Topplista

11 Största logistikägarna

Vi har tittat närmare på vilka som är de ytmässigt största ägarna av lager- och logistikfastigheter i Sverige. Viktigt att poängtera är att även vanliga lagerytor tagits med. Vi gör alltså ingen skillnad på de som specialiserat sig på moderna, stora logistikfastigheter och de som har en blandad portfölj.

Listan upptar endast förvaltande bolag med uthyrning till tredje part. De betyder att de stora transport- och logistikföretagen som äger logistikfastigheter för eget bruk saknas. Det blir en nästan helt blågul listan, endast uppluckrad med något nordiskt undantag som NREP. De internationella aktörerna har så här långt inte kommit upp bland de tio största. Undantaget är Starwood Capital som strax före årsskiftet, dvs efter att nedanstående lista ursprungligen trycktes, förvärvade Sveareal på listans åttondeplats. Bland övriga utlänningar att slå sig in bland de största logistikaktörerna ligger Prologis närmast till. Bolaget har tidigare endast byggt nytt men är nu även intresserade av att förvärva befintliga logistikbyggnader

Fastighetsägare

1. Castellum

Tax yta tkvm: 1.215
HENRIK SAXBORN Det största noterade fastighetsbolaget är också den största ägaren av logistikfastigheter. De sex lokala dotterbolagen är tämligen jämnstora inom segmentet med en liten övervikt för Briggen. Bolaget har nyligen färdigställt Kulan 3, landets första greenbuildingcertifierade logistikfastighet, om 10.000 kvm i Helsingborg. Göteborgsbaserade Eklandia färdigställde i augusti en nya logistikytor om 6.500 kvm åt WEG i Härryda.

2. Sagax

Tax yta tkvm: 754
DAVID MINDUS Största delen av beståndet finns i Stockholmsområdet med de största logistikfastigheterna i Jordbro söder om Stockholm. Där köpte bolaget under 2013 en fastighet om 47.000 kvm uthyrd till Axfood. I samma affär förvärvades även en fastighet i Borlänge uthyrd till Axfood och Bring. Beståndet i övriga Sverige är annars huvudsakligen koncentrerat till Öresundsregionen och Småland.

3. Catena

Tax yta tkvm: 718
GUSTAF HERMELIN Ett avlövat bolaget med i princip endast en projektfastighet kvar omvandlades via en affär med Brinova till en stor och i det närmaste renodlad logistikaktör. Bolagets bestånd ligger efter stora transportlederna i södra Sverige. Störst är man i Stockholmsregionen dit även Örebro och Katrineholm hör. Största hyresgäst är DHL för vilken man beslutat uppföra en ny terminal i Malmö om 17.300 kvm.

4. Tribona

Tax yta tkvm: 701
PER JOHANSSON Bolaget grundades 2006 som Nothern Logistics Property (NLP). Bolagets bestånd om 24 fastigheter är geografiskt spritt över hela Sverige men koncentrerat kring större transportledskorsningar. Stor hyresgäst är ICA. Tribona innehar byggrätter om 100 000 kvm mark i Eskilstuna logistikpark vilket gör det till största nyetableingsläget.

5. NREP

Tax yta tkvm: 515
MIKKEL BÜLOW-LEHNSBY Dansk fondförvaltare som i september meddelade att man initierat en försäljning av hela sitt logistikbestånd varav drygt 70 procent finns i Sverige. En affär i storleksordningen 6-7 miljarder kronor.

6. Kilenkrysset

Tax yta tkvm: 500
JAN PEHRSSON Beståndet spritt från Staffanstorp i söder till Mälardalen. Har de senaste åren lyckats väl i Rosersberg i Sigtuna där en rad nya logistikbyggnader uppförts och ytterligare mark förvärvats.

7. Hemfosa

Tax yta tkvm: 490
JENS ENGWALL Logistikfastigheterna är koncentrerade till Eskilstuna, Stockholms norra förorter, Göteborg samt Malmö/ Helsingborg. Köpte nyligen en del logistik från Kilenkrysset.

8. Sveareal

Tax yta tkvm: 490
CLAES MALMKVIST Det norskägda bolaget är är listans andra bolag som är föremål för en försäljningsprocess. Såldes strax innan jul 2014 till amerikanska Starwood Capital. Logistikfastigheterna ligger i transportnära lägen som Malmö, Stockholm/ Årsta, Jönköping samt Borås.

9. Corem

Tax yta tkvm: 434
EVA LANDÉN Merparten av logistikfastigheterna är belägna i Stockholm, Sigtuna och Upplands Väsby men bolaget har även ett betydanfde ägande i Jönköping och i Malmöområdet.

10. Söderport Fastigheter

Tax yta tkvm: 395
SUSANNE ESSEHORN Joint Venture bolag till lika delar ägt av Sagax och Hemfosa. Har det till antalet fastigheter största beståndet i Stockholmsområdet. Köpte dock mycket Volvofastigheter i Göteborg under inledningen av 2014.

11. Prologis

Tax yta tkvm: 354
ALLAN LAVÉN Internationell USA-ägd logistikjätte som etablerades i Sverige 2004. Ägandet är koncentrerat till Stockholm, Göteborg och Jönköping. Nästa stora projekt , 26000 kvm, startar dock i Ljungby.

Fler Topplistor

Tillbaka till förstasidan