FV-Expert: Hotell

Hotellfastigheter – tid för strategiska beslut?

I samarbete med Annordia AB

Återhämtningen på hotellmarknaden har börjat. Den dramatiska minskningen av resandet som följde i pandemins spår innebar ett historiskt tapp i efterfrågan på hotelltjänster. Antalet belagda hotellrum de senaste 12 månaderna är 45 procent lägre än innan pandemin. I takt med att en allt större del av befolkningen under året successivt vaccinerats har dock resandet börjat komma i gång och efterfrågan på hotellrum ökar. Hotellföretagens förväntningar på en ökad efterfrågan framöver har dessutom stigit kraftigt till följd av detta.

Osäkerheten om den framtida efterfrågan är stor. Även om återhämtningen har kommit i gång är osäkerheten stor om pandemin kommer att ha en långsiktigt negativ effekt på resandet och efterfrågan på hotellrum. Osäkerheten gäller framför allt om affärsresandet kommer tillbaka till tidigare nivåer och om marknaden för möten återhämtar sig.

Risk för utslagning av hotelloperatörer. Trots vändningen på hotellmarknaden är inte faran över för många hotelloperatörer. På grund av pandemins konsekvenser har i stort sett samtliga hotelloperatörer, trots olika stödåtgärder, gjort stora förluster med en urholkning av det egna kapitalet som följd. Till detta ska läggas de skatter och i vissa fall andra kostnader, såsom hyror, man fått uppskov med under pandemin, som ska betalas. Till och med juli i år hade branschen exempelvis, till följd av pandemin, fått uppskov med cirka 1,5 miljarder kronor i skatter och avgifter. Trots att hotelloperatörerna har haft det extremt tufft sedan pandemin startade har relativt få hotellföretag gått i konkurs, drygt 70 stycken sedan mars 2020. Det finns dock, till följd av ovanstående, en överhängande risk att flera hotelloperatörer kommer att tvingas avveckla sin verksamhet det närmaste året, vilket även skulle påverka fastighetsägarna som då måste hitta nya hyresgäster till sina hotellfastigheter.

Många hotell kan behöva ompositionera sig. Under pandemin har många fysiska möten ersatts av digitala motsvarigheter på företag och myndigheter. Det har lett till att antalet affärsgäster på hotellen i Sverige minskat med 50 procent och övernattningskonferenser har tappat nästan 90 procent jämfört med innan pandemin. I vilken utsträckning denna förändring kommer att bestå post-pandemin råder det osäkerhet om, men att det kan röra sig om relativt stora effekter kan inte uteslutas. Många hotell kan då behöva tänka nytt och ompositionera sig för att kunna ersätta bortfallet av affärsgäster med andra typer av gäster. Ett aktuellt exempel är Elite Hotels satsning på spa, där de öppnar tre nya anläggningar i sina hotell det närmaste året och siktet är inställt på ytterligare fler de närmaste åren.

Den traditionella ansvarsfördelningen utmanas. Hotelloperatörerna har normalt ett stort ansvar för fastighetens invändiga skick, inventarier och utrustning. Den pressade situation som många hotelloperatörer befinner sig i gör dock att det kan saknas tillräckliga medel för vidareutveckling, investeringar och underhåll. Mot den bakgrunden kan fastighetsägarna, i det korta till medellånga perspektivet, behöva ta ett större ansvar för investeringar i fastigheten. Till exempel vid eventuell ompositionering och andra nödvändiga underhållsinvesteringar för att säkra hotellets attraktivitet och konkurrenskraft.

Annordia kan ge stöd. De närmaste sex till tolv månaderna är det alltså många strategiska beslut som hotellfastighetsägare kan behöva fatta för att anpassa verksamheten till situationen efter pandemin. Behöver man en ny operatör, måste hotellet få en ny inriktning, kommer det att krävas investeringar m.m. Annordia har sedan 30 år tillbaka bistått hotellfastighetsägare i dessa frågor. Behöver ni hjälp så är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Fler FV-Expert

FV-Expert: Kontor

Intresset för ”gröna” kontor har ökat markant

I samarbete med Novier

Restriktionerna är numera historia och därmed har samhället tagit flertalet kliv för att återgå till det nya normala. Det innebär att en rad företag just nu ser över sina kontorsbehov.

FV-Expert: Hållbarhet

Vi måste minska våra fastigheters energiförbrukning – från och med igår

I samarbete med Nuuka Solutions

IPCC-rapporten som släpptes den 28 februari försvann bakom nyheten om den ryska invasionen av Ukraina. Den omfattande rapporten om klimatförändringar …

FV-Expert: Finansiering

Långsiktigt samarbete ger effekt och kontroll

I samarbete med Aros Kapital

Sjöson har haft en imponerande tillväxtresa och Aros har haft möjlighet att vara med under den här resan. Vi är lite nyfikna på hur de har uppfattat oss som samarbetspartner under de här åren.

FV-Expert: Kontor

Den nya tidens mötesplats

I samarbete med Skanska Sverige

För bara några år sedan var kvadratmeter och antal skrivbord det man fokuserade på. I dag är det de mjuka värdena och innehållet mellan väggar och tak som blivit de prioriterade frågorna, enligt Mats Dynevik, marknadschef på Skanska Fastigheter Göteborg.

FV-Expert: Transaktioner

”Klienten ska få en trygghet i framtida kassaflöden”

I samarbete med Svalner

Fastighetstransaktioner på den svenska marknaden genomsyras av komplexa processer med många olika arbetsströmmar som inte sällan är präglad av korta deadlines. Inom Transaction Services på Svalner stöttar man sina fastighetsklienter att analysera den finansiella informationen och säkerställa att samtliga finansiella parametrar beaktas i transaktionen.

FV-Expert: Kontor

The office is dead, long live the office!

I samarbete med Colliers

Efter snart två år av hemarbete och digitala arbetssätt har mycket i våra arbetsmönster förändrats. Tydligt är att behovet av kontor kvarstår och efterfrågan på kontorslokaler är stark. Men det är inte gårdagens kontor som efterfrågas, utan någonting annat, något bättre.

FV-Expert: Fastighetsfinansiering

”Vi hjälper fastighetsbolag som vill expandera”

I samarbete med Aros Kapital

I min roll som kundansvarig på Aros Kapital arbetar jag framför allt med fastighetsfinansiering, både byggprojekt och andra fastighetsfinansieringar. Det …

FV-Expert: Närlogistik

Hållbar lösning på dina hyresgästers logistikbehov

I samarbete med iBoxen

Att ha en hållbar och säker logistiklösning i anslutning till sin fastighet blir allt viktigare. Med en leveransbox från iBoxen får hyresgästerna tillgång till marknadens enda lösning som är öppen för alla transportörer.

FV-Expert: Skatt & Fastigheter

Missa inte den extra skattereduktionen på inventarier

I samarbete med Svalner

Riksdagen antog den 13 oktober en ny lag om skattereduktion för investeringar i inventarier under år 2021, i syfte att …

FV-Expert: Byggprojektledning

Projektledning i tidiga skeden

I samarbete med Forsen

Hur långt ska jag gå? Det är något av en nyckelfråga vid tidiga skeden – att å ena sidan säkerställa att det inte dyker upp obehagliga överraskningar i sena skeden, men å andra sidan inte lägga för stora resurser på ett projekt som i värsta fall kanske inte ens blir av.

FV-Expert: Bostäder

Framtidens boende är klimatneutralt

I samarbete med Skanska

Allt fler svenskar vill bo i en hållbar bostad enligt en ny rapport från Skanska. Men för att möta efterfrågan behövs ekonomiska incitament från politiken.

FV-Expert: Juridik

Heta samhällsfastigheter – attraktivt men snårigt?

I samarbete med Lindahl

Trygga offentliga hyresgäster med god betalningsförmåga lockar investeringar från privata fastighetsägare. Även för det offentliga finns det fördelar. Hyresgästen slipper den initiala investeringskostnaden, ökar flexibiliteten och ges möjlighet att hitta samarbetsfördelar med det privata.

FV-Expert: Bostad

Hyresrätter konkurrerar ut bostadsrätter

I samarbete med Angermann

Pandemin resulterade inte i en inbromsning av marknaden som många befarade, utan snarare en katalysator för ökande prisnivåer på den svenska fastighetsmarknaden i jakten på attraktiva investeringar.

FV-Expert: Kontor

Kontorskoncept post Corona

I samarbete med Colliers

Ch-ch-ch-ch-changes – Turn and face the strange, sjöng David Bowie för redan 50 år sedan. Sedan har mycket hänt och …

Tillbaka till förstasidan