Topplista

De 24 högst avlönade VD:arna

DETTA I SYNNERHET DÅ listan är rangordnad efter fast lön sammanslaget med eventuella förmåner som bil och bostad. Skaran bygg- och fastighetsbolag som håller sig med bonusprogram blir alltmer decimerad. Och i de fall sådana finns var det flera som på grund av den vikande konjunkturen inte resulterade i några extra pengar. Så var fallet hos Skanska, NCC, Catena och Klövern. Det kan även konstateras att förändringarna i placeringsordningen jämfört med föregående år är små. Att notera är att den nya VD:n i det största fastighetsbolaget, Vasakronan, inte har den högsta lönen. Fredrik Wirdenius tjänar visserligen 6 procent mer än vad AP Fastigheters tidigare VD Per-Håkan Westin gjorde, men cirka 350 000 kronor mindre än Vasakronans tidigare VD Håkan Bryngelson. Listans raket är Ruric nytillträdde VD Craig Anderson, detta ska dock ställas mot bakgrund av att han är stationerad i Ryssland.

VD

1. Johan Karlström, Skanska

Lön o förmån: 10157
Förändr.
07-08:

13%

Bonus:
0

Pensions-
kostnad:

3660
Lön o förmån andel av omsättning: 0,0001%
Ömsesidig uppsägningstid är 24 mån med bibehållen fast lön och förmåner. Inget avgångsvederlag. Bonus kan uppgå till max 50 procent av den fasta lönen. Bonusmålen nåddes inte 2008. Pensionsålder 60 år. Pensionsavsättningar sker med 40% av fast årslön.

2. Olle Ehrlén, NCC

Lön o förmån:
6743
Förändr.
07-08:

7%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

4356
Lön o förmån andel av omsättning: 0,012%
NCC och Ehrlén har 6 månaders ömsesidig uppsägningstid från det att Ehrlén är 59 år och 6 månader. Pensionsålder 60 år. Från 60 till 65 år har NCC utfäst en ålderspension där efterlevandeskydd ingår. Från 65 år utgår pension enligt ITP-planen samt en kompletterande ålderspension på lönedelar över 20 basbelopp. Rörlig lönedel är högst 50 procent av grundlön.

3. Thomas Erséus, Kungsleden

Lön o förmån:
4399
Förändr.
07-08:

10%
Bonus:
1920
Pensions-
kostnad:

1133
Lön o förmån andel av omsättning: 0,218%
Mellan bolaget och VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 12 månader. Om uppsägning sker från bolagets sida erhåller VD även avgångsvederlag på 12 månader med avräkning. Pensionsålder är 65 år och pensionen är premiebaserad med en årlig premie om 30 procent av grundlönen. Bonus för 2008 motsvarade 32 procent (98) av grundlönen och baseras på utdelningsgrundande resultat.

4. Johan Skoglund, JM

Lön o förmån:
4248
Förändr.
07-08:

3%
Bonus:
524
Pensions-
kostnad:

1432
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,039%
Uppsägningstid från bolaget sida är 12 månader, om annan anställning inte erhållits utgår lön i ytterligare 12 månader. Från VD:s sida gällers 6 månaders uppsägningstid. Bonus kan max uppgå till 2,38 mkr, grundad till 60 procent på resultat, 30 procent på resultat per aktie och 10 procent på NKI. Pensionsålder 65 med möjlighet att gå vid 60 år. Premiepensionsavsättning om 35 procent av fast lön.

5. Mats Paulsson, Peab

Lön o förmån:
3744
Förändr.
07-08:

4%
Bonus:
2030
Pensions-
kostnad:

0
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,017%
Uttag av avtalad pension från 60 år om 75 procent av pensionsgrundande lön har skjutits upp tills dess VD lämnar sin befattning. Pensionspremien för 65-årspensionen slutreglerades 2004. Bonus får högst uppgå till 60 procent av fast lön, främst vara baserat på Peabkoncernens resultat före skatt.

6. Fredrik Wirdenius, Vasakronan

Lön o förmån:
3647
Förändr.
07-08:

6%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

1394
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,092%
Bolaget har 12 månaders uppsägningstid, 6 månader gäller från Wirdenius sida. Vid uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag om 12 månader med avräkning. VD har ingen rörlig ersättning.

7. Ivo Stopner, Hufvudstaden

Lön o förmån:
3396
Förändr.
07-08:

-5%
Bonus:
257
Pensions-
kostnad:

685
Lön o förmån
andel av omsättning:
0,271%
Från bolagets sida gäller två års uppsägningstid, från VD:s sida 6 månader. Full avräkning. Bonus bygger på resultat, kundnöjdhet och personliga mål, maximalt 500 000 kronor.

8. Hans Wallenstam, Wallenstam

Lön o förmån: 3100
Förändr.
07-08:

-3%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

1100
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,230%
Det är en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Hans Wallenstam äger rätt att köpa sin tjänstebostad till 1,33 gånger taxeringsvärdet.

9. Craig Anderson, Ruric*

Lön o förmån:
2819
Förändr.
07-08:

41%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

705
Lön o förmån andel av omsättning: 2,940%
Uppsägningstiden är från VD:s sida 3 månader medan den är 12 månader från företaget. Då utgår även 6 månaders avgångsvederlag, Ingen bonus.

10. Håkan Hellström, Castellum

Lön o förmån:
2800
Förändr.
07-08:

17%
Bonus:
1200
Pensions-
kostnad:

700
Lön o förmån andel av omsättning: 0,160%
Från bolagets sida gäller två års uppsägning med avräkning. Rörlig lönedel baserad på förvaltningsresultatets utveckling kan maximalt uppgå till en halv årslön per år. Rörlig lönedel baserad på Castellumaktiens totalavkastning kan uppgå till maximalt en och en halv årslön under tre år.

11. Gustaf Hermelin, Klövern

Lön o förmån:
2564

Förändr.
07-08:
13%

Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

841
Lön o förmån andel av omsättning: 0,210%
Uppsägningstiden är från bolagets sida 12 månader och från VD:s sida 6 månader med avräkning.
Den resultatbaserade löndelen kan maximalt motsvara 6 månadslöner.

12. Anders Jarl, Wihlborgs

Lön o förmån:
2532
Förändr.
07-08:

1%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

854
Lön o förmån andel av omsättning: 0,217%
Här gäller ömsesidig uppsägningstid om 6 månader. Bolaget ska även utge 18 månaders avgångsvederlag med avräkning. Ingen bonus.

13. Christian Hermelin, Fabege

Lön o förmån:
2514
Förändr.
07-08:

16%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

840
Lön o förmån andel av omsättning: 0,107%
6 månader ömsesidig uppsägningstid. Från bolagets sida dessutom 18 månaders avgångsvederlag
med avräkning. Inget bonusprogram.

14. Anders Nylander, Atrium Ljungberg

Lön o förmån:
2510
Förändr.
07-08:

28%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

1153
Lön o förmån andel av omsättning: 0,135%
Vid uppsägning från bolagets sida utgår avgångsvederlag om två årslöner. Vid uppsägning från VD:s sida utgår ingen ersättning.

15. Per Berggren, Jernhusen

Lön o förmån:
2477
Förändr.
07-08:

20%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

772
Lön o förmån andel av omsättning: 0,308%
6 månaders uppsägningstid från bolagets sida, med avgångsvederlag i 18 mån med avräkning. Pensionsålder 65 år. 32 procent av pensionsgrundande lön avsätts årligen till ITP.

16. Thomas Norell, f.d. VD Akademiska Hus

Lön o förmån:
2087
Förändr. 07-08: 19%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

2063
Lön o förmån
andel av
omsättning:

0,042%
Bolaget har tecknat individuell tjänstepensionslösning. För perioden från pensionsdagen till 65 årsålder (11 månader) har Akademiska Hus utfäst en pensionsnivå motsvarande 50 procent av den lön Norell hade i december 2008. Inget bonusprogram.

17. Rutger Arnhult, Corem

Lön o förmån:
1900
Förändr.
07-08:

ny
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

500
Lön o förmån andel av omsättning:
0,43%
Från bolagets sida gäller 6 månader samt 18 månaders avgångsvederlag. Även från VD:s sida gäller 6 mån uppsägningstid. Pensionsålder 65 år.

18. Christer Sundin, Diös

Lön o förmån:
1840
Förändr.
07-08:
4%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

771
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,39%
Från bolagets sida 6 mån uppsägningstid samt avgångsvederlag om 18 månadslöner. Från VD:s sida 6 mån uppsägningstid. Full avräkning.

19. Anders Silverbåge, Brinova

Lön o förmån:
1824
Förändr.
07-08:
-12%
Bonus:
245
Pensions-
kostnad:

391
Lön o förmån
andel av
omsättning:

0,53%
Från bolagets sida 6 månader uppsägningstid samt 18 månaders avgångsvederlag med avräkning.
Från VD:s sida 6 månader. Bonus kan utgå med max 25 procent av fast lön.

20. Claes Hjorth, Home Properties

Lön o förmån:
1803
Förändr.
07-08:

-8%
Bonus:
636
Pensions-
kostnad:

610
Lön o förmån
andel av omsättning:

1,03%
Från bolagets sida 12 månader samt 6 månaders avgångsvederlag baserad på månadslön inklusive ett genomsnitt av tre års bonusutbetalningar med avräkning. VD kan i normalfallet erhålla maximalt sex månadslöner i bonus. Styrelsen har dock rätt att besluta om högre ersättning. Till grund för bonusen ligger en kvalitativ bedömning av gjorda prestationer.

21. Mikael Granath, Din Bostad

Lön o förmån:
1800
Förändr.
07-08:
0
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

500
Lön o förmån andel av omsättning:
0,32%
Vid uppsägning: från bolagets sida 6 månaders uppsägningstid samt 18 månaders avgångsvederlag. Från VD:s sida 6 månader. Bonus kan max uppgå till 20 procent av lönen.

22. Håkan Steinbüchel, Vasallen

Lön o förmån:
1735
Förändr.
07-08:

0
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

515
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,735%
6 månaders ömsesidig uppsägningstid. Vid uppsägning från bolagets sida utgår 18 månaders avgångsvederlag med avräkning. Inget bonusprogram.

23. Lennart Karlsson, Heba*

Lön o förmån:
1668
Förändr.
07-08:

4,1%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

581
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,85%
Uppsägningstid från bolagets sida 12 mån med 6 mån avgångsvederlag med avräkning. Från VD:s sida 6 mån. Ingen bonus.

24. Peter Hallgren, Catena

Lön o förmån:
1642
Förändr.
07-08:

3,5%
Bonus:
0
Pensions-
kostnad:

1311
Lön o förmån
andel av omsättning:

0,85%
Från bolagets sida gäller 12 mån samt avgångsvederlag om 12 månadslöner med avräkning. VD har från sin sida sex månaders uppsägningstid. Bonustak 350 000 kronor.
*Tillträtt under året ersättningen omräknad till helår.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan