Flygmontage av förslaget sett från öster. Bild: AIX Arkitekter/Suteki studios.

Bonnier redo utveckla 70 000 kvm i Värtahamnen

Smider planer för tre fastigheter – 490 miljoner. Bonnier Fastigheter smider sedan länge projektplaner i Kungens kurva och sedan mer nyligen även i Häggvik. Nu kan Fastighetsvärlden berätta att bolaget även är redo att bli en stor projektutvecklare i Värtahamnen.

Bolaget vill bygga 70.000 kvadratmeter för bland annat kontorsändamål fördelat på fastigheterna Hangö 1, Bristol 1 och del av Ladugårdsgärdet 1:4 och 1:9, Antwerpen 2 och Neapel 3 (som Niam nyligen köpte från Vasakronan).

Det är Exploateringskontoret som föreslår att exploateringsnämden ska anvisa mark till Bonnier Fastigheter inom området. Man föreslår att cirka 70.000 kvm ljus BTA markanvisas till bolaget.

En av byggnaderna vid vattnet ska, enligt planerna, bli ett landmärke.

Markanvisningen till bolaget sker på tre olika platser inom Södra Värtan. Planarbetet för området är påbörjat i och med att start-pm godkändes i Stadsbyggnadsnämnden den 15 oktober 2015.

De tre områden som berörs för Bonnier ligger utspridda inom området, se karta nedan:

Område ett Hangö 1: Omfattar en planerad byggrätt om cirka 15.000 kvm. Området använda idag av hamnen men kommer att lämnas över till staden när nya Värtapiren tas i bruk.

Område två innehåller Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40 och Neapel 3 och omfattar planerad byggrätt om cirka 50.000 kvm. Ladugårdsgärdet 1:40 är idag ett vattenområde som delvis kommer att fyllas ut. Bebyggelsen är tänkt som en märkesbyggnad och är, enligt planen, ut mot vattnet 25 våningar hög. Byggnaderna ska fungera som bullerskärmar för bostadsbebyggelsen söderut.

Område tre gäller fastigheten Bristol 1 och del av fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:9 och Antwerpen 2 om omfattar en byggrätt om 6.000 kvm. I stadens skiss ska bottenvåningen innehålla en saluhall och man ser gärna även ett bibliotek i fastigheten eftersom fastigheten bedöms ha ett mycket centralt läge. Idag finns en byggnad i mycket dåligt skick på Bristol 1 som staden planerar arr riva.

Explateringskontoret skriver att priset för kommersiella lokaler i området är 7.000 kr/kvm ljus BTA i prisläget 2015-12-31, vilket ger ett försäljningspris på 490 miljoner kronor.

Tidigare markananvisningar i området gjordes 2013 och 2015 till Wallfast om 10.000 kvm respektive 20.000 kvm.

Vasakronan har under 2015 meddelat exploateringskontoret att man ej vill fullfölja sin markanvisning från 2012 för kontorsändamål i Kv Bristol 1 med mera. Vasakronan hade blivit en av vinnarna i området om SEB fullföljt flyttplanerna till Värtan/Frihamnen. Efter att storbanken drog tillbaka sina planer har Vasakronan omvärderat framtidsmöjligheterna för området.

NCC har sedan flera år en byggrätt för bland annat stora mängder handel i kvarteret Valparaiso. Men inte mycket har hänt kring det, bland annat till följd av förseningar i stadens arbete men även på grund av att det kommersiella intresset för området förändrats.

För de södra delarna av Södra Värtan pågår utvärdering av markanvisningstävling för cirka 650 lägenheter. Denna kommer att redovisas för exploateringsnämnden under andra kvartalet 2016.

Fastighetsvärlden Idag 2016-03-01

De röda begränsningslinjerna visar vilka tre områden som är aktuella för markanvisningar till Bonnier Fastigheter.
De röda begränsningslinjerna visar vilka tre områden som är aktuella för markanvisningar till Bonnier Fastigheter.
Illustrationsplan av AIX Arkitekter och Andersson & Jönsson.
Illustrationsplan av AIX Arkitekter och Andersson & Jönsson.

Missa inte! Uppsalamarknaden 2023

Den 21 mars är det dags för Fastighetsvärldens heldagsseminarium Uppsalamarknaden 2023. Det äger rum på Uppsala Konsert & Kongress, Uppsala.

Se fullständigt program och möjlighet till anmälan här.

Fler Nyheter från förstasidan

Dyster profetia från Sven-Olof Johansson

Förvånad över att krisen inte har varit mer uppenbar tidigare.

Hemsö hyr ut 2.000 kvm

Fyller upp nyinköpt fastighet.

Hovrätten och de tidigare Baldertopparna

FV berättar vad som händer efter de smått chockerande domarna i tingsrätten.

Regeringen föreslår lättnader för studentbostäder

Ministern: ”Vill göra det enklare och billigare att bygga”.

Regeringen stoppar Operaplaner

Den tidigare planen på 7 miljarder kronor och expansion mot Kungsträdgården stoppas när regeringen ger nytt uppdrag till Statens fastighetsverk.

Corem säljer två 08-fastigheter för en halv miljard

Fortsätter att avyttra, enligt plan.

AL blir hälftenägare i coworkingbolag

Förvärvar bolag som varit lönsamt sedan dag ett. Planerar för expansion.

Anitra Steen avgår från Akademiska Hus

Lämnar fastighetsjätten efter sju år.

Krasch för Castellums satsning på 10 miljarder

Bakslag när planerad storsatsning läggs ner. Ser fortfarande positivt på området.

Bilder: Så kan nya Läkarhuset bli – hög träbyggnad

En av bolagets profilfastigheter i Stockholms innerstad kan göras om helt.

Kontrakt om 6.800 kvm på Söder

Läs om hyresavtalen som tecknats.

Restauranger öppnar under Guldbron

Alessandro Catenacci: ”Ett kanonläge”.

Miljardaffär med kontor i Stockholm

Har uppgraderat kontorslokalerna men fortfarande betydande vakanser. FV berättar om pris och köpare.

Tillbaka till förstasidan