SSM säljer projekt – till egna aktieägarna

SSM Holding har idag ingått avtal avseende försäljning av hela projektet Järnet samt 50 procent av projektet Älvsjö Quarters till ett sammanlagt försäljningspris om cirka 34 miljoner kronor. Avtalen har ingåtts med närstående till SSM, varför SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för att godkänna transaktionerna.

SSM antog under Q3 2019 en ny femårig affärsplan för 2020 – 2024. Affärsplanen har ett tydligt fokus på ett balanserat risktagande samt optimering av kassaflöde i närtid. Projekten Bromma Boardwalk och Bromma Square har redan avyttrats med en positiv kassaflödeseffekt efter det att affärsplanen antogs.

SSM tar nu ett ytterligare strategiskt steg inom ramen för affärsplanen genom att idag ingå avtal med Masugnen 1 Fastighets AB (under namnändring från Goldcup 25289 AB) avseende försäljning av hela projektet Järnet (Masugnen 1) med cirka 240 byggrätter samt ingå avtal med Clear Real Estate Holding AB (under namnändring från Goldcup 19957 AB) avseende försäljning av 50 procent av projektet Älvsjö Quarters (Stockholm Herrgården 1) med 516 byggrätter.

Masugnen 1 Fastighets AB och Clear Real Estate Holding AB kontrolleras av SSM:s styrelseledamöter och aktieägare Ulf Morelius samt Ulf Sjöstrand och är därmed att anse som närstående till SSM. Försäljningarna är därmed även villkorade av en bolagsstämmas godkännande.

Styrelsen bedömer att villkoren för försäljningarna är marknadsmässiga och att avtalen i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Externa värdebedömningar avseende projektens marknadsvärde kommer finnas tillgängliga på www.ssmlivinggroup.com tillsammans med fullständigt underlag till den extra bolags-stämman senast tre veckor före stämman.

SSM:s styrelse avser att kalla till extra bolagsstämma för transaktionernas godkännande inom kort.

Ulf Morelius och Ulf Sjöstrand har under den senaste tiden sålt aktieposter i SSM.

Weland Holding, som ägs av Gösta Welandson, köpte i januari 9,7 procent av aktierna i SSM. Därmed är bolaget nära en ”corner” i bostadsutvecklingsföretaget. Welandson tar därmed upp kampen om bolaget med Amasten som dessförinnan köpte 29,5 procent av aktierna.

Fler Nyheter från förstasidan

Wallenstam avslutar veckan med miljardaffär

Säljer bostäder på nivån 70.000–75.000 kronor per kvadratmeter.

Daniel Kindberg frias

”Gud va skönt”. Dömdes till tre års fängelse i tingsrätten.

Selin och Arnhult besegrade norska oljemiljardärer

Köper för 13,5 miljarder och bolaget når därmed 78 miljarder. Läs om beståndet.

Nivika kraftigt övertecknad – börshandel inleds idag

Aktier för över 60 miljoner omsatta under första timmarnas handel.

Porträtt

Tryck i affärerna

Han är boktryckarlärlingen från Karlshamn som nått tre miljarder i fastighetsvärde. Doldisen Stefan Lindström gör ett allt större avtryck i branschen efter uppmärksammade köp.

Skanska bygger upp nytt fastighetsbestånd

Introducerar en ny verksamhetsgren för att behålla fastigheter långsiktigt.

Oscar säljer ännu ett tänkt lyxprojekt

Efter 79&Park, Norra Tornen och Primus så skulle detta resulterat i nästan 200 bostäder. FV avslöjar.

Newsec får ny vd – satsar även på övriga Europa

Läs om nya storsatsningen. Nya vd:n berättar för FV.

KlaraBo drog 45 procent i inledande handel

Kursrusning när KlaraBo började att handlas, efter kraftig överteckning i nyemissionen.

Duo säljer för för hela 3 miljarder

Läs om vilka fastigheter som ingår i transaktionen.

Östling och Orthén nya delägare

Når 3,6 miljarder genom nya förvärv.

Tessin Properties förvärvar sin första fastighet

Premiärförvärvet är avklarat. Läs om objektet och detaljerna.

Granit passerar 5 miljarder

Läs om Tenzingbolagets senaste förvärv.

Swiss Life i mål med köp för hela 13 miljarder

Fv berättar om de mest kända fastigheterna.

Tillbaka till förstasidan