FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

Kontoret är dött – länge leve kontoret. Begreppet kontor är snabbt på väg att omdefinieras, men oavsett om du har ett på fickan och ytterligare ett i hemmet, så kommer de flesta av oss även i fortsättningen att behöva de sociala aspekterna av en fysisk arbetsplats. Och även om den digitala transformationen innebär att det mesta kan skötas på distans, inser de flesta företag att svaret på ökat engagemang och samarbete inte ligger i ytterligare en app, utan snarare i en fysisk plats att mötas.

Det handlar inte längre om att ha folk på kontoret, utan om att människor behöver interagera med varandra på olika sätt beroende på vad de arbetar med. Därför har vi på Nornorm skapat en modell som innebär att du enkelt och snabbt kan förändra funktionerna på ditt kontor. Det som är kontorsplatser idag kanske behöver bli mötesrum i morgon. Med vår lösning är det enkelt att förändra kontoret i takt med att behoven förändras.
Det kan också handla om att företaget växer – eller krymper. Med vår prenumerationslösning är det kostnadsfritt att skala upp eller ned.

Kostnadseffektiv och cirkulär
En fördel med den här prenumerationsmodellen är att kunden inte betalar för ett visst antal möbler, utan för en fullt möblerad arbetsplats – och det till en kostnad för ungefär 1 euro per dag och anställd, beräknad på en yta på cirka tio kvadratmeter per anställd.

Drivkraften när vi startade Nornorm var att göra branschen mer cirkulär. Ofta hamnar fullt användbara kontorsmöbler på soptippen efter bara några år i samband med att kontoret ska göras om efter nya behov. Vi satsar på möbler av god kvalitet och med tidlös design, till exempel kontorsstolar från Herman Miller och fåtöljer från Gemla, som håller länge och som kan återanvändas i ett cirkulärt kretslopp mellan kunder.

Digitalt angreppssätt
Ett sätt för för oss att optimera kundnyttan och effektivisera våra egna processer är att utnyttja olika digitala lösningar. Bland annat använder vi algoritmer för att hjälpa kunderna med inredningsprocessen. Kunden kan skicka in en planskiss av ytan – och inom loppet av 48 timmar får de tillbaka ett designförslag i 3-D. Sensorer byggs dessutom in i många möbler för att kunna bedöma hur ofta de används och om ytan kanske skulle kunna utnyttjas mer effektivt på ett annat sätt. Samtidigt innebär innovativa orderprocesser och omvända leveransled att det är lätt att både beställa och skicka tillbaka möbler.

Målgruppen är alla bolag med kontor, men stora kunder idag är fastighetsbolag och co-workingbolag. Gemensamt för dessa är dels att de strävar efter en cirkulär verksamhet, dels att de ser att de kan stärka sitt erbjudande genom att inkludera möbler i hyran, till exempel via nyckelfärdiga lösningar. Trots att Nornorm, där en av stora investerarna är Ikea, bara har varit igång i mindre än ett år har vi redan 89 kunder och inrett närmare 50 000 kvadratmeter, med ytterligare 101 000 kvadratmeter på gång och 343 000 kvadratmeter under dialog.

Det är tydligt att vi har lanserat rätt koncept i rätt tid. Gensvaret från företagen vi träffar har varit otroligt, välkommen även du.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Skatt

Avskrivningsoptimering – frigör resurser

I samarbete med Svalner

Fastighetsmarknaden har den senaste tiden präglats av ett trevande marknadsläge. I stunder då det är svårare att få ihop kalkylen för nya investeringar kan det vara intressant att titta närmare på kostnadssidan i den egna verksamheten.

FV-Expert: Förvaltning

Har du klimatsäkrat din fastighet?

I samarbete med Novier
Klimatrisker har länge varit en förbisedd fråga när det gäller fastigheter. Men nu ökar medvetenheten bland fastighetsägarna – allt fler ...

FV-Expert: Innovation

Svävande cykelväg mellan Lund och Malmö

I samarbete med Skanska
Det började med en idé om svävande cykelbanor i Göteborg. Nu har vi på Skanska utvecklat förslaget. Visionen är en ...

FV-Expert: Etablering

Är du McDonald’s nya franchisetagare?

I samarbete med McDonald's

I år fyller Sveriges största restaurangkedja, McDonald’s, 50 år. 400 000 gäster serveras dagligen på någon av våra ca 200 …

FV-Expert: Etablering

Därför satsar McDonald’s på McCafé

I samarbete med McDonald's
De senaste åren har McDonald’s i Sverige satsat stort på att ge våra gäster en ännu bättre upplevelse när de ...

FV-Expert: Etablering

Nu skapar vi restauranger för framtidens upplevelser

I samarbete med McDonald's
I år är det 50 år sedan McDonald’s etablerades i Sverige. Vilken resa vi har gjort tillsammans med våra medarbetare, ...

FV-Expert: Uthyrning

Så blir du en vinnare på hyresgästens marknad

I samarbete med Novier

Dagens hyresgäster vet om att de kan ställa krav. För dig som fastighetsägare gäller det att skapa dig en tydlig bild av behoven redan på ett tidigt stadium för att undvika kostsamma felinvesteringar.

FV-Expert: Hållbarhet

Företag behöver förstå sin påverkan

I samarbete med Skanska

Växter och djur utrotas i allt snabbare takt. Därför har ett antal svenska företag gått samman och tagit fram ett verktyg för att mäta effekterna på biologisk mångfald.

FV-Expert: Värdering

Fastighetstransaktioner i en nedåtgående marknad

I samarbete med Värderingsdata
När transaktionsmarknaden under tredje kvartalet 2022 tvärnitade till följd av krig, inflation och räntehöjningar var det startskottet för den verklighet ...

FV-Expert: Jurdik

Dammiga museiföremål – att få betalt av den som smutsat ner

I samarbete med Brick Advokat

När fastighetsägaren låter utföra arbeten i anslutning till lokal kan hyresgäst drabbas av störningar och skador såsom buller, nedsmutsning genom …

FV-Expert: Bostäder

Behövs det fler bostadsformer?

I samarbete med Foyen Advokatfirma

Som bekant finns i idag fyra lagreglerade former för boende i Sverige, nämligen äganderätt, hyresrätt, bostadsrätt och ägarlägenheter. De olika …

FV-Expert: Skatt

Missade momsavdrag kan sänka projekt

I samarbete med CauseyWestling
I tider när det är svårt att få fastighetsprojekt att gå ihop är det för lönsamheten extra viktigt att noggrant ...

FV-Expert: Juridik

Avtal ska hållas – pacta sunt servanda

I samarbete med AG Advokat

Kärvare tider innebär större risk för att ingångna avtal blir svåra att fullfölja för en del aktörer. Lägg ned omsorg …

FV-Expert: Projektledning

Vad är ett tidigt skede?

I samarbete med Forsen
Alla projekt startar med en idé om att skapa något nytt. Ett bostadsområde, ett infrastrukturprojekt, en fastighet, en ombyggnation eller ...
Tillbaka till förstasidan