilt runt 7 kronor per aktie. 07.30 på torsdagsmorgonen släpptes bolagets rapport. Strax efter 10-tiden nådde kursen hela 15,80 för att sedan falla åter något. Runt lunchtid var kursen stabil runt 10 kronor per aktie, alltså en uppgång med cirka 40 procent.

När börsen stängde var SSM-kursen 9 kronor, en uppgång på 28 procent.

Senast kursen var uppe över 10 kronor var den 9 mars, när börsen föll på grund av pandemin. Några veckor dessförinnan hade kursen toppat på 15,20. SSM börsnoterades i början av april 2017. Kursen då var 58 kronor per aktie.

I rapporten presenteras ett positivt andra kvartal, med bland annat ett positivt resultat om 3 miljoner kronor och en fulltecknad nyemission. I övrigt har bolaget genomfört en amortering och inflyttning har skett i bolagets projekt West Side Solna samt Metronomen. SSM har även produktionsstartat projektet Platform West i Täby.

De tre största ägarna i SSM är Amasten (29,6%), SBB (29,6%) och Welandson (13,1%).

Nyckeltal april-juni 2020:

●  Nettoomsättningen ökade till 54,6 (20,4) MSEK,
varav 33,5 MSEK utgörs av hyresrättsprojektet Täby Turf.
●  Rörelseresultatet uppgick till 3,0 MSEK (-26,3), varav bostadsrättsprojekten West Side Solna och Metronomen bidrog till resultatet med 13,3 MSEK.
●  Kassaflöde från löpande verksamhet uppgick till -79,3 MSEK (-34,3), varav produktionsstarten av bostadsrättsprojektet Platform West påverkade kassaflödet med -75,8 MSEK samtidigt som försäljningen av halva hyresrättsprojektet Älvsjö Quarters bidrog positivt med 33,0 MSEK.
●  Bostadsrättsprojektet Platform West med 109 bostadsrätter produktionsstartades i Roslags-Näsby/Täby.
●  Bolagets obligationslån amorterades med 92,3 MSEK.
●  Företrädesemission om 157,0 MSEK fulltecknades, varav 84,5 procent av erbjudna aktier tecknades med stöd av teckningsrätter.
●  Anpassning av säljorganisationen till följd av fokusering på hyresrättsprojekt genomförd under kvartalet och bedöms ge en årlig besparing om 6,5 MSEK men belastar kvartalet med -3,3 MSEK i omstruktureringskostnader.

Mattias Lundgren, vd och koncernchef, kommenterar rapporten:

– Det idoga omstruktureringsarbete som bedrivits sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för lite mer än ett år sedan har sänkt fasta kostnader och reducerat risker i projektportföljen. Därmed skapas successivt en stärkt finansiell stabilitet. Det är glädjande att se att SSM som en effekt av detta redovisar ett positivt rörelseresultat för tredje kvartalet i rad där kvartalets rörelseresultat uppgick till 3,0 MSEK (-26,3). 

Lundgren avslutar vd-ordet med följande:

– Sammantaget var utvecklingen för såväl SSM som marknaden i stort relativt stabil under det andra kvartalet trots oro kring konsekvenserna av pandemin covid-19. Sommarmånaderna har visat på en god aptit vad gäller bostadsaffärer i Stockholmsregionen. Dock finns det fortsatt en osäkerhet kring pandemins långsiktiga konsekvenser för världsekonomin, den svenska konjunkturen och Stockholms bostadsmarknad. 

Fler Nyheter från förstasidan

Han drar till fjällen

Efter mer än 25 år med bolagsbyggen inom finans och fastighet och 15 år efter starten av det framgångsrika fastighetsbolaget har han nu funnit en ny, friare utmaning.

Bostadsaffär om 300 miljoner i Kalmar

”Hoppas på fler liknande förvärv”.

Porträtt

Caroline Arehults akademiska utmaning

För knappt två år sedan kom kallduschen, budet som innebar att hennes jobb försvann. Nu har Caroline Arehult funnit en ny utmaning som Akademiska Hus nya vd.

Bostadsbolag bäst i CFI:s kontorstävling

Läs topplistorna och även Ivo Stopners kommentar. När det gäller köpcentrum petas den eviga ettan ner från tronen.

AL går vidare i heta området

10.000 kvm mitt i nya stadsdelen.

SBB säljer 36 fastigheter till nykomling

Avyttrar för 10 procent över anskaffningskostnad.

Börskandidat köper i syd för halv miljard

31.000 kvm ingår.

Oscar köper åter landmärke – och säljer vidare

Miljardaffär inom tullarna i Stockholm.

Slår till och förvärvar 26.000 kvm bostäder i Göteborg

383 hyreslägenheter ingår.

Smällen: H&M lämnar stor flaggskeppsbutik

Andra stora hyresgästen som lämnar fastigheten under 2021. Läs om Vasakronans plan för fastigheten.

Dan Törnsten utses till ny vd i Mofast

Finansmannen Christer Gardell är tredje största ägare i bolaget.

Internationell jätte letar affärer i Sverige

”Vill använda kapital i stor skala”.

Affär för 136 mkr på Söder

Fortsatt högt affärstempo i stadsdelen. FV berättar om senaste affären.

Tar över AL:s projekt

Ska byggas bredvid landmärke.

Tillbaka till förstasidan