Amasten köper för 110 mkr i Köping

Amasten har tecknat avtal om att förvärva fyra fastigheter i Köping. Affären genomförs i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 110 mkr.

Amasten rullar ut Rikiprojekt nummer 5 och 6

Amasten har beslutat att starta två nyproduktionsprojekt om sammanlagt 296 lägenheter, för egen förvaltning, i Gävle respektive Falun

Amasten köper bostadshus 40.000 kvm för nära 800 mkr

Fördubblar sitt fastighetsbestånd i västra Sverige.

Amasten får böta 1 mkr för SSM-pressmeddelande

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ger en ganska saftig böter till Amasten då man menar att bolaget brutit mot takeover-reglerna och skickat ett pressmeddelande med bara en hyperlänk.

Amasten köper från SHH i centrala Sundsvall

Amasten har tecknat avtal med SHH om att förvärva en fastighet med byggrätter för 300 lägenheter i centrala Sundsvall för 56 miljoner kronor, motsvarande 3.000 kr per kvm BTA. Därmed utökar Amasten sitt bestånd på orten.

Amasten slår till igen – köper för 535 miljoner

Amasten har tecknat avtal om att köpa bostadsprojektet Kasernhöjden i centrala Karlstad av Albér Fastigheter. Projektet omfattar tre hus med totalt 302 hyreslägenheter.

Amasten köper för nästan halv miljard i Eskilstuna

Amasten växer vidare i Eskilstuna och har idag tecknat avtal om att förvärva tio fastigheter.

Amasten tar in 666 mkr i nyemission

Teckningskursen drygt tio procent under den senaste veckans rekordnivå.

Amasten förvärvar i Falköping för 275 mkr

Amasten  har idag tecknat avtal om att förvärva fastigheterna Kronhjorten 22, Klockaren 11 och Gästgivaren 8 i centrala Falköping.

Amasten tar in AI-medarbetaren Ammie

Amasten lanserar en ny kundtjänstmedarbetare i form av en AI-chatbot. Chatboten heter Ammie och ska fungera som en extra kundtjänst – som är öppen dygnet runt.

Bygger nytt i högt tempo

Elias Georgiadis växte upp i miljonprogrammet och började jobba på ställningarna. Nu har han med sig Erik Selin och Mats Qviberg på ett expansivt bolagsbygge.

Amasten köper andra hälften av projekt i Älvsjö

Amasten har idag förvärvat utestående 50 procent av JV-projektet Älvsjö Quarters.

Amasten växer ytterligare i Gävle

Amasten har köpt och tillträtt fyra fastigheter i centrala Gävle, med totalt 70 hyreslägenheter, med ett hyresvärde om 5,7 miljoner kronor.

Amasten blir helägare av projektet Järla Station

Amasten blir helägare av projektet Järla Station i Nacka. Totalt handlar det om 9.200 kvm.