Samhällsfastigheter

Senaste nyheterna om Samhällsfastigheter.


Hemsö utvecklar ny skola i centrala Helsingfors

Hemsö har tilldelats ett hyresavtal av Helsingfors stad i en offentlig upphandling. Staden kommer att hyra lokaler för två gymnasieskolor med konstinriktning i Helsingfors. En omfattande renovering kommer nu att utföras i den centrala fastighet vid Brobergsterassen som Hemsö förvärvade 2021. Hyresavtalet löper på 15 år och den uthyrbara ytan är drygt 5.000 kvadratmeter.

Kvintett startar nytt bolag – efter försäljningen till SBB

Läs om vilka som finns med bakom bolaget.

SD i Stockholm vill köpa av krisande bolag

SD har i en motion anfört att Stockholms stad borde köpa tillbaka samhällsfastigheter av SBB.

Lanthem tecknar avtal med Forenede Care i Malmö

Lanthem, ett utvecklingsbolag som är samägt av Hemsö och Lantmännen Fastigheter, har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Forenede Care.

Planen: Nytt jättehäkte i Göteborg

Trots att häktet i Högsbo invigdes så sent som i maj i år, planerar Kriminalvården för ett nytt stort häkte i Göteborg med plats för 250 intagna.

SBB i tredje försäljning till kommun

SBB har sålt två LSS-fastigheter i Gävle till kommunägda Gavlegårdarna. Priset är 46 miljoner kronor. Det är SBB:s tredje försäljning till kommuner och de affärerna summerar cirka 600 miljoner.

SBB på väg sälja hela utbildningsportföljen

För exklusiva diskussioner med möjlighet till återköp i framtiden.

Klartecken att påbörja ny simhall i Gränby

Uppsala kommuns idrotts- och fritidsnämnd har godkänt en verksamhetsbeskrivning för en ny simhall i Gränby. Det innebär att projekteringen av anläggningen nu kan börja. Målet är att simhallen ska stå färdig 2026.

Heba installerar kyla i alla äldreboenden

Heba installerar kyla i sina nio äldreboenden. Till sommaren ska det vara genomfört.

Hemsö hyr ut 4.600 kvm efter att säljaren misslyckats

Hemsö har tecknat ett sjuårigt hyresavtal med Järva Gymnasium för en ny gymnasieskola i Tensta, i nordvästra Stockholm. Gymnasiet får en yta om 4.600 kvm med plats för cirka 500 elever.

Landskronahus köper åter från SBB för 150 mkr

Landskronahus förvärvar tre omsorgsfastigheter från SBB för 149,5 miljoner kronor, efter avdrag för latent skatt. En smått historisk återköpsaffär, mellan kommun och det tidigare snabbväxande bolaget som nu har stora ekonomiska problem.

Corem hyr ut Academedia i Nyköping

Corem hyr ut en nybyggd skola om cirka 3.685 kvm i centrala Nyköping till AcadeMedia. Avtalet löper över tio år.

Stenvalvet hyr ut 2.150 kvm i Örebro för skola

Stenvalvet har tecknat ett 10-årigt hyresavtal med Örebro kommun. Avtalet avser skollokaler för grundskoleverksamhet inom fastigheten Athena 19 i Mellringestaden i Örebro på totalt 2.150 kvm.

Nystad byggstarter Tellusborgshallarna

Nystad byggstartar det egenutvecklade projektet Tellusborgshallarna, en anläggning med tre fullstora idrottshallar för både förenings- och skolidrott. Stockholms stad genom Idrottsförvaltningen är hyresgäst och Veidekke Entreprenad AB är upphandlad byggentreprenör.