Från den 8:e april är planarbeta för Södra Värtans norra del ute på granskning.

Bildextra: Så kan Södra Värtan se ut från vattnet

FV kan visa skisser och illustrationer på de kontors- och handelsfastigheter som föreslås bilda nya entré, sedd från vattenvägen, i den gamla industrihamnen Södra Värtan.

Arbetet med att omvandla Södra Värtan till en urban och hållbar stadsdel fortsätter.

Sedan den 8:e april är stadens planarbeta för hamnområdet, som är en del av Norra Djurgårsstaden, ute för granskning.

Granskningstiden pågår till och med den 12 maj och detaljplanen ska antas innan årsskiftet 2020/2021.

Planen för hela området är 2.400 bostäder, kontor för 10.000 arbetsplatser, parker, torg, förskolor, eventuellt en skola samt en bevarad färje- och kryssningsverksamhet.

Den norra delen kommer innehålla kontor med lokaler i bottenvåningen, hotell och handel. Den tillkommande bebyggelsen kommer att utgöra en ny vattenfront och entré till Stockholm.

De nya kontorsfastigheterna kommer även fungera som bullerskärm, mot färjetrafiken, för de bostäder som byggs i den södra delen.

En av de drivande aktörerna i området, Bonnier Fastigheter, planerar cirka 70.000 kvadratmeter avsedda för kontor och handel. Tillsammans med arkitektkontoret AIX och DPS har man tagit fram skisser på ett av de kontorshus som ska utgöra den nya vattenentrén till staden.

Niam är en annan aktör som är innehavare av en tomträtt i kvarteret Neapel där de planerar att utvecklar en större fastighet med kontor och hotell.

Förslag på ny entré. Bonniers kontorsfastighet Pirhuset – höghuset innehåller 24 våningar. Illustration: AIX Arkitekter och DPS AB
Den högsta byggnaden markerar stadens avslut och kajens historiska hörn. Illustration: AIX Arkitekter och DPS AB
Kajstråk kommer att byggas längs hela Södra Värtan, och i norra delen kommer enligt förslaget ett torg att anläggas. Här Pirhuset och kvarter Saltkajen och Saltpiren. Illustration: AIX Arkitekter och DPS AB
I nordvästra delen planeras kvarteret Hangö. Förutom bostadsentréerna är kvarterets bottenvåning helt publika med butiker och andra verksamheter. Foto: Illustration: Brunnberg & Forshed
Bonniers kontorsbyggnad Kvarteret Hangö. Planen är att dörrarna öppnas 2021. Det 15.000 kvm stora kontorshuset ska bestå av i tretton våningar. Illustration: Link Arkitektur.
I kvarter Neapel planerar Niam två byggnadskroppar med hotell och kontor. Illustration: Brunnberg & Forshed
Kvarteret Neapel sett från hamnbassängen. Till höger: ny föreslagen kontorsbyggnad, inklusive takterasser. Till vänster: befintliga byggnader som bevaras. Illustration: Brunnberg & Forshed

Fler Nyheter från förstasidan

Fastighetsägarna till de blödande tech-bolagen

FV listar de fastighetsbolag som är värd för de omskrivna bolagen.

Ministern om mötet med de tre fastighetstopparna

Träffat Selin, Arnhult och Batljan. Räntor Viktiga hyresavier 90-talskraschen Det egna bolånet.

Långläsning från FV

FV dokument om 24 sidor – 30 år sedan Kraschen

Det råder oro på marknaden. Effekterna har både likheter och olikheter med den stora Kraschen för 30 år sedan. Vi återpublicerar här en uppmärksammad artikelserie!

Köper nytt för 63.000 kr/kvm i Vallentuna

Fortfarande en stark bostadsmarknad. Ser möjligheten för högre hyror efter den nya överenskommelsen.

Topplista

Lista: Största uthyrningarna av kontor 2022

Fastighetsvärlden listar här de största uthyrningarna av kontorslokaler i Sverige som rapporterats under 2022, inklusive rådgivare till partnerna.

Hon tar över efter Urban Edenström

Urban Edenström blir arbetande styrelseordförande.

Hyr ut 5.500 kvm till CGI

Tecknar kontrakt på två platser i Stockholmsområdet. Läs om bolagen som tappar hyresgästen.

Hyr ut 3.300 kvm till F-kassan

”Norra Sveriges mest flödesrika knutpunkt ”.

Bildextra: Så blev 11.000 kvm – i trä

Träd planterades när Sveriges största kontor i sitt slag invigdes.

Expanderar i Hagastaden genom köp för 2,3 miljarder

Industricentralen har nu klart med köpare för sin 21.000 kvm stora kontorspjäs i Hagastaden. Köparen finns sedan tidigare väl representerad i området.

Vann kamp om ny tingsrätt

Nästan 7.000 kvm lokaler. Läs även vem som tappar en stor hyresgäst – igen.

Blixtaffär: Nytt HK säljs för 2,4 mdr – oväntad köpare

Var tänkt för att bli byggbolagets nya huvudkontor. Utvecklingen i omvärlden påverkat. Fastigheten ligger vid tullgränsen i Stockholm.

Plan för ny centralstation presenterad

Stor stationsbyggnad med kontor ingår i planen.

Nytt avtal med mediajätten – hela 16.000 kvm

FV avslöjar. Signerat ett nytt och stort hyresavtal.

Tillbaka till förstasidan