Heimstaden startar offensiven

Vidar 1, Malmö

Gatuadress Hornsgatan 12,
Lundavägen 17 A-D, Malmö
Läge A-läge
Uthyrbar area, totalt 4.000 kvm
Uthyrbar area, bostäder 3.800 kvm
Antal lägenheter 56
Antal lokaler 3
Antaget hyresvärde ca 6,3 Mkr

TRANSAKTION
Köptidpunkt September 2014
Köpare Heimstaden
Säljare Peab
Köpeskilling 110 Mkr
Direktavkastning, initial Ca 4,5 %
Kr/kvm Ca 27.500

Visa faktaruta

Heimstaden har under den senaste tiden sett över sitt bestånd och skapat sig en rejäl kassa genom försäljningen av sitt Helsingborgbestånd till Rikshem samt försäljningen till nordhalla. Det senare var en strukturaffär där fastigheter för ett värde av nära 3 miljarder lyftes in i ett nystartat bolag, där förutom Heimstaden även alecta samt Ericssons och Sandviks pensionsstiftelser är ägare. därutöver har bolaget nyligen emitterat ett obligationslån om 1 miljard kronor vilket ytterligare ökar investeringsutrymmet.

Granne med Entré Malmö, i ett område där Heimstaden redan har stark närvaro (bland annat med sitt huvudkontor), förvärvades i september Fastigheten Vidar 1. området består till största delen av flerbostadsbebyggelse i 4–5 våningar, med vissa kommersiella inslag i gatuplanet, jämnt fördelat mellan hyresrätter och bostadsrätt. Såväl service som kommunikationer i området bedöms som mycket goda.

Byggnaden som är under uppförande med beräknad inflyttning i december 2015 rymmer 56 lägenheter fördelat på sex våningsplan med en genomsnittlig lägenhetsstorlek om 67 kvm. Lägenheterna kommer att ha en hög standard med diskmaskin, mikrovågsugn, tvättpelare, stora balkonger och vara förberedda med anslutningar för IT.

Byggnaden bedöms bli energisnål med separat mätning av uppvärmning och vatten. i bottenplanet ryms tre lokaler och trots att byggnaden grundläggs med källare får fastigheten inget garage utan p-normen uppfylls genom blockhyresavtal i en närliggande byggnad.

Förvärvet är Heimstadens första i projektform, men bolaget har tidigare förvärvat nybyggda fastigheter i såväl Västra Hamnen i Malmö som i Trollhättan. Med en antagen hyresnivå baserad på förhandlade hyror i intilliggande fastighet fås en hyresnivå för bostäderna som understiger 1 600 kr/kvm. Hyresnivån får anses vara ganska måttlig för nybyggnation i centrala Malmö. då fastigheten är friköpt finns inga förbehåll vad det gäller möjligheten att ombilda till bostadsrätt. Trots att hyresnivån ännu inte är förhandlad och driftshistorik saknas bedöms förvärvet som mycket säkert. Med en låg drift som ökar i takt med att byggarantier löper ut och med höga initiala omflyttingsvakanser erhålls en direktavkastning omkring 4,5 procent vilket även motsvarar den etablerade nivån i området.

TEXT Andreas Eckermann

Fler Affärsanalyser

Affärsanalys

Hyresrätter lika dyra som bostadsrätter

I juli sålde JM tre hyresrättsfastigheter i Stockholmsområdet till Aberdeen Standard Investments. Totalt ingick 376 bostäder i affären, som uppgick …

Affärsanalys

Hög avkastning inom handel ger intresse

Samtidigt som bostäder blir ett allt hetare segment för investerare så har intresset för handelsfastigheter svalnat. Skillnaderna mellan bra och …

Affärsanalys

Blackstone bygger ny portfölj i hett segment

I mitten av september kommunicerades att Blackstone följt upp sitt förvärv av lager- och logistikfastigheter från Corem med ytterligare en …

Affärsanalys

Hög totalavkastning möjliggör miljardaffär

Pareto-skapade Bråviken Logistik-koncernen informerade i slutet av september om att avtal ingåtts med en ej namngiven investerare avseende en försäljning …

Affärsanalys

Högt pris vid korta avtal samt hyrespotential

Utländska investerare fortsätter att visa stort intresse för de nordiska fastighetsmarknaderna och har hittills i år stått för cirka 65 …

Affärsanalys

Hyresrätter går före brf i sekundära lägen

I augusti kommunicerades att Hefab förvärvar fastigheten Trappsteget 2 från Veidekke för cirka 206 miljoner. Affären genomförs som en forward …

Affärsanalys

Spridd industriportfölj såld för låga 4,7 procent

I början av juni meddelar Corem Property Group att de tecknat avtal att avyttra en portfölj om 30 fastig­heter till …

Affärsanalys

Byggherre köper färdigutvecklat

K-Fastigheter med säte i Hässleholm har under försommaren gjort två bostadsaffärer – båda i Växjö och i båda fallen avser …

Affärsanalys

Tysk jätte lägger beslag på ännu mer handelsytor

Alexander Vintermist på CBRE analyserar en affär där 37.000 kvm handelsyta ingår.

Affärsanalys

Stor internationell jätte köper nybygge i Brunna

NCC Property Development säljer en logistikfastighet i attraktiva Brunna logistikpark till en paneuropeisk corefond. Det är M&G som står bakom …

Affärsanalys

Låg direktavkastning när stacken expanderas

Peter William-Olsson Berglin på Savills analyserar en affär med central fastighet i Göteborg.

Affärsanalys

Ökat utländskt intresse för kontor utanför CBD

Det har tidigare konstateras att utländska investerare har ett starkt intresse för den svenska transaktionsmarknaden. 2019 kan bli ett rekordår …

Affärsanalys

Förvärvar med hopp om bra snurr i framtiden

Skåneregionen fortsätter att attrahera investerare och stod för ungefär 18 procent av transaktionsvolymen under 2018, varav ungefär en tredjedel utgjordes av investeringar utanför Malmö.

Affärsanalys

Potential och risk när byggjätten kan flytta

Västra Kungsholmen fortsätter att växa fram som ett av Stockholms mest attraktiva kontorsområden.

Tillbaka till förstasidan