FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i efterfrågan på hotelltjänster. Antalet belagda hotellrum de senaste 12 månaderna är 45 procent lägre än innan pandemin. I takt med att en allt större del av befolkningen under året successivt vaccinerats har dock resandet börjat komma i gång och efterfrågan på hotellrum ökar. Hotellföretagens förväntningar på en ökad efterfrågan framöver har dessutom stigit kraftigt till följd av detta.

Osäkerheten om den framtida efterfrågan är stor. Även om återhämtningen har kommit i gång är osäkerheten stor om pandemin kommer att ha en långsiktigt negativ effekt på resandet och efterfrågan på hotellrum. Osäkerheten gäller framför allt om affärsresandet kommer tillbaka till tidigare nivåer och om marknaden för möten återhämtar sig.

Risk för utslagning av hotelloperatörer. Trots vändningen på hotellmarknaden är inte faran över för många hotelloperatörer. På grund av pandemins konsekvenser har i stort sett samtliga hotelloperatörer, trots olika stödåtgärder, gjort stora förluster med en urholkning av det egna kapitalet som följd. Till detta ska läggas de skatter och i vissa fall andra kostnader, såsom hyror, man fått uppskov med under pandemin, som ska betalas. Till och med juli i år hade branschen exempelvis, till följd av pandemin, fått uppskov med cirka 1,5 miljarder kronor i skatter och avgifter. Trots att hotelloperatörerna har haft det extremt tufft sedan pandemin startade har relativt få hotellföretag gått i konkurs, drygt 70 stycken sedan mars 2020. Det finns dock, till följd av ovanstående, en överhängande risk att flera hotelloperatörer kommer att tvingas avveckla sin verksamhet det närmaste året, vilket även skulle påverka fastighetsägarna som då måste hitta nya hyresgäster till sina hotellfastigheter.

Många hotell kan behöva ompositionera sig. Under pandemin har många fysiska möten ersatts av digitala motsvarigheter på företag och myndigheter. Det har lett till att antalet affärsgäster på hotellen i Sverige minskat med 50 procent och övernattningskonferenser har tappat nästan 90 procent jämfört med innan pandemin. I vilken utsträckning denna förändring kommer att bestå post-pandemin råder det osäkerhet om, men att det kan röra sig om relativt stora effekter kan inte uteslutas. Många hotell kan då behöva tänka nytt och ompositionera sig för att kunna ersätta bortfallet av affärsgäster med andra typer av gäster. Ett aktuellt exempel är Elite Hotels satsning på spa, där de öppnar tre nya anläggningar i sina hotell det närmaste året och siktet är inställt på ytterligare fler de närmaste åren.

Den traditionella ansvarsfördelningen utmanas. Hotelloperatörerna har normalt ett stort ansvar för fastighetens invändiga skick, inventarier och utrustning. Den pressade situation som många hotelloperatörer befinner sig i gör dock att det kan saknas tillräckliga medel för vidareutveckling, investeringar och underhåll. Mot den bakgrunden kan fastighetsägarna, i det korta till medellånga perspektivet, behöva ta ett större ansvar för investeringar i fastigheten. Till exempel vid eventuell ompositionering och andra nödvändiga underhållsinvesteringar för att säkra hotellets attraktivitet och konkurrenskraft.

Annordia kan ge stöd. De närmaste sex till tolv månaderna är det alltså många strategiska beslut som hotellfastighetsägare kan behöva fatta för att anpassa verksamheten till situationen efter pandemin. Behöver man en ny operatör, måste hotellet få en ny inriktning, kommer det att krävas investeringar m.m. Annordia har sedan 30 år tillbaka bistått hotellfastighetsägare i dessa frågor. Behöver ni hjälp så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

FV-Expert: Juridik

Hållbara transaktioner

I samarbete med AG Advokat

Byggnader står för en betydande del av energiförbrukningen och växthusgasutsläppen i samhället. En avsevärd del av fastighetsbeståndet är äldre och …

FV-Expert: Äldrebroende

Hur vill du bo när du blir äldre?

I samarbete med Eirhem AB

Det är en fråga som vi på Eirhem ställer oss ofta. Hur skulle vi själva vilja bo när vi blir äldre? Kanske vill man helst bo kvar hemma. Men när det inte längre går. Åldrandet berör oss alla. Är vi inte redan där själva har de flesta av oss närstående som är det.

FV-Expert: Uthyrning

Ny lösning för kontoret – rätt koncept i rätt tid

I samarbete med NORNORM

Den omvälvande förändringen av hur vi arbetar, påskyndad av pandemin, kan innebära nya affärsmöjligheter för fastighetsägare. En av dem är att differentiera och kundanpassa erbjudandet med nyckelfärdiga, möblerade kontor. Ett enkelt sätt att göra det är genom att prenumerera på kontorsmöbler. Det ger på ett hållbart sätt full flexibilitet att anpassa kontoret efter företags växlande behov.

FV-Expert: Värdering

Har avkastningskraven nått botten?

I samarbete med Croisette Real Estate Partner

Sedan 2014 har vi haft en styrränta på 0% eller lägre vilket haft en enorm påverkan på investeringsbeteendet i Sverige …

FV-Expert: Search, rekrytering & interim

Det blir aldrig som man trott

I samarbete med Boardtalk

Det är mycket som inte blivit som man befarade de där veckorna i mars och april förra året när Corona …

FV-Expert: Hållbarhet

Så får ni en mer hållbar och trygg vattenförbrukning – och sparar pengar på vägen

I samarbete med Smartvatten

10 miljarder kronor. Så mycket kostar vattenskador samhället per år. Smartvatten erbjuder en lösning som är lika enkel som genial. Inte bara kan du agera på eventuella vattenläckor direkt, du kan även stoppa vattensvinnet som gör att du bokstavligen spolar ner pengar i avloppet.

FV-Expert: Investeringar i Finland

Finska bostäder är en attraktiv investering

I samarbete med Trevian Asset Management

Sverige och Finland är varandras viktigaste bilaterala partners. Ur ett investeringsperspektiv är förhållandet särskilt betydande: Sverige är Finlands överlägset största …

FV-Expert: Uthyrning

Hyr ut snabbare och mer hållbart utan dyra investeringar

I samarbete med NORNORM

Det senaste årets har präglats av osäkerhet vilket fått företag att ompröva såväl affärsmodeller, strategier och skjuta större investeringar på …

FV-Expert: Uthyrning

Malmö AAA-lägen förändras ständigt

I samarbete med Nordier Property Advisors

Att Malmö är Sveriges snabbast växande storstad råder det ingen tvekan om. Men det är också en stad under ständig …

Tillbaka till förstasidan