Topplista

Största affärerna 2014

Fastighetsvärlden listar här de största fastighetsaffärerna som ägt rum i Sverige under 2014, inklusive rådgivare vid affärerna. (SR=Säljrådgivare, KR=Köprådgivare, J=Jurist) Köpeskilling redovisas i miljoner kronor.

Nyhetsbrevet Fastighetsvärlden Idag fungerar som underlag till listan. När listan citeras ska Fastighetsvärlden anges som källa.

* Av Fastighetsvärldens redaktion bedömd köpeskilling.

Affär

1. Starwood Capital köper Sveareal och Fortin från DnB NOR

Köpeskilling: 6.800*SR: KR: Pangea, PwC
Sveareals bestånd omfattar 79 fastigheter som vid halvårsskiftet värderades till 6,8 miljarder kronor, varav fastigheter i Stockholmsområdet för 3,9 miljarder. Kontrakterad årshyra (2013) var 663 miljoner kronor och den uthyrbara ytan 838.000 kvm.
Läs mer »

2. D Carnegies i storaffär med Obligo

Köpeskilling: 6.558KR: Savills och Nordier KJR: Glimstedt och Vinge SJR: Delphi och Selmer
D. Carnegie förvärvar Hyresbostäder i Sverige II med ett fastighetsbestånd på över 700.000 kvm bostäder belägna i Eskilstuna, Strängnäs, Södertälje, Huddinge, Haninge, Bro, Märsta, Uppsala och Göteborg. D. Carnegie blir därmed det största noterade renodlade bostadsfastighetsbolaget i Sverige.
Läs mer »

3. Hemfosa gör storaffär med Hemsö

Köpeskilling: 4.400SR: Catella
JR: Glimstedt
Affären innebär att Hemsö köper Life Sciencefastigheten Novum i Huddinge (fastigheten Medicinaren 19) för drygt 1,1 miljarder och samtidigt avyttrar 60 samhällsfastigheter till ett sammanlagt värde om närmare 3,3 miljarder till Hemfosa.
Läs mer »

4. Klövern förvärvar Globen City från Carlyle

Köpeskilling: 3.800SR: Catella
KR:
Klövern tecknar en avsiktsförklaring med The Carlyle Group om förvärv av Globen City, omfattande fastigheterna Arenan 2, 3, 6 och 8 i Stockholm, samt Startboxen 3 i Solna. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 140.000 kvm och utgörs till största del av kontorsytor.
Läs mer »

5. Heimstaden köper Ståhls

Köpeskilling: 3.700SR:KR:
Heimstaden, som ägs av norrmannen Ivar Tollefsen, förvärvar aktierna i Henry Ståhl Fastigheter AB som omfattar 334.000 kvm bostäder och lokaler i Norrköping, Linköping och Örebro.
Läs mer »

6. Steen & Ström säljer fem köpcentrum till Olav Thon

Köpeskilling: 3.250SR: Leimdörfer
KR:
Olav Thon förvärvar Sollentuna Centrum, Mirum Galleria i Norrköping, Mitt i City gallerian i Karlstad, Etage i Trollhättan samt Familia i Helsingborg om totalt 123.000 kvadratmeter uthyrningsbar area.
Läs mer »

7. Lönnbacken förvärvar Roxanne

Köpeskilling: 3.000SR: Leimdörfer
KR:
Lönnbacken förvärvar Roxanne med 34 fastigheter om totalt 243.000 kvadratmeter fördelat på 20 orter. Två av Roxannes tidigare ägare går samtidigt in som nya delägare i Lönnbacken. Det är Kåpan Pensioner och Stiftelsen för Strategisk Forskning som tillsammans med Kyrkans Pensionskassa, AI Pension och Alecta som kommer att äga Lönnbacken.
Läs mer »

8.Akelius köper Ulla Åbergs dödsbo i Malmö

Köpeskilling: 2.800SR: Leimdörfer
KR:
Bestådet innehåller totalt 2.075 lägenheter. I portföljen ingår skyskrapan Kronprinsen, som med sina 27 våningar och mosaikklädda fasad är ett av Malmös mest kända landmärken. Dessutom ingår fastigheter i Ribersborg och Almgården.
Läs mer »

9. Areim köper Trygg Hansa-huset i Stockholm

Köpeskilling: 2.400SR: Colliers SJR: Vinge
KR:
Areim II som förvärvar Trygg-Hansas 40.000 kvm stora kontorsfastighet på Kungsholmen i Stockholm. Det innebär även att Areim tar över planarbetet för den eventuella nybyggnation som diskuterats för hörnet Fleminggatan/Scheelegatan.
Läs mer »

10. Balder köper hotellportfölj av Pandox

Köpeskilling: 2.200R: Pangea
Portföljen omfattar 127.000 kvm och 2.400 hotellrum. Över 40 procent av fastighetsvärdet ligger i region Stockholm och resterande värden ligger på mellanstora orter som Gävle, Karlstad och Lund där Balder sedan tidigare har lokal representation.
Läs mer »

11. SISAB köper Konradsbergs Campus i Stockholm från Akademiska Hus

Köpeskilling: 2.048SR: PwC SJR: MAQS KJR: Kilpatrick Townsend och Stockton Advokat
Fastigheten innehåller ungefär 50.000 kvm LOA utbildningslokaler som är uthyrda på långa kontrakt. Det handlar om Lärarhögskolans tidigare lokaler som Akademiska Hus fyllt med annan utbildningsverksamhet. Det är den dyraste skolfastigheten som sålt i Sverige någonsin.
Läs mer »

12. Kungsleden förvärvar fyra kontorsfastigheter i Kista av Areim

Köpeskilling: 2.000SR: KR:
Kungsleden förvärvar Kista One samt ytterligare tre kontorsfastigheter i Kista. Den uthyrningsbara arean uppgår till cirka 73.000 kvm.
Läs mer »

13. Hemfosa köper 54 fastigheter av Castellum i Växjö, Värnamo och Göteborg

Köpeskilling: 2.000SR: CBRE KR:
Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280.000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhällsfastigheter, kontorsfastigheter och logistikfastigheter. Bland hyresgästerna återfinns bland annat ett antal större företag, Göteborgs universitet och Arbetsförmedlingen.
Läs mer »

14. Hemsö köper fyra rättshus från Niam

Köpeskilling: 2.000SR: KR:
Fastigheterna ligger i Stockholm, Solna, Lund och Malmö. Den genomsnittliga återstående löptiden på hyreskontrakten är cirka nio år. Total uthyrningsbar yta uppgår till cirka 73.000 kvadratmeter, varav 6.000 kvadratmeter avser garageytor.
Läs mer »

15. Landstinget i Uppland säljer Ulleråkerområdet till Uppsala kommun

Köpeskilling: 1.835SR:
KR:
Landstinget i Uppsala län säljer hela sin del av Ulleråkerområdet till Uppsala kommun. Det aktuella markområdet uppgår till sammanlagt 774.000 kvm. Av detta bedöms drygt hälften vara lämplig att bebygga.
Läs mer »

16. Cordea Savills köper fyra logistikfastigheter

Köpeskilling: 1.800SR: KR:
Det är fyra fastigheter i Sverige om totalt 180.000 kvm som ingår i det bestånd som Cordea Savills fond nu förvärvar från NessRisan och Partners varav den största är Elgigantens lager utanför Jönköping.
Läs mer »

17. Nacka kommun säljer samhällsfastigheter till Rikshem

Köpeskilling: 1.800SR: NAI Svefa SJR: Magnusson Law KR: JLL Tenzing KJR: Vinge
Portföljen är blandad och består av förskolor, skolor, äldreboenden och sporthallar (del av skolorna). Portföljen omfattar 38 hyresobjekt, 39 fastigheter. Totalt handlar det om cirka 83.500 kvm.
Läs mer »

18. Sagax och Hemfosa köper 12 fastigheter av Volvokoncernen

Köpeskilling: 1.800SR: CBRE
KJR:
Lindahl
Söderport Fastigheter AB, samägt av Hemfosa och Sagax, förvärvar en fastighetsportfölj bestående av 12 fastigheter omfattande cirka 300.000 kvm uthyrningsbar area och cirka 900.000 kvm mark. Fastigheterna är huvudsakligen belägna i Torslanda, Göteborg.
Läs mer »

19. Skanska säljer resterande del av Entré Lindhagen till Alecta

Köpeskilling: 1.700R: Catella
Kontorsprojektet Entré Lindhagen är uppdelat i två kontorsfastigheter och färdigställdes i början av året. Den del som säljs till Alecta har en uthyrningsbar yta om cirka 37.000 kvm och är fullt uthyrd, i huvudsak till Nordea, men även till Skanska och Ballbreaker.
Läs mer »

20. Victoria Park storköper av Fogelvik i Eskilstuna

Köpeskilling: 1.700R: JLL Tenzing, PwC JR: Fredersen Advokatbyrå
Victoria Park förvärvar ett fastighetsbestånd i Eskilstuna. Beståndet innehåller nära 3100 lägenheter med en uthyrbar area om 244.000 kvm. Genom affären växer Victoria Parks bestånd från 3 till 4,7 miljarder.
Läs mer »

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan