Projektet som ska få Malmö att leva upp

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Malmö Live, Malmö
PR-malmo_live
Läge:
Kvarteret torsken, strax söder om centralstationen

Entreprenör:
Skanska AB

Total yta BTA (kvm):
90.000

Fördelning:
Konserthus (1.600 platser), kongress (1.500 platser), hotell 444 rum, kontor 10.000 kvadratmeter, bostäder 86+72 lägenheter

Projektkostnad (ca):
2,75 mdr

Byggherre:
Malmö Stad och Skanska

Inflyttning:
2015/2016

Arkitekt:
schmidt/hammer/lassen (kongress, konserthus, hotell), dorte Mandrup (kontor), Johan Celsing och Vandkusten (bostäder)

Visa faktaruta

På det som varit en av Sveriges mest strategiskt placerade parkeringsplatser växer Malmös nya konsert- och kongressanläggning fram. Tanken är att binda ihop den gamla och nya staden.

Kvarteret Torsken utgjorde som namnet antyder fram till 1950-talet en del av Malmös livliga fiskehamn. Det är beläget invid Gibraltargatan som knyter samman Universitetsholmen och Västra Hamnen-området med innerstaden och kan på så sätt sägas utgöras en länk mellan gamla och nya Malmö. År 2007 klubbas formellt projektets placering och året där på utlyser Malmö Stad en markanvisningstävling. I april 2012 vinner detaljplanen laga kraft och den 27 juni tas det första spadtaget.

Generösa entréer
Malmö Live består av tre sammanbyggda oregelbundna huskroppar som sett från Gibraltargatan börjar med konserthuset om fyra våningar i rött, därefter en lika hög kongressdel i gulockra och avslutas med hotelldelen i vitt om 25 våningsplan och en höjd på 85 meter. Byggnaden blir därmed Malmös näst högsta byggnad efter Turning Torso och petar ner Kronprinsen till bronsplats. Fasaderna är klädda med stora glasytor för att skapa luft och rymd i byggnaden samt med glaserade keramikplattor specialbeställda från Tyskland där de tre valda färgerna är tänkta att avspegla den omkringliggande bebyggelsen och få projektet att smälta in. Glasyren i kombination med byggnadens oregelbundna form får fasaden enligt arkitektens intentioner att skifta i olika nyanser och byta skepnad efter dygnets och årstidernas växlingar. Generösa entréer för smidig access till byggnaden finns såväl mot Neptunigatan i norr för besökare från Malmö Central som från Fiskehamnsgatan i söder för tillkommande från innerstaden. Tack vare denna entrélösning skapas en byggnad utan markerad fram- och baksida.

Det 10.000 kvadratmeter stora underjordiska garaget har sin infart från Gibraltargatan i väster. Från parkeringshuset har besökaren direkt access till huvudgarderoben som även den ligger i källarplanet.

Hög flexibilitet
Interiört är kongress- och konserthusdelarna arkitektoniskt utformade med de stora salarna som utgångspunkt. Dessa omges av generösa foajéer om sammanlagt drygt 3 000 kvadratmeter som även kan användas för utställningsändamål. Foajéerna förbinds av breda trappor för att underlätta rörelserna i huset även då det är fullt utnyttjat. Huvudingångarna till såväl konsertsal som kongressal är belägna på plan två. Konsertsalen rymmer sammanlagt 1 600 på parkett samt två balkonger på plan tre och fyra. Kongresshallen rymmer 1 500 personer och går att dela i fyra enheter.

Under denna finns ett antal mindre rum som även de går att dela av vilket möjliggör som mest 23 konferensrum en hög flexibilitet som ska säkerställa att nyttjandegraden blir hög. Bakom kongresshallen, mot Neptunigatan, finns även en så kallad flexibel sal med 350 sittplatser. De gemensamma ytornas väggar kommer att kläs med prefabricerade betongelement gjutna mot en matrisform och får även en grå lasyr. I väggarna sitter vidare mässingsbelysning som även är tänkt att underlätta orienteringen i byggnaden.

Golvet i bottenvåningen utförs i natursten medan de övre planen får industriparkett. I undertaken stansas hål i vågmönster. Salarna får i sin tur inredning med ett markant inslag av trä.

I öster och med utsikt över kanalen knyter restaurangen i två plan samman kongressdelen med hotelldelen. Hotellet får 444 rum varav nio sviter.
På plan 25 öppnar restaurangen Kitchen & Table samt en skybar till vilka även icke-hotellgäster har tillträde. Såväl kongressanläggningen som hotellet kommer att drivas av Choice.

Kontorshus
I hörnet Gibraltargatan/ Neptunigatan uppför Skanska även ett kontorshus i semitransparent glas och aluminium som ska ge illusionen av böljor.

Byggnaden får terrasser på våningarna fyra, sex och nio. Bottenvåningen viks åt butiker och restauranger, och byggnadens mitt upptas av ett atrium. Byggnaden är flexibel genom att det är möjligt att hyra från 300 kvadratmeter och uppåt. Uthyrningsgraden är i dagsläget cirka 30 procent men förhandlingar om övriga ytor pågår.

Framför kontorshuset från centrum sett uppförs bostadshuset Sopranen med 86 lägenheter, samtliga sålda. Mot Neptunigatan byggs Tenoren om 72 lägenheter med säljstart i september. Båda bostadsprojekten har generösa terrasser.

– Den största utmaningen med projektet har varit att samordna alla olika projektdelar eftersom det är så många olika intressenter, säger Malmö Lives projektdirektör Staffan Andersson.

Malmö stad är byggherre för konsertsal, tre olika enheter inom Skanska är byggherre för hotell och kongress samt kontor och bostäder (AFA fastigheter har köpt hotelldelen med tillträde 2015). Dessutom har fyra olika arkitekter varit inkopplade på respektive projekt.

– Dessutom är det rent praktiskt ett komplext bygge då flera av delprojekten löper parallellt. Vi har två personer heltidsanställda enbart för att jobba med logistik, berättar Andersson.

Att Malmö Live-byggnaden delas av två byggherrar och hyresgäster ser han inte som något problem utan en tillgång. Eftersom evenemangen i respektive anläggning ofta kompletterar varandra tidsmässigt är det en fördel med korsvis nyttjanderätt av de publika ytorna. även de tekniska systemen är delvis gemensamma och nyttjandet regleras i en mängd servitut vilka tillkommit utan större komplikationer.

TEXT JÖRGEN WIBERG

Fler Projekt

Projekt

Kvarteret som ska ­bygga ihop city

Rivningsarbetet är nästan avslutat. Pembroke vill med sitt nya projekt bygga ihop staden och göra kvarteret Hästen till navet i city.

Projekt

Äldreboende med forskningstouch

Om två år öppnar Goco Care, en litet inslag i det stora utvecklingsprojektet Goco Health Innovation City. Det blir ett ...
Projekt

Spektakulära torn med varvsrötter

Nu skrivs ännu ett kapitel i omdaningen av varvsområdet i Malmö. Där fartyg tidigare gick av stapeln reser sig snart ...
Projekt

”Extra allt” ska ge en ny dimension till kontoren

Är kombinationen kontor och hotell i samma byggnad en framgångsfaktor i framtiden? Det hoppas Platzer som tillsammans med NCC drar i gång slutspurten för höga Kineum i Göteborg.

Projekt

Träigt kontor med hållbarhet i fokus – "en profilbyggnad"

En iögonfallande skapelse sträcker sig mot Uppsalahimlen. Nära centralstationen börjar Vasakronans klenodfastighet Magasin X närma sig färdigställande.

Ordonnansen V
Projekt

Modernt mitt i 30-talsfunkisen

En ny årsring, i mitten. Bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet tränger in i 30- och 60-talsarkitekturen. Dessutom har en bensinmack försvunnit från platsen.

Projekt

Ny kittel med kunskap i fokus

Ska bi en signaturfastighet i nya stadsdelen.

Projekt

Delningsekonomi som vinnande koncept

Se bilder på unika projektet i Malmö.

Projekt

Högt så in i Norden – fokus på trevlighet

Ett Manhattan à la Göteborg. Blir klenod och även Nordens högsta kontorshus.

Projekt

Bilder: Följ med in i första kontoret som bara vill väl

Det var 2018 års största uthyrning. FV publicerar nu nya illustrationer.

Projekt

Bildspecial: Från gasproduktion till myllrande stadsliv

15 fabriksbyggnader omvandlas. Se de nya idéskisserna för fyramiljardersprojektet Gasverket.

Projekt

Nytt landmärke i syd när revanschen inleds

Den nya skrapan blir Stockholms näst högsta kontorshus efter Kista Science Tower. Högst upp blir det en öppen takterrass.

Projekt

Nytt landmärke när staden växer över älven

Göteborgs nya landmärke Platinan kommer att byggas vid brofästet till den nya Hisingsbron.

Projekt

Samnordiskt centrum satsar på vård och hälsa

Det är lätt att förledas att tro att det inte längre finns några vita fläckar på den svenska shoppingkartan. Men Adapta Fastigheter anser sig ha identifierat en, i nordvästra Storgöteborg.

Tillbaka till förstasidan