Analys & Fakta

Affärsanalys

Kamelen 14, Malmö

Efter knappt två års innehav har Kungsleden sålt de två Malmöfastigheter som förvärvades vid utförsäljningen av Drotts kommersiella bestånd i …

Affärsanalys

Tornetportfölj; Sundsvall, Umeå, Luleå, Skellefteå och Västerås

Fram till oktober har 76 miljarder omsatts på den svenska fastighetsmarknaden,varav internationella investerare svarat för närmare hälften. Tidigare ”rabatterades” större …

Affärsanalys

Badhuset 1 & Legenden 1, Växjö

Ibland finner man unika fastigheter på marknaden, vilka utöver de sedvanliga ekonomiska egenskaperna också har ett extra intressant innehåll. Sveafastigheter …

Affärsanalys

Lorensberg 58:6–7, Göteborg

Fastighetsmarknaden för kommersiella fastigheter i centrala Göteborg har under senare år varit mycket svåranalyserad. Få moderna kontorsfastigheter har överlåtits i …

Affärsanalys

Angered 94:2, Göteborg

Fastigheten utgörs av Angereds centrum, med butiker, kontor och offentlig service som  hälsovård och undervisningslokaler. Centrumet betjänar ett relativt stort …

Affärsanalys

Porten 10, Norrköping

Stadsdelen Hageby i Norrköping är kommunens största bostadsområde. Bebyggelsen består till största delen av flerbostadshus uppförda under 1960-talet. Mitt i …

Affärsanalys

Kungsängen 15:1, Uppsala

antalet stora fastighetsaffärer i Uppsala har varit flera under de senaste åren och mycket pekar på att det kommer att …

Affärsanalys

Koggen, etapp 1, Malmö

I västra hamnen i Malmö uppförs just nu kontorsfastigheten Koggen, som med sin karaktäristiska glasade fasad kommer att utgöra ett …

Affärsanalys

Njursta 1:23, Upplands Väsby

I Upplands Väsby kommun, längs det attraktiva stråket mellan Arlanda och Stockholm, finns Njursta 1:23 – en lager- och logistikfastighet. …