Topplistor

12 Största handelsplatserna

Den från början amerikanska trenden att flytta handeln utanför stadskärnan till nya områden vid städernas tillfartsvägar började på allvar få fäste i Sverige under 70-talet och expansionen visar inga tecken på att avta då såväl nya projekt som nya områden presenteras i en aldrig sinande ström. Idag har alla större tätorter åtminstone ett handelsområde. I tabellen intill presenteras de just nu 12 största. Notabelt är att det näst intiull är en uppställning över IKEA-varuhus 10 av 12 områden är uppbyggda runt möbeljätten.

Områdenas ägarbild är ofta splittrad, många av kedjorna äger fastigheterna i egna bolag. Gränsen mellan handel och industri är också i flera fall flytande. Därför kan en korrekt yta i många fall vara svår att få fram. Vi har använt sammanlagd taxerad yta i de renodlade handelsfastigheter som vi funnit på respektive område. Eftersom expansionstakten är hög samtidigt som taxeringsuppgifterna ibland släpar efter är sannolikt flera av områdena större än vad som redovisas här.

Handelsområde

1. Kungens Kurva

Tax yta tkvm: 231
HUDDINGE Inledde sin expansion 1965 då Ikea etablerade sitt varuhus här som numera är världens största. Stora ägare är förutom Ikea/ Ikano även Niam som äger Heron City samt Bonnier Fastigheter som för närvarande bygger om SF:s tidigare studios till 20.000 kvm handel.

2. Erikslund

Tax yta tkvm: 200
VÄSTERÅS Beläget väster om centrum. Hösten 2011 flyttade Ikea hit från Hälla vilket tillsammans med Erikslunds Shopping center utgjorde den första av Ikanos IKEA/ köpcentrumetableringar under samma tak.

3. Birsta

Tax yta tkvm: 175
SUNDSVALL Vid E4:an mellan Sundsvall och Timrå. Handeln grundlades med IKEA.s etablering 1966 och Ikano huset 1972. 2007 startade exploateringen av Östra Birsta som drivs av Peab och Coop Fastigheter och som fullt utbyggd kommer att rymma 70.000 kvm handel.

4. Marieberg

Tax yta tkvm: 162
ÖREBRO Beläget öster om E20 vid södra infarten till Örebro. Har etappvis byggts upp kring ett Obs-varuhus från 1978. Kommer att stöpas då IKEA flyttar och bygger nytt, sannolikt i områdets norra del.

5. Väla

Tax yta tkvm: 155
HELSINGBORG Handelsplatsen vid E4 nordost om centrala staden kommer att i december 2015 växa med ytterligare 11000 kvadratmeter då Diligentia slår upp portarna för miljöklassade Väla Park. Övriga ägare IKEA och IVG Funds.

6. Barkarby

Tax yta tkvm: 139
JÄRFÄLLA Belägen vid det före detta flygfältet och uppförd runt IKEA-varuhuset som öppnade 1993. Under 90-talets senare del öppnade Stockholm Quality Outlet efter amerikansk förebild.

7. Svågertorp

Tax yta tkvm: 138
MALMÖ Blev ui september 2009 säte för Malmös IKEA varuhus efter flytten från Bulltofta. Koncernen kommer även att flytta delar av huvudkontoret hit. Under hösten har Jula öppnat här. Handelsplatsen ligger vid E20 nära Hyllie och Öresundsbron.

8. Torp

Tax yta tkvm: 133
UDDEVALLA Växte till sin nuvranade storlek hösten 2013 då Ikea och Ikano öppnade sina portar här.Kommer under 2016 att växa med ytterligare drygt 18.000 kvadratmeter då Steen & Ströms pågående utbyggnad av köpcentrumet är klar.

9. Tornby

Tax yta tkvm: 126
LINKÖPING Handelsområdet ligger i den nordvästra delen av Tornby industriområde vid E4:an norra infart. NCC bygger nu Tornby Handelsgårdar där Hus C om 9.000 kvm står färdigt 2016.

10. Backaplan

Tax yta tkvm: 118
GÖTEBORG Gammalt industriområde på Hisingen vars omdaningen startade med ett EPA-varuhus 1969. Området står inför en kraftig expansion främst på bostadssidan men Coop planerar även nytt Coop Forum samt 30 butiker om 30.000 kvm.

11. Häggvik

Tax yta tkvm: 116
SOLLENTUNA Volymhandelsområde i anslutning till Stinsen Shoppingcenter som öppnade 1995 och nyöppnade dubbelt så stort 2007. LaSalle och Aviva gjorde här nyligen sitt första förvärv av en handelsfastighet i Sverige.

12. Boländerna

Tax yta tkvm: 101
UPPSALA Industriområde i östra Uppsala som började utvecklas mot handel på 70-talet. ICA:s Goda Grannar koncept med ICA Maxi 8000 kvm och övrig handel om 20.000 kvm öppnar hösten 2014.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan