Analys & Fakta

Affärsanalys

Kungsängen 15:1, Uppsala

antalet stora fastighetsaffärer i Uppsala har varit flera under de senaste åren och mycket pekar på att det kommer att …

Affärsanalys

Koggen, etapp 1, Malmö

I västra hamnen i Malmö uppförs just nu kontorsfastigheten Koggen, som med sin karaktäristiska glasade fasad kommer att utgöra ett …

Affärsanalys

Njursta 1:23, Upplands Väsby

I Upplands Väsby kommun, längs det attraktiva stråket mellan Arlanda och Stockholm, finns Njursta 1:23 – en lager- och logistikfastighet. …